Monopolija namų darbas


Monopolines firmos ekonomijos grafikas. Monopolija lietuvoje referatas. Ribines pajamps monopolija. Monopolines rinkos grafikai. Bendrosios pajamos. Bendrieji kaštai monopolinė firma produkcijos paklausa. Apskaičiuokite optimalią gamybos apimtį. Bendrosios pajamos dideja kai.

Rinkoje veikia stambi firma – monopolistė. Ji gali mažinti rinkos kainą, parduodama didesnį prekių kiekį. Firma gamina tokios apimties produkciją: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tūkst. vnt. Gaminant 2 tūkst. vnt, produkcijos kaina yra 90 Lt/vnt. Nustatykite kainą kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginis paklausos elastingumo koeficientas yra 0,2 tūkst. vnt/Lt. Monopolinės firmos bendrosios ir ribinės pajamos. Apskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkciją. Duomenis surašykite į 1 lentelę. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainai intervaluose. Nubrėžkite paklausos grafiką ir pažymėkite jame paklausos elastingumą. Nubrėžkite firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus bei parodykite jų tarpusavio ryšį. Paaiškinkite bendrųjų ir ribinių pajamų priklausomybę nuo paklausos elastingumo. Išvardinkite monopolinės rinkos ypatybes. Apibrėžkite firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą.

Vnt. Gaminant tūkst. Vnt, produkcijos kaina yra 90 lt/vnt. Nustatykite kainą kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginis paklausos elasapskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkcinubrėžkite firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus bei parodykite jų tarpusavio ryšį.

Kai ribinės pajamos teigiamos, bendrosios pajamos didėja mažėjant prekės kainai ir didėjant parduodamam prekės kiekiui. Kai ribinės pajamos neigiamos,jeigu paklausa yra elastinga, tai ribinės pajamos bus teigiamos, o bendrosios pajamos didės didinant parduodamų prekių kiekį. Kai paklausa yra neelastinga, tuomet ribinekonominiai kaštai matuojami nauda ar pajamomis, kurios būtų gautos naudojant tuos išteklius kitam, geriausbendrieji (tc) - tai gamybos veiksnių, sunaudotų bendrajam produktui pagaminti, alternatyviųjų kaštų suma. Juos sudaro kintamieji ir pastovieji kaštai.

Pastovieji kaštai (fc) – tai firmos išlaidos, kurios per visą trumpąjį laikotarpį nekinta keičiant gaminamos produkcijos apimtį.

Kintamieji kaštai (vc) – tai firmos išlaidos trumpuoju laikotarpiu kintamiems gamybos ištekliams apmokėti.

Vidutiniai bendrieji kaštai (atc) – tai bendrųjų kaštų kiekis, tenkantis vienam pagaminto produkto vienetui. Ilgojo laikotarpio bendrieji kaštai (lrtc) – tai minimalios firmos išlaidos tam tikros apimties produktui pagaminti, pasirenkant optimalų naudojamų gamybos veiksnių derinį.

Ilgojo laikotarpio vidutiniai kaštai (lrac) – ilgojo laikotarpio bendrųjų kaštų ir pagaminto produkto apimties santykis.

Ilgojo laikotarpio ribiniai kaštai (lrmc) – ilgojo laikotarpio kaštų prieaugis, padidinus gamybos apimtį vienu vienetu.

Kai firmos produkcijos apimtis tūkst. Vnt. , kintami kaštai sudaro 30 tūkst. Lt. , kai tūkst. Vnt. – 90 tūkst. Lt. Apskaičiuokite materialines išlaidas produkcijos apimtims: 6, ir 10 tūkst. Vnt. , jei jų pokytis sudaro 10 tūkst. Lt. Kiekvienam tūkst. Vnt. Gamybos prieaugiui. Kai firma gamina 12 tūkst. Produkcijos vienetų, tai materialinių gamybos kaštų prieaugis sudaro 20 tūkst. Lt, kai 14 tūkst. Vnt. – 30 tūkst. Lt. Firmos pastovūs kaštai kiekvienai gamybos apimčiai sudaro 100 tūkst. Lt, o darbo kaštai w – atitinubrėžkite monopolinės firmos bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų grafikus ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną.

Firma maksimizuoja pelną esant tūkst. Vnt. Gamybos apimčiai, nes tuomet skirtumas tr-tc yra didžiausias.

  • Ekonomika Namų darbas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2012 m.
  • 5 puslapiai (705 žodžiai)
  • Grifinas
  • Monopolija namų darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
Monopolija namų darbas. (2011 m. Spalio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/monopolija-namu-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 20:35
×