Mūro atsakymai Vgtu


Mūrinių konstrukcijų panaudojimo sritys. Keraminiai mūro gaminiai. Betoniniai mūro gaminiai. Silikatiniai mūro gaminiai. Natūralių akmenų mūro gaminiai. Mūrijimo skiedinių rūšys. Kas tai yra normalizuotasis mūro gaminių stipris ir kaip jis nustatomas? Kaip nustatomas mūro charakteristinis gniuždomasis stipris. Kaip nustatomas tempiamasis mūro stipris, kokius žinote mūro tempiamuosius stiprius? Kaip nustatomas kerpamasis mūro stipris, kokius žinote mūro kerpamuosius stiprius? Gniuždomojo mūro įtempių būviai. Kodėl mūro apkrauto sutelktąja gniuždančiąja apkrova stipris padidėja? Kaip nustatomas glemžiamasis mūro stipris? Kaip nustatomas skaičiuotinis mūro stipris (gniuždomasis, tempiamasis, kerpamasis)? Kaip nustatomas mūro tamprumo modulis, paaiškinkite mūro tamprumo charakteristikos esmę. Kaip apskaičiuojama nearmuotojo mūro sienos (stulpo) gniuždomoji (laikomoji) galia. Atraminiuose pjūviuose? Kaip apskaičiuojama nearmuotojo mūro sienos (stulpo) gniuždomoji. (laikomoji) galia viduriniame pjuvyje? Kaip įvertinama montavimo netikslumų įtaka mūro gniuždomajai galiai? Kaip įvertinama jėgos pridėties ekscentriciteto įtaka elementų gniuždomajai galiai? Paaiškinkite kodėl padidėja skersai armuoto mūro gniuždomasis stipris. Kokiais atvejais armuoti mūrą skersine armatūra yra neefektyvu? Kaip išdėstoma skersinė armatūra gniuždomajame mūro elemente ir kokią įtaką (ir kodėl) turi. Gniuždomajam mūro stipriui? Kokios atramos ir kokiais atvejais projektuojant mūrines konstrukcijas laikomos standžiomis. Paaiškinkite mūro sienų su standžiomis atramomis projektavimo principus. Kokios atramos ir kokiais atvejais projektuojant mūrines konstrukcijas laikomos iš dalies. Standžiomis. Kaip inkaruojamos mūro sienos ir kolonos? Kaip apskaičiuojama mūro sienoje įtvirtinto inkaro laikomoji galia. Paaiškinkite mūro sieninių sijų projektavimo principus. Kaip apskaičiuojama mūro sieninių sijų armatūra? Kaip skaičiuojamas nearmuotojo mūro, apkrauto šonine apkrova, laikomoji galia? Paaiškinkite posieninių sijų projektavimo principus. Kokios situacijos nagrinėjamos ir kaip įvertinamos apkrovos projektuojant sąramas. Kokios situacijos nagrinėjamos ir kaip įvertinamos apkrovos projektuojant posienines. Sijas? Kokius žinote karnizų konstrukcinius sprendinius ir kokiais atvejais jie naudojami? Kaip tikrinamas ir užtikrinamas surenkamojo gelžbetonio karnizų stabilumas? Cilindrinių skliautų (kevalų) skaičiavimo principai. Plonasienių erdvinių skliautų (kevalų) skaičiavimo principai. Kokius žinote mūro sutvirtinimo apvalkalais konstrukcinius sprendinius? Paaiškinkite mūro sutvirtinto gelžbetoniniais apvalkalais gniuždomosios galios skaičiavimo. Principus. Paaiškinkite mūro sutvirtinto plieniniais apvalkalais gniuždomosios galios skaičiavimo. Principus. Paaiškinkite mūro sutvirtinto armuoto skiedinio apvalkalais gniuždomosios galios skaičiavimo. Principus. Kodėl padidėja mūro sutvirtinto apvalkalais gniuždomoji galia? Kokius žinote mūrijimo žiemą būdus? Kokie yra mūro mūrijamo žiemą projektavimo ypatumai? Kas turi būti nurodoma mūrinių konstrukcijų, mūrijamų žiemą, darbo brėžiniuose? Mūro, mūrijamo žiemą, darbo brėžiniuose turi būti nurodyta.

Mūro gaminiai pagal kokybės kontrolės rūšį juos gaminant skirstomi į I arba II kategoriją. Naudojami murijimui.

Gamtiniai akmenys: lygegrecios plokstumos, akmenines plokstes,apdoroti akmenys, skaldyti akmenys. Akmuo jau ilgą laiką naudojamas kaip komponentinė medžiaga kitų medžiagų sandaroje, naudojant statybinių akmenų atliekas. Grynas akmuo rečiau naudojamas dėl didelės kainos, dažniausiai individualių namų statybai arba prabangiems statiniams statyti (kaip apdailos elementai).Iki šiol akmuo dažniausiai buvo naudojamas takams grįsti ar tvoroms mūryti.. Iš akmenų specialistai gamina palanges, laiptus, kloja grindis, montuoja fasado apdailą, pagal užsakymą galintys pagaminti ir akmeninius šachmatus ar vazas. Labiausiai vertinami natūralūs akmenys: marmuras ir granitas. Granitas yra tvirtas akmuo, tad jis yra labiau vertinamas nei marmuras. Be to, granitas nesugeria vandens, todėl tinka vidaus ir išorės apdailai. Marmuras yra minkštesnis, tad lauko apdailai patariama jo nenaudoti. Marmuras už granitą yra 1,5-2 kartus minkštesnis pagal Mooso skalę, tad įbrėžimų gali padaryti ir žmogus atėjęs iš gatvės, kur yra dulkių ir smėlio. Ilgiausiai tarnauja kvarcito ar smulkiagrūdžio granito plokštės. Marmuras tarnauja 25-75 m. Poliruota akmens plokštė yra atsparesnė išorės veiksniams, joje neatsiranda mažų įtrūkimų, tad ir drėgmė nepatenka į mūrą. Dažniausiai naudoja fasadų ir baseinų apdailai. Be to, iš akmens gaminami stalviršiai, palangės, laiptai, židiniai. Fasado apdailai labiau tinka granitas. Gamtiniai akmenys: lygegrecios plokstumos, akmenines plokstes,apdoroti akmenys, skaldyti akmenys.

betono užpildų dydis turi būti 10 mm. Kai tarpų mažiausias matmuo yra 100 mm ir armatūros

skersmuo 25 mm, užpildų dydis gali būti 20 mm. Užpildymo betono charakteristinis gniuždomasis

stipris nustatomas išbandžius cilindrus/kubus, kietėjusius 28 paras, kuriems buvo taikomi valstybinių

reikšmes reikia padauginti iš 0,5. Mūro, apkrauto statmenai gulsčiosioms siūlėms, charakteristinis

paskirties ir lengvuoju skiediniu charakteristinis gniuždomasis stipris apskaičiuojamas:

K (N/mm2)0,1 – koeficientas, kurio reikšmė parenkama atsižvelgiant į mūro akmenų (plytų, blokų)

akytojo betono mūro gaminių mūro, kai naudojamas plonasluoksnis skiedinys 0,5 mm – 3,0 mm storio

gulsčiosiose siūlėse charakteristinis gniuždomasis stipris apskaičiuojamas pagal 4.2 formulę:

įtempimai). Priklauso nuo skiedinio, kuo stipresnis skiedinys, tuo įrimas yra staigesnis;

c) δcrc<δ

d) δ= fu – mūras sudalinamas į atskirus stulpus, suyra.

Jeigu pasiekiama δcrc<δ

nedidelės. Apkrovus skiedinį, kartu su tampriosiomis deformacijomis atsiranda ir plastinių

kirstinis modulis iš keturiose atsitiktinėse vietose išmatuotų deformacijų vidurkio, veikiant

trumpalaikei apkrovai, lygiai 30% ardančiosios apkrovos. Jis nustatomas eksperimentiškai pagal EN

1052-1 rekomendacijas.

NRd, turi būti didesnė (arba lygi) už skaičiuotinį apkrovos dydį NEd, t.y. turi būti tenkinama sąlyga NRd³

mažesnis kaip 0,1 m2, gniuždomojo mūro charakteristinis stipris fk mažinamas dydžiu (0,7+3A), tada

sienos skaičiuotinė vienetinio ilgio gniuždomoji galia:

čia t1 – išorinio arba neapkrautojo sluoksnio storis; t2 – vidinio arba apkrautojo sluoksnio storis (t1< t2).

ktef = E1/E2 £ 2 – koeficientas sluoksnių t1 ir t2 santykinėms E reikšmėms įvertinti.

medžiagų savybių skirtumus. Atsitiktinis ekscentricitetas imamas lygus einit = hef / 450. Reikšmė 450 parinkta atsižvelgiant į vidutinę konstrukcijų montavimo kokybę. Esant blogesnei ar geresnei montavimo kokybei skaičiaus reikšmė gali būti imama mažesnė arba didesnė.

Rekomenduojama, kad atstumas tarp eilių būtų ne didesnis kaip 150 mm, t.y. a1≤ 150 mm. Didinant

atstumą tarp tinklelių gniuždomasis mūro stipris didėja neženkliai, pvz., kai atstumas tarp armatūros

tinklelių a1= 400 mm, gniuždomasis stipris padidėja apie 10% . Išdėstant tinklelius rečiau (didesniais

atstumais) skersinis armavimas vertinams kaip konstrukcinis. Kostruktyviai armuojant mūrą atstumas

būti 5 mm didesnis už armatūros skersmenį ar tinklą, t. y. virš tinklelio (armatūros strypo) ir po juo turi

būti ne mažesnio kaip 2,5 mm skiedinio sluoksnis. Mūrui su plonasluoksnio skiedinio siūlėmis

naudojami specialūs armavimo elementai.

(standinančiosios) sienos išdėstytos tankiai, t. y. atstumas tarp jų mažesnis už ls. Dažniausiai tai yra

pastatai su laikančiosiomis skersinėmis sienomis. Tokiuose pastatuose perdangos laikomos kaip

nepaslankios standžiosios atramos, į kurias remiasi sienos kaip stačiosios (vertikaliosios) sijos.

Horizontaliąsias apkrovas perdangos ( horizontalioji pastato standumo diafragma)

perduoda į skersines (standinančiąsias) sienas proporcingai jų standžiams

Standžiosios atramos – tai:

perduoda į skersines (standinančiąsias) sienas proporcingai jų standžiams.

čia M – skaičiuotinis lenkiamasis vėjo sukeltas momentas nagrinėjamajamame pjūvyje, A –nagrinėjamojo tarpuangio skerspjūvio plotas, y – atstumas nuo tarpuangio ašies ( einančios per svorio

centrą) iki pastato stuomens svorio centro, I– sienų inercijos momentas pastato stuomens svorio

centro atžvilgiu, x – atstumas nuo skersinės sienos iki tarpuangio skerspjūvio svorio centro (

aukštis. Skaičiavimų supaprastinimui skaičiuotinis juostos plotis imamas

neatremtos stogo laikančiosios konstrukcijos, siena skaičiuojama kaip laisvai stovinti ( įrąžos

apskaičiuojamos kaip gembei).

armatūros, reikia armuoti iki 0,5lef arba 0,5d aukščio nuo sijos apačios pagal tai, kuris yra

mažesnis. Kai armatūra gulsčiosiose siūlėse skirta pleišėjimui riboti, visuminis armatūros plotas

skaičiuoti dviem etapais, t. y. esant kintamai situacijai, kai mūras dar nesukietėjęs, arba mūrijant užšaldymo būdu – atitirpimo metu (kai mūrijama užšaldymo būdu) ir mūrui sukietėjus.

0,4 fd bd2, kai mūro gaminiai yra 1 grupė MRd = As fyd *z≤ ( bet ne lengvojo betono) (2)

0,3 fd bd2, kai mūro gaminiai yra 2,3, 4 grupių ir 1 grupės lengvojo betono

čia: As – tempiamosios armatūros, esančios sieninės sijos apačioje, skerspjūvio plotas; fyd –

betono gniuždomasis stipris, atsižvelgiant į tai, kuris yra mažesnis; z – pjūvio vidinių

Paprasčiausieji karnizai įrengiami palaipsniui išleidžiant mūro eiles. Karnizų atsikišimas (iškiša) neturi viršyti pusės sienos storio, o kiekvienos jų eilės atsikišimas (iškiša) – 1/3 mūro gaminio ilgio lu. Iškišą galima padidinti armuojant statmenai sienos plokštumai.

  • Microsoft Word 10447 KB
  • 2015 m.
  • 28 puslapiai (6829 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dovydas
  • Mūro atsakymai Vgtu
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Mūro atsakymai Vgtu. (2015 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/muro-atsakymai-vgtu.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 11:46
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo