Motinystės ir Tėvystės atostogos


Įvadas. Motinystės ir tėvystės atostogos teoriniu aspektu. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Vaiko priežiūros atostogos. Motinystės ir tėvystės išmokos, kompensacijos ir kitos lengvatos. Tėvystės ir motinystės atostogų tyrimo įvertinimas. Tyrimo imtis. Tyrimo rezultato analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Darbo tikslas: išanalizuoti motinystės ir tėvystės atostogas.

Darbo uždaviniai:

supažindinti su nėštumo ir gimdymo atostogų skyrimu ir rūšimis;

pateikti motinystės ir tėvystės pašalpų ir skyrimą nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

atlikti tėvystės ir motinystės atostogų tyrimo įvertinimą.

Tyrimo objektas – Tėvystės ir motinystės atostogos.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti kokia yra tėvų auginančių mažamečius vaikus nuomonė apie motinystės ir tėvystės atostogas.

Kodekse nurodoma, kad darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. Be to, atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Per šį laikotarpį darbuotojui paliekama darbo vieta pagal jo einamas pareigas (išskyrus, kai įmonė visiškai likviduojama).

Dažnai iškyla klausimas, kada prasideda ir iki kada trunka šios atostogos. Atsižvelgiant į tai, kad motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama darbuotojui už vaiko priežiūrą iki vienerių metu, t. y. mokama už laikotarpį nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, laikytina, kad su šia diena sutampa ir vaiko priežiūros atostogų pradžia, t. y. jos prasideda nuo sekančios dienos, kai baigiasi nėštumo ir gimdymo atostogos (V. Dauskurdas, 2003/05).

Motinystės pašalpa skiriama jeigu (L. Perminienė, 2013):

Apklausoje dalyvavo įvairaus išsilavinimo respondentai. Daugiausiai į anketos klausimus atsakinėjo turinys aukštąjį išsilavinimą tai sudaro 38 % respondentų. 31 % apklaustųjų turi profesinį išsilavinimą.

Apklausoje dalyvavo 93 % respondent kurie turi vaikų, o tik 7 % neturintys vaikų. Per paskutinius metus pastebima, kad gimstamumas yra sumažėjęs.

Ir pagal pateiktą 6 paveikslą matome, kad 64 % į anketą atsakinėjusių auginą 1 vaiką. 11 % nurodė, kad augina 2 vaikus, 9 % - 3 vaikus. O 7 % apklaustųjų teigė, kad neturi vaikų.

Nuo tėvų auklėjimo ir požiūrio priklauso vaiko tolimesnė ateitis. Dabar jau yra išimčių, kad vaiką auginti ir auklėti imasi tėtis, o ne mama. Pateiktoje anketoje respondentų buvo klausta: Ar pritariate nuomonei, jog mama geriau auklėja vaiką nei tėtis? Apklaustųjų nuomonės stipriai išsiskyrė, 59 % mano, kad vaiką geriau auklėja mama, o 37 % mano, kad tėtis.

Galima daryti išvadą, jog mama geriausiai išauklėja vaiką.

Galima daryti išvadą, kad vaiko auginimo atostogų išeina mama.

Yra įprasta, kad vaiką auklėja ir augina mama. Dabar ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje tėtis gali eiti tėvystės atostogų. Iš pateikto 9 paveikslo matome, kad motinystės atostogų išeiti pasinaudojo 60 % mamų, ir net 33 % šia teise pasinaudojo vyrai.

Galima daryti išvadą, kad dar nėra populiaru ir mažai vyrų pasinaudoja išeiti tėvystės atostogų.

Kitų respondentų nuomonės pasiskirstė po lygiai t.y. po 20 %, kad taip pat svarbūs faktorius yra gaunamos pašalpos dydis, susiklosčiusi situacija darbe ir kiti veiksniai.

Galima daryti išvadą, jog dažniausiai vaiko auginimo atostogų eina mama, nes tai yra jos pareiga ir kiti faktoriai to apsisprendimo neįtakoja.

Motinystės atostogos labai svarbus gyvenimo tarpsnis, kurių metu yra auginamas naujas šeimos narys, kuo ilgiau mama ar tėtis būna su vaiku tuo jis psichologiškai auga sveikesnis tarp savo šeimos narių.

Į anketos pateiktus kalsuimus atsakinėję respondentai teigė, kad Lietuvoje motinystės ir tėvystės atostogų laikotarpis yra nepakankamas taip teigė net 49 % respondentų.

Galima teigti, jog mama motinystės atostogose turi būti 3 metus.

Pagal atliktą tyrimą matome, kad respondentų nuomonė nesutampa su valstybės šiuo metu taikoma sistema. Beveik pusė apklaustųjų t.y. 49 % mano, kad turi būti taikoma tokia sistema 1 m.- 90 %, 2 m.- 80 %. Net 38 % galvoja, kad atostogos turi būti 3 m. ir vaiko auginimo pašalpa turėtų būti mokama tokia tvarka 1 m.-7 5 %, 2 m.- 60 %, 3 m.- 40 %.

Galima teigti, jog šiuo metu taikoma valstybėje už vaiko auginimą mokamos pašalpos sistema netenkina respondentų.

Įvertnus pateigtus rezultatus, galima teigti, jog respondentai mano, kad yra neteisinga pašalpos skyrimo sistema.

Įstatymai per tam tikrą laikotarpį keičiasi, nes keičiasi pragyvenimo lygis ar įvedami papildomi reikalavimai. Įstatymų privaloma laikytis, bet ne visada įstatymas yra gyventojo pusėje.

Galima daryti išvadą, kad respondentai norėtų, jog įstymas darytų pataisą ir norint gauti gimdymo ir vaiko auginimo pašalpą užtektų 3 mėn. darbo stažo.

  • Microsoft Word 102 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6527 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Motinystės ir Tėvystės atostogos
    10 - 8 balsai (-ų)
Motinystės ir Tėvystės atostogos. (2015 m. Gruodžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/motinystes-ir-tevystes-atostogos.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 06:59
×