Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų pasitenkinimui


Įvadas. Motyvavimo veiksnių įtakos darbuotojų pasitenkinimui teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos samprata ir esmė. Darbuotojų motyvacijos ypatumai. Motyvaciją sąlygojančių veiksnių tipologija. Darbuotojų pasitenkinimą darbu aiškinančių motyvacijos teorijų analizė. Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų ir įmonės atžvilgiu. Darbuotojų motyvavimo priemonių parinkimas. Darbuotojų pasitenkinimo darbu ypatumai. Pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai ir klasifikacija. Darbuotojų pasitenkinimo darbu įtaka įmonei. Motyvavimo veiksnių įtakos darbuotojų pasitenkinimui Uab „Stora enso packaging“ tyrimas. Įmonės Stora Enso packaging veiklos charakteristika. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas Darbuotojų apklausos anketa. Priedas Interviu klausimynas. Priedas Premijų mokėjimo sistema gamyboje.

Temos aktualumas. Sėkmingai dirbančių organizacijų patirtis rodo, kad šio laikmečio sąlygomis itin svarbiu konkurencinio pranašumo šaltiniu tampa žmogiškieji ištekliai - tai žmonės gebantys tenkinti klientų poreikius, kokybiškai dirbti, įgyvendinti naujoves, padedančias nurungti konkurentus. Ekonominio nuosmukio metu tenka dirbti daugiau ir naudojant mažiau išteklių, todėl įmonės turi orientuotis nebe į intensyvų augimą, o į darbuotojų motyvacijos skatinimą. Pastarojo laikotarpio darbo rinkos pokyčiai reikalauja vis labiau rūpintis įmonės darbuotojų išsaugojimu ir trūkstamos darbo jėgos pritraukimu. Dėl to įmonės ne tik didina darbuotojų atlyginimus, bet ir papildomomis priemonėmis siekia motyvuoti darbuotojus, kad juos išsaugotų, sustiprintų jų ištikimybę įmonėms. Lietuvos ir kitų pasaulio valstybių įmonės yra suinteresuotos suformuoti sėkmingą darbuotojų motyvacijos sistemą, tačiau atskiroms šios sistemos struktūrinėms dalims skiriama nepakankamai dėmesio. Atskirų Lietuvos bendrovių veiksmai įgyvendinant motyvacinės sistemos pokyčius dėl informacijos stokos arba dėl nepakankamo susipažinimo su teoriniais darbuotojų motyvacijos aspektais yra nepakankamai apgalvoti, juose aptinkama trūkumų, kuriuos būtina pašalinti.

Problema. Įmonės, kurios neįvertina motyvacijos reikšmės ir nesirūpina savo darbuotojų gerove dažnai nukenčia dėl didelės darbuotojų kaitos, ir šiandieninėmis intensyvios konkurencijos bei ekonominio nuosmukio sąlygomis gali būti priverstos susilpninti ar netgi užleisti savo pozicijas.

Darbo tikslas – išanalizuoti motyvavimo veiksnių įtaką darbuotojų pasitenkinimui UAB “STORA ENSO PACKAGING”.

Darbo uždaviniai:

1.Atlikti motyvavimo veiksnių ypatumų ir svarbos teorinę analizę;

2.Atskleisti motyvavimo veiksnių įtaką darbuotojams ir įmonės veiklos rezultatams;

3.Išsiaiškinti kokiomis priemonėmis motyvuojami UAB “STORA ENSO PACKAGING” darbuotojai.

4.Išsiaiškinti kiek dėmesio skiriama motyvavimui ir kaip tai įtakoja darbuotojus.

Darbo objektas - įmonių darbuotojus motyvuojantys veiksniai.

Darbo metodai. Pagrindinis darbe naudojamas metodas yra teorinės ir mokslinės literatūros analizė, sisteminimas bei apibendrinimas. Tyrimui atlikti bei jį išanalizuoti buvo pasirinkti apklausos bei interviu metodai.

Darbo rezultatai. Darbą sudaro trys dalys. Pirmoje ir antroje darbo dalyse analizuojami teoriniai darbuotojų motyvacijos ir ją sąlygojančių veiksnių aspektai, atskleidžiama, kokie yra kiekvieno žmogaus poreikiai, kokie skirtingi gali būti motyvavimo metodai. Tai pat atskleidžiama koks kiekvienai įmonei yra svarbus darbuotojų pasitenkinimas darbu bei kokie veiksniai gali padėti skatinti darbuotojus ir toliau vystyti sėkmingą įmonės veiklą. Siekiant geriau suprasti paskatų įvairovę ir jų įtaką darbuotojų motyvavimui, apžvelgiami pagrindiniai motyvacijos teorijų bruožai ir motyvacijos svarba personalo vadybos kontekste. Trečioji darbo dalis skirta UAB “STORA ENSO PACKAGING” darbuotojų motyvacijos tyrimo metodikos parengimui ir tyrimo rezultatų analizei. Tyrimo metu išsiaiškinta įmonėje jau naudojama motyvavimo veiksnių sistema. Įvertintas darbuotojų pasitenkinimas jau esamomis motyvavimo priemonėmis, tai pat siekta sužinoti kas darbuotojus motyvuotų dar efektyviau. Darbas turi praktinę reikšmę. Tyrimo rezultatus galima panaudoti UAB “STORA ENSO PACKAGING” motyvavimo sistemos tobulinimui.

  • Microsoft Word 309 KB
  • 2015 m.
  • 62 puslapiai (15736 žodžiai)
  • Kolegija
  • Daiva
  • Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų pasitenkinimui
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų pasitenkinimui. (2015 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/motyvavimo-veiksniu-itaka-darbuotoju-pasitenkinimui.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 14 d. 20:34
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo