Monopolijos rinkos


Įvadas. Monopolijos rinkos apibūdinimas. Monopolinės rinkos esmė ir pagrindiniai bruožai. Monopolijų rūšys ir formos. Įėjimo į monopoliją kliūtys. Monopolinės kainos ir pelnas. ekonominiai ir socialiniai monopolijos padariniai. Antimonopolines valstybės politika. Išvados. Literatūros sąrašas.


Vykstant konkurencijai, prekių gamintojai diferencijuosi: vieni iš jų nusigyvena, o kiti priešingai turtėja. Šakoje lieka mažai firmų, kurios žino viena kitos finansines ir gamybines galimybes. Konkurencija tuoj pat pasidaro nenaudinga. Geriau, tarpusavyje susitarti ir veikti išvien ( kartu), siekiant gauti kuo didesnio pelno. Taip susiformuoja monopolistinė rinkos struktūra. Yra ir kitų keletą priežasčių jos susidarymo:

Monopolinėje rinkoje viešpatauja tik vienas gamintojas- pardavėjas. Dėl tos priežasties, gaminamos produkcijos paklausos kreivė (PM) sutampa su rinkos paklausos kreive (Dš):

Brėžinyje tiksliai matosi, kad kreivė yra krintanti žemyn, tai mums rodo, kad kaina priklauso nuo teikiamu paslaugų kiekio, bei nuo parduodamų prekių. Pavyzdi kaina kinta nuo P1 iki P4, o gamybos apimtis nuo Q1 iki Q4. Kadangi net ir monopolinėje rinkoje galioja paklausos dėsnis, akivaizdu, kad monopolininkas neturi teisės tam tikra kaina parduoti bet kokį produkcijos kiekį. Monopolininkas pasirenka optimalų kainos ir gamybos apimties variantą, kuris įgalina gauti didžiausią pelną.

Dėl visų minėtų, bei kitų priežasčių kai kuriose ūkio šakose susiformuoja monopolinės rinkos struktūra, jai būdinga:

3. Išleidžiama produkcija neturi panašių pakaitalų. Monopolinės firmos gaminami, bei parduodami produktai skiriasi nuo kitų firmų prekių. Dėl šios priežasties, pirkėjai moka nustatyta kainą arba jiems teks atsisakyti tų produktų arba paslaugų.

4. Konkuruojančios firmos negali patekti į rinką, kurioje vyrauja monopolininkas.

Šios rūšys daugiausia priklauso nuo ankščiau išvardytų monopolinės susidarymo priežasčių.

1. Natūrali monopolija. Natūrali monopolija atsiranda dėl ribotos žaliavų pateikimo rinkai galimybės. Pavyzdys yra nikelio gavyba Kanadoje. Ribota pasiūla šiuo atveju sukūrė monopoliją, nors ir yra metalų, kurie jį gali pakeisti (A. Jakutis, V. Petraškevičius, A. Steponovas, L. Šečkutė, S. Zaicev. Ekonomikos pagrindai. – K., 2000, p.87). Dar vieną kaip pavyzdi galima paimti telefonų linijų tiesinimas- pigiau gatve nutiesti vieną telefonų liniją, o ne dvi.

Natūralias monopolijas vyriausybės dažniausiai arba reguliuoja, arba valdo. Vienose šalyse tam tikras paslaugas (tokias kaip telekomunikacija, šildymas ir t.t) teikia vyriausybė, kituose- jas reguliuojančios firmos.

2. Daugelyje šalių kai kuriu šakų specialistams (farmacininkams, teisininkams ir pan.) išduodamos centrinės ar vietinės valdžios licencijos. Neturint šios licencijos, bet kokia veikla yra draudžiama. Kuo mažiau gavusiųjų licenciją, tuo didesnės jų pajamos. Tai reiškia, kad teikiant licencijas, kai kuriems asmenims ar firmoms, sukuriamos monopolistinės teisės užsiimti profesine ar ūkine veikla.

3. Patentai arba autorinės teisės suteikia išradėjui išimtinę teisę naudoti išradimą tam tikrą laiką. Taigi patentas yra įėjimo į rinką kliūtis.

Kartelis- kartelio susitarimo objektas yra produkcijos gamybos kovotos, pardavimo kainos, realizavimo rinkų paskirstymas, pelno pasidalijimas ir kt.

Sindikatas- vienarūšę produkciją gaminančių įmonių susivienijimas, kurio dalyviai lieka gamybos priemonių savininkais, o pagaminta produkcija realizuojama kaip sindikato nuosavybė.

Trestas- įmonė kurios nariai netenka gamybinio, komercinio savarankiškumo. Organizuodami trestą įmonių savininkai šiam susivienijimui parduoda savo gamybos priemonių, taip pat technologijos, patentų ir kt. nuosavybę, o kartu ir pagaminto produkto nuosavybę. Už parduotą kapitalą įmonių savininkai gauna tresto akcijų.

Koncernas- monopolija, kuri jungia grupę formaliai nepriklausomų įmonių, jas finansiškai kontroliuodama.

Bankų monopolijos- tai bankų susivienijimai. Pagrindinės bankų monopolijų susivienijimų formos yra bankų karteliai, bankų sindikatai arba konsorciumai, bankų trestai ir bankų koncernai.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 58 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3628 žodžiai)
  • Mokykla
  • Marija
  • Monopolijos rinkos
    10 - 1 balsai (-ų)
Monopolijos rinkos. (2017 m. Gegužės 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/monopolijos-rinkos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 21:31
×