Muitinė referatas


Lietuvos Respublikos asmuo. Lietuvos Respublikos ūkio subjektas. Lietuvos Respublikos muitų teritorija. Lietuvos Respublikos muitinė. Muitinės priežiūra. Importo muitai ir mokesčiai. Eksporto muitai ir mokesčiai. Muitinės procedūra. Muitinės deklaracija. Laisvoji zona. Muitinės tarpininkas. Prekės ir procedūros. Laikinai saugomomis. Laisvai cirkuliuoti. Muitinio sandėliavimo. Laikinojo įvežimo perdirbti. Muitinės prižiūrimo perdirbimo. Laikinojo įvežimo. Laikinojo išvežimo perdirbti. Laikinojo išvežimo. Negrąžinamojo eksporto. Lietuvos Muitinės strategija. Integruotos muitinės informacinės sistemos.

Muitinės mokymo centre organizuojami kvalifikaciniai egzaminai muitinės tarpininkų atstovams, parengtos naujos teorinės ir praktinės egzaminų užduotys. 2002 m. muitinės tarpininkų atstovų įvadinio mokymo ir seminarų kursuose mokėsi 209 dalyviai. 562 muitinės tarpininkų atstovams, išlaikiusiems egzaminams, suteiktos kvalifikacinės kategorijos.

Lietuvos muitinės vizija – moderni valstybės institucija, tinkamai atliekanti visas Europos Sąjungos valstybės narės muitinės funkcijas, užtikrinanti Europos Sąjungos išorinės sienos ir Europos Sąjungos muitų teritorijos apsaugą bei esanti sektinas pavyzdys kitų šalių muitinėms. Tai lanksti, efektyvi ir patikima institucija, teikianti aukštos kokybės muitinės paslaugas keleiviams ir verslo visuomenei, toliau stiprinanti savo, kaip visuomenę ir aplinką saugančios institucijos, vaidmenį. Lietuvos muitinė yra valstybės institucija, atliekanti mokesčių administravimo ir teisėsaugos funkcijas ir turinti specialius įgaliojimus operatyvinei veiklai, kurios pagrindiniai uždaviniai yra apsaugoti vidaus rinką ir visuomenę, užkertant kelią neteisėtam draudžiamų ir ribojamų prekių gabenimui, kovojant su muitinės veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimais, atliekant baudžiamąjį persekiojimą; užtikrinti importo ir eksporto muitų bei kitų mokesčių surinkimą; rinkti, apdoroti ir analizuoti užsienio prekybos statistinius duomenis atliekant muitinės operacijas.

Valdymo srityje – tobulinti Lietuvos muitinės viešąjį administravimą, pagrįstą šiuolaikine organizacijos vadyba, tarnybine etika, personalo motyvacijos, karjeros siekimo ir skatinimo sistema, mokymo, mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Pažeidimų prevencijos srityje – sukurti efektyviai veikiančią kontrabandos bei su ja susijusių kitų teisės aktų pažeidimų išaiškinimo, ikiteisminio tyrimo ir prevencijos sistemą. Muitinės renkamų muitų ir mokesčių administravimo srityje – sukurti ir įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią muitų ir mokesčių administravimo sistemą, efektyviau kovoti su vengimu mokėti mokesčius, tobulinti įplaukų apskaitą, gerinti jų surinkimą. Muitinės informacinių sistemų srityje – įdiegti ir plėtoti modernią integruotą muitinės informacinę sistemą. Infrastruktūros plėtros srityje – sukurti modernią infrastruktūrą. Tarptautinio bendradarbiavimo srityje – vykdant tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus. Baigti derinti su Europos Sąjungos teisės aktais Lietuvos muitinės veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Parengti teisės aktus, reikalingus prisijungti prie Bendrojo tranzito konvencijos. Pertvarkyti tranzito kontrolės sistemą pagal Bendrojo tranzito konvencijos įgyvendinimo nuostatas ir Europos Sąjungos valstybių praktiką.

Šiai strategijai įgyvendinti būtina, kad Lietuvos muitinės pareigūnai suvoktų strateginių uždavinių reikšmę ir savo veikla prisidėtų prie jų įgyvendinimo; Lietuvos muitinėje dirbtų pakankamas skaičius aukštos kvalifikacijos darbuotojų. 2002 m. parengta  nemažai verslo sąlygas gerinančių teisės aktų. MD direktoriaus įsakymu patvirtintos Supaprastintų muitinio sandėliavimo procedūrų taikymo taisyklės, detaliai reglamentuojančios supaprastintų muitinio sandėliavimo procedūrų taikymo tvarką ir sąlygas. Muitinės departamentas, remdamasis Švedijos muitinės taikoma „Laiptų“ sistema, laipsniškai diegtų ūkio subjektų patikimumo lygmenų įvertinimo sistemą. Siekiant perimti pažengusių šalių patirtį supaprastintų muitinės procedūrų srityje, dalyvauta seminaruose, kuriuos pagal PHARE programą vedė Švedijos ir Italijos muitinės specialistai. Nuolat vyksta susitikimai su verslo visuomene dėl muitinio įvertinimo tvarkos taikymo, problemų sprendimo, muitinio įvertinimo ir kontrolės klausimais, dėl naujų teisės aktų ar pakeitimų išaiškinimo, pasirašytų supratimo memorandumų vykdymo. Lietuvos verslininkai nuolat konsultuojami prekių kilmės taisyklių klausimais.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 22 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (3138 žodžiai)
  • Vika
  • Muitinė referatas
    10 - 9 balsai (-ų)
Muitinė referatas. (2015 m. Gegužės 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/muitine-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 23:21
×