Mūsų kalbos kultūra


Valstybinės bendrinės kalbos samprata. Kalbos įteisinimo istorija. Valstybinės kalbos politika teisės aktai ir institucijos , lemiančios kalbos įgyvendinimą. Lietuvos kalbos politiką. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas. Valstybinė lietuvių kalbos komisija , kuri rūpinasi. Rašytinės ir sakytinės specialybės kalbos bendrybės ir skirtybės. Kalbos norma , jos požymiai. Kalbos normų diegimo būdai ir kodifikavimo kriterijai. Praeities idealo kriterijus. Komunikatyvinio tikslingumo kriterijus. Tikslumo , kitaip – vienareikšmiškumo. Glaustumas , kitaip – ekonomiškumas. Ir kalbos skambumo , estetiškumo. Kalbos klaidų priežastys. Kitų kalbų poveikis. Žargonas ir slengas. Kalbos negeroves , hibridai. Terminografija. Terminų žodynai , savokų žodynai. Principai. Bankai ir bazes. Lietuvos Respublikos terminų bankas. Termino samprata , motyvacija , tikslingumas tikslumas. Pagrindiniai termių darybos būdai priesaginis , priešdėlinis , galūninis ir daryba. Sudurtiniai terminai ir terminuozoti žodžiai. Priešdėli ų vediniai. Dūrinių gal ū n ė s „. Pagrindinė žodžio reikšmė. Antrinė šalutinė reikšmė. Tiesioginės ir perkeltinės. Leksinės žodžių reikšmės skirstomos į terminologines ir ne terminologines. Terminų šaltiniai bendrinės kalbos ir tarmių leksika , kitų mokslo sričių žodžiai , skoliniai. Lietuviški ir skolinti terminai , jų konkuravimas , naujų skolintų terminų vartojimo problemos. Naujadarai ir naujažodžiai. Dūriniai su nelietuviškos kilmės dėmenimis. Sudurtinių žodžių darybos ypatumai. Tezė , įrodymas / argumentavimas , išvada / apibendrinimas. Bendrieji mokslinio teksto dalių rašymo ypatumai. Įžanginiai elementai. Įvado struktūra. Dėstymas. Apibendrinimas ir išvados.


2.Valstybinės kalbos politika: teisės aktai ir institucijos, lemiančios kalbos įgyvendinimą.

Rašytinis tekstas glaustas – kuo daugiau informacijos, kuo taupesnėmis priemonėmis

8. Terminografija. Terminų žodynai, savokų žodynai. Principai. Bankai ir bazes.

10. Pagrindiniai termių darybos būdai: priesaginis, priešdėlinis, galūninis ir daryba.

priešdėli ų vediniai „ liet. ant- + galas (-as Æ -is) = antgalis „ liet. po- + veržl ė= poveržl ė; sritis → posritis ar posrit ė, sistema – posistemis ar posistem ė

galūnių vediniai „ liet. sl ė gti + -is = sl ėgis „ liet. primaišyti + -a (pri- Æ prie-) = priemaiša

Dūrinių gal ū n ė s „ bendras + autorius = bendraautoris „ ; „ bendras + organizatorius = bendraorganizatoris / bendrasis organizatorius) „ save + samdo = savisamdis (arba savarankiškai dirbantis asmuo)

Žodžio leksinių reikšmių rūšys: pagrindinė žodžio reikšmė pvz. Akis „regėjimo organas“antrinė šalutinė reikšmė: žiedo akis

Šalutinės reikšmės pagal jų ryšio su daiktais pobūdį, gali būti tiesioginės ir perkeltinės. Pvz. Nosis „uoslės organas ir laivo priekis“

Dar leksinės žodžių reikšmės skirstomos į terminologines ir ne terminologines pvz kamienas – augalo stiebas arba kamienas žodžio dalis

12. Terminų šaltiniai: bendrinės kalbos ir tarmių leksika, kitų mokslo sričių žodžiai, skoliniai

Terminologijos (ne tik lietuvių) šaltiniai yra du: savos kalbos išgalės ir skolinimasis. Savos kalbos išgalės būna trejopos: bendrosios leksikos terminologizavimas (banga, pelė), žodžių daryba (spausdintuvas, krepšinis) ir perkėlimas iš kitos srities (valentingumas, morfologija). O skolinimasis būna dvejopas: svetimos leksemos formalus adaptavimas (futbolas, kompiuteris) ir pamorfemiai vertalai (įtaka - einfluss, vlijanije).

13.Lietuviški ir skolinti terminai, jų konkuravimas, naujų skolintų terminų vartojimo problemos. Naujadarai ir naujažodžiai.

Lietuviški terminai: Sudėtiniais lietuviškais terminais laikomi tik visus lietuviškus dėmenis turintys kalbotyros terminai.

iš daiktavardžio ir veiksmažodžio. Darybos priemonė – galūnė. Dūriniai esti su jungiamaisiais balsiais (grėbliãkotis, vėjavaikis, galulaukė...) Jungiamuoju balsiu neina tik balsis e

Techniniai tekstai - tai naudojimosi ir priežiūros instrukcijos, moksliniai straipsniai, brėžiniai ir kita dokumentacija. Techniniuose tekstuose gausu tam tikros srities terminų, būdingas šabloniškumas.

Šiuo metu viena iš pagrindinių komunikacijos priemonių – elektroninis tekstas. Tai tekstas internete. Jis gali būti viešas ir privatus. Tiek viešasis, tiek privatusis bendravimas elektroniniu būdu turi būti pagarbus ir reikalaujantis laikytis tam tikrų taisyklių. Raštvedyba rašant elektroninius tekstus tiek pat svarbi, kiek ir oficialiuose dokumentuose.

  • Lietuvių kalba Konspektas
  • Microsoft Word 57 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (3776 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eligijus
  • Mūsų kalbos kultūra
    10 - 3 balsai (-ų)
Mūsų kalbos kultūra. (2017 m. Birželio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/musu-kalbos-kultura.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 08:32
×