Moralė medicinoje


Morales verybes etikoje ese. Vertybes medicinoje.

Morale medicinoje. Morales savoka ir supratimas. Pagrindines vertybes. Morale medicinoje. Hipokrato priesaikoje rašoma. Medicina be moralumo. Kas tada? Pagal Kanto etika - savarankiškai. Pagrindines vertybes. Vertybės medicinoje. Morale ir dorybe. Teisingumas medicinoje. Moralinė atsakomybė slaugoje. Slauga tai kūryba. ,,Medicinos taisyklės“. Slaugytojo atsakomybė. ,,Atsakomybė ir kompetencija‘‘. Slaugytojas privalo. Etinė atsakomybė slaugoje. Normatyvine etika slaugoje. Medicinos etikos vertybes. Bendravimo etika. Etikos problemos ir etiniai pasirinkimai. Etiniu principu taikymas slaugoje. Paciento pasitikėjimas slaugytoju. Slaugytojo ir paciento bendravimas. Konfidencialumas. Konfidencialumas ir artimieji. Pasitikėjimas. Yra trys rūšys paslapčių,kurių atskleidimas kelia gresmę. Pagarba žmogaus teisėms medicinoje. Žmogaus gerbimas. Žmogaus teisės. Žmogaus teisė gyventi. Pacientų teisės ES. Pacientų teisės LR. Valstybinės pacientų teisių įgyvendinimo institucijos. Pareigingumas kaip etine slaugos vertybe. Pareiga slaugoje. Medicinos normos. Svarbiausia vertybe – pareigingumas. Vertybes neatsiejamas nuo pareigos. Užuojautos etika pagal. A. Šopenhauerį. A. Šopenhauerio filosofija. Fridrichas Nyčė. Moksliniu tyrimu su zmonemis etika. Bandymų su žmonėmis etika. Biomedicininių tyrimų etiniai aspektai. Biomedicininių tyrimų rūšys. Bioetikos pradžia. Bioetiką įteisinantys dokumentai. Dabartinė biomedicininių tyrimų etikos komitetų sistema lietuvoje. Nacionaliniu lygmeniu. Regioniniu lygmeniu. Bandymų su žmonėmis medicinoje sėkmių pavyzdžiai. Slaugytojo ir paciento bendravimo etika. Bendravimas su pacientu. Bendravimo su pacientu elementai. Santykių su pacientu etiniai aspektai. Autonomijos užtikrinimas. Paciento privatumas ir konfidencialumas. Paciento privatumas. Paciento pasirinkimas žinoti ar nežinoti. Paciento informavimas. Slaugytojo moraline atsakomybe. Slaugytojo teises. Slaugytojo kompetencija. Turi zinoti. Jis turi ismanyti. Moketi. Slaugytojas sugeba. Slaugytojas turetu. Morale. Moraline sveikatos prieziuros svarba. Slaugytojos moraline atsakomybe. Pasiaukojimas gydytojų darbe. Pašaukimas darbui. Pašaukimą sudaro. Pasiaukojimas medikų darbe.

Taip pat jei paklaustumėte daugumos žmonių, kaip jie supranta - Kas yra Moralė ? kiekvienas šią sąvoka traktuotu savaip.

Vertybės- nuomonė apie tai, kas yra gera ir teisėta, todėl sektina.

Normos- teisinis arba moralinis imperatyvas, reikalaujantis iš žmogaus atitinkamo elgesio.

Atsakingumas – būtina ugdyti žmogaus atsokomybę, kad suprastu galimas pasekmes ir jų išvengtu.

Kad visuomenė tobulėtu, butu gera, privalomę ją mokinti moralinių taisyklių.

,,Moralės kaip vertybės suvokimas pasiekiams tik tam tikru žmogaus dvasinės brandos tarpsniu”.

Vaikas nejaučia didelės atsakomybės kadangi yra nesubrendę, o jei jis yra nesubrendes tai nesuvoks pagrindinių moralės vertybių.

Kai kurie žmonės taip ir nesuauga dėl to jog jiems yra patogu, naudinga kai už juos yra viskas padaryta, gyvenime nieko nereikia rūpintis, mąstyti

,, Tinginystė yra priežastis, dėl kurios dauguma žmonių (...) lieka nesubrendę (...). Yra patogu būti nepilnamečiu (...). Man nebūtina mąstyti, rūpintis savo sveikata ar veiksmų padariniais; kiti manimi pasirūpins ir perims mano pareigas“ ( I.Kantas, PPK)

Moralė medicinoje užtikrina glaudų, mandagų elgesį su pacientu ar kolegomis.

Gyditojas gydantis pacientą turi buti girežtas, teisingas ir mandagus paciento atžvilgiu taip užtikrindamas ligonio saugumą sveikatai.

Dorybė- žmogiškosios individuolybes idialas ir kartu objektyvus gėris, tam tikra elgesio nuostata, siekiant moralinio gėrio.

Viena svarbi moralinė savybė yra teisingumas, Gyvenime dauguma mūsų teisybės ieškome visur ir visados visais įmanomais būdais vieni bando išsiaiškinti per teismus kiti šnekėdamiesi ir aiškindamieis diplomatiškai.

Medicina egzistuoja ir šiais laikais, ji padeda užtikrinti žmonių sveikatą. Taip pat medicina grindžiama naujais bendravimo būdais. Darbuotojai dirbantys ligoninėje turi atsakyti už savo atlikta darbą, spręsti probleminius klausimus ir vadovautis medicinos reikalavimais.

Atsakomybė- tai santykis su savo poelgiais. Kai asmuo prisiima atsakomybę už savo veiksmus, reikia tam tikrų taisyklių numatančių, kaip veiksmai turi prie tos atsakomybės derėti. Slaugai būna teisiškai įpareigojami savo darbe rodyti rūpestį ir sąžiningumą.

Etika, kilusiu iš graikiško žodžio ethos, pasakomas visuomenės nusiteikimas. Etika - bendruomenės tikėjimo, vertybių sistema arba organizacijos ar profesijos praktikos kodeksas

Etiniai pasirinkimai yra asmeniniai. Pasirinkimas nėra klausimas, ką galėtume daryt arba, kad pasirenkantis žmogus pajėgtų pasakyti, kas teisinga. Etinės problemos susijusios su tuo, ką derėtų daryti.

Etinis pasirinkimas galioja visuotinai. Tos pačios kultūros žmonių etiniai pasirinkimai paprastai vieni prie kitų dera.

Konfidencialumas – slaptumas, paslapčių laikymas, tai vienas iš pagrindinių etikos reikalavimų, kurie keliami gydytojui. Konfidencialumo nesilaikymas gali pakenkti ligoniui jo asmeniniame gyvenime.

Žmonės gimsta su skirtinga sveikata. Visi žmonės turi vienokias arba kitokias akiračio ribas. Jei visuomenė nepripažintų tam tikrų žmogaus teisių, gyvenimas taptų trumpas ir neturtingas.

Kai kalbame apie žmogaus teises, drauge kalbame ir apie pareigas, kuriomis užtikrinamos teisės. Neužtenka sakyti, kad žmogus turi teisę eiti per žalią šviesą, jei jis drauge neįpareigoja ir kitų eismo dalyvių nevažiuoti degant raudonai šviesai. Turėti kokią nors teisę drauge įpareigoja. Laisvė arba teisė suteikia atsakomybę arba įsipareigojima kitiems.

Mes turime gerbti žmonių teisęs, jeigu jūs negerbiate kieno nors asmeninio pasirinkimo jūs varžote to žmogaus teisę laisvai apsispręsti.

Suprantama, žmonės būna skirtingi, tačiau jie linkę pamiršti, kad atskiri žmonės kelia tokių slaugų jausmų ir reakcijų, iš kurių gali daugiau sužinoti apie slaugus, o ne apie pacientus. Visų žmonių tolerancija turi ribas. Ji gali būti didesnė ir mažesnė, tačiau ji paprastai būna. Kai kada ribos priklauso nuo psichinės ligos, kitais atvejais nuo seksualinių nukrypimų . Kai kurie negali pakęsti autoritetų, susenimo, invalidumo, patenkintų savimi asmenų, užsienio darbininkų, melo, pasitikėjimo savimi, turtuolių ir kitko. Paaiškinimo, kur nubrėžti ribas, reikia ieškoti mumyse pačiuose.

  • Etika Referatas
  • Microsoft Word 790 KB
  • 2014 m.
  • 30 puslapių (6394 žodžiai)
  • Jurinda
  • Moralė medicinoje
    10 - 2 balsai (-ų)
Moralė medicinoje. (2014 m. Sausio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/morale-medicinoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 03:44
×