Muitinės tarpininkavimas uoste verslo planas


Ekonomikos verslo planas.

Įvadas. Teorinių teigenių analizė. Įmonės apibūdinimas. Muitynės tarpininkavimo funkcijų ir įmonių ypatumai. Aplinkų ypatumai. Ssgg analizė. Rinkodaros kompleksinių elementų analizė. Personalo vadyba. Finansinės analizės apibudinimas. Uab “Cust-brok” veiklos analizė. Įmonės ir teikiamų paslaugų analizė. Mikro ir makro aplinkos apibūdinimas. Rinkodaros analizė. Darbo aprūpinimas. Kreditas. Akcijų paskirstymas. Personalas. Finansinės ataskaitos. Projekto finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados. Literatūra.


Sukurti naują įmonę, pelningai ir sekmingai ją valdyti bei plėsti savo verslą yra sunkus darbas, kuris reikalauja ne tik daug laiko, bet ir tam tikrų teorinių žinių, kurios gali būti pritaikytos praktikoje tam, kad efektyviau organizuoti savo verslą. Neturint elementarių teorinių žinių apie verslo organizavimą galima patirti nesekmę, todėl šioje darbo dalyje bus analizuojami teoriniai teiginiai, kurie padės pradedančiam verslininkui sekmingai organizuoti savo verslą.

Šiandien veikia daugybė įmonių, kurios užsiima tam tikra veikla. Dažniausiai įmonė yra apibūdinama kaip techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu vientisą produkciją gaminanti arba paslaugas teikianti sistema (Žutautienė, 2007).

Bagdonas (2008) apibūdina įmonę kaip savarankišką, ekonominę gaminanti rinkai organizaciją.

Įmonė, kaip organizacija, tenkina tris kriterijus:

Ji yra socialinė grupė, nes joje yra suburtas tam tikras žmonių skaičius, šie žmonės turi bendrą tikslą ir kartu dirba jam pasiekti.

Ji yra racionaliai sutvarkyta grupė (turi tam tikrą valdymo sistemą), nes kiekvienas narys žino savo pareigas, darbą, kurį jam reikia dirbti, savo atsakomybę.

Įmonių skirstymas. Visos įmonės yra skirstomos pagal tam tikrus kriterijus:

Pagal įmonių funkcijas visuomenės gyvenimo požiūriu: gamybinės, komercinės, finansinės, politinės, specialios, mišrios.

Pagal veiklos rūšis imonės skirstomos: pramonė, žemės ūkis, prekyba ir kt.

Pagal nuosavybės forma: valstybinė, privati.

Pagal rinkas, kuroje realizuojama prekė: vartojimo prekių, gamybinių išteklių, vertybinių popierių, valiutų rinkos.

Pagal veiklos apimtį: stambus, smulkus, vidutinis.

mikroįmonė. Kai jos personalą sudaro 1-9 žmonės;

Ginevičius ir Sūdžius (Organizacijų teorija, 2008, p. 248), analizuodami įmonės aplinka ir jos sudedamuosius elementus, išskiria keletą pagrindimių aplinkos klasifikavimo bruožų:

pagal aplinkos struktūrą: regiono, šakos, įmonės veiklos, vidinę ir išorinę, fizinę;

pagal veikimo pobūdį: tiesioginio ir netesioginio poveikio;

pagal elementų ir veiksnių mastą ir reikšmingumą: mikroaplinka ir makroaplinka;

pagal aplinkos veiksnius: ekonominius, politinius, teisinius ir demografinius ir kt.;

pagal galymibę kontroliuoti: kontroliojamą ir nekontroliojamą aplinką.

. Kaip matome, įmonės aplinka klasifikuojama pagal daugybę bruožų, tačiau mes panagrinėsime tik keletą iš jų, tai įmonės vidinė bei išorinė aplinka.

Vidinė aplinka – tai aplinka, kurią sudaro vidiniai kintamieji, garantuojantys organizacijos funkcionavimą ir tikslų įgyvendinimą. Vidinės aplinkos kintamieji (elementai) yra: tikslai, uždaviniai, technologijos, žmonės kurie dirba organizacijoje ir jos struktūra (Jonaitis, 1998).

Išorinė aplinka – susidarę veiksniai ir tendencijos už organizacijos ribų bei veikiantys jos galimybes atitikti vartotojų poreikius (Ginevičius, Sūdžius, 2008). Kaip jau būvo minėta organizacijos išorinė aplinka pagal veikiančių elementų ir veiksnių mastą bei reikšmingumą skirstoma į mikroaplinką ir makroaplinką.

Prekių paskirstymo įmonės – sandėliavimo, transportavimo ar kitos įmonės, kurios verčiasi prekių saugojimu ir pervežimu iš gamintojo vatrotojui.

Ekonominė aplinka. Ekonominė situacija šalyje tiesiogiai daro įtaką verslui, kurios veiksniai, turintys įtakos vartotojo perkamąjai galiai ir  išlaidų struktūrai. Ją apibūdina tokie svarbiausi rodikliai:

Gamtinė aplinka. Gamtinė aplinka - tai gamtiniai ištekliai, geografinė regiono specifika, klimatas kurie turi didėle įtaką verslui (Urbanskienė ir kt., 2006).

Visi šitie makroaplinkos veiksniai daro poveikį organizacijai, vieni veikia stipriau kiti silpniau. Todėl svarbu žinoti kaip makroaplinkos pokyčiai veiks organizaciją. Tuo tikslu taikoma PEST analizė, kuri padės mums įvertinti išorinę aplinką, t. y. kiekvieną išorinį faktorių veikiantį įmonę. PEST analizė tai P – politinių, E – ekonominių, S – socialinių, T - technologinių faktorių ivertinimas

Kiekviena įmonė turi įvertinti savo mikroaplinką, vienas iš papuliariausiu analizės tipų yra SWOT (SSGG) metodas , kuris padės mums įvertinti vidinį veiksnių įtaką mūsų įmonės veiklai. SSGG – tai yra įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas, galimybių ir grėsmių įvertinimas.

 • Ekonomika Verslo planai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Viktoras
 • 32 puslapiai (6009 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos verslo planai
 • Microsoft Word 150 KB
 • Muitinės tarpininkavimas uoste verslo planas
  10 - 4 balsai (-ų)
Muitinės tarpininkavimas uoste verslo planas. (2016 m. Kovo 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/muitines-tarpininkavimas-uoste-verslo-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:12