Muzikos planai

16 dokumentų
Muzikos pamokos planas 4 klasei
9,5( 2 atsiliepimai )
Muzikos pamokos planas – konspektas. Klasė Pamokos tema Dainuojame ir incenizuojame dainą. Tikslai. - supažindinti su naujos pamokos tema ,,Dainuojame ir vaidiname dainą“. - atskleisti sceninės kultūros suvokimą dainuojant dainą ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 03 18
Muzikos pamokos planas puodelio žaidimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Muzikos pamokos planas - konspektas. Klasė Pamokos tema Puodelio žaidimas. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas Mišrus. Pamokos tikslas Išmokyti vaikus ritmo, pagal kurį galima atlikti beveik visas dainas be jokio muzikos instrumento. ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 03 31
Muzikos pamokos planas
Detalus pamokos aprašas. Dalykas Muzika, pasaulio pažinimas. Klasė Tema - Gyvūnai ir jų balsai. Pamokos uždaviniai. Žiūrint muzikinį filmą gebės jį apibūdinti ir susieti su pamokos tema, ją įvardyti. Gebės apibūdinti ir skirti ...
Muzikos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 03 18
Muzikos pamokos planas Simfoninė poema
Muzikos pamokos planas - konspektas. Klasė Pamokos tema Simfoninė poema, F. Listas. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas Mišrus. Pamokos tikslas Supažindinti su simfonine poema ir susipažinti su F. Listo kūryba. Uždaviniai. Kas yra ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 03 31
Muzikos 9 klasės ilgalaikis planas
Valandų skaičius metams. Veiklos sritys Kompetencija Nuostatos Gebėjimai Bendrosios programos Dainavimas. Muzikos klausymasis apibūdinimas ir vertinimas. Muzika socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Muzikos klausymasis. Išraiškos elementai. ...
Muzikos planai, Planas, 13 puslapių
2015 09 07
Ilgalaikis muzikos planas
Ilgalaikis 10 kl. Muzikos planas. Muzikos ilgalaikis planas. Dalykas MUZIKA. Muzikos bendroji programa 9-10 klasių koncentrui – mokinių pasiekimai. Ilgalaikis veiklų planas.
Muzikos planai, Planas, 12 puslapių
2015 09 07
Būrelio veiklos planas
Plungės specialioji mokykla. Veiklos tikslai. Mokyti vaikus taisyklingo dainavimo. Ugdyti muzikos supratimą, meilę muzikai, bei tautinę savimonę. Ugdyti kūrybišką, aktyvią, emocingą moksleivio asmenybę, kritinio mąstymo ugdymas. Skiepyti ...
Muzikos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 06 05
Muzikos pamokos planas Suvalkiečių dainos
Klasė Pamokos tema Suvalkiečių dainos. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas Mišrus. Pamokos tikslas Susipažinti, kuom yra ypatingos suvalkiečių dainos. Uždaviniai. Kas yra liaudies daina. Kokios yra suvalkiečių dainos. Kuom jos skiriasi ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 03 31
Muzikos pamokos planas (2)
Muzikos pamokos planas. DALYKAS – Muzika. PAMOKOS TEMA Romantika lietuvių liaudies dainose. Pamokos tikslas. Supažindinti su lietuvių liaudies jaunimo ir meilės dainomis ir jų žanru. Pamokos uždaviniai. Darbo metodai ir priemonės. ...
Muzikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 28
Muzikos pamokos planas: Muzikos instrumentai
KLASĖ DALYKAS muzika. Mokymo(si) situacija. TEMA. Pamokos uždavinys. Metodai. Priemonės. Pamokos dalis. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos. (gali būti nurodoma integracija, ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas, mokinių ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2018 04 29
Pamokos planas: Muzikos kūrinio klausymas, muzikos kūrinio keliamos emocijos
„ žiemos orkestras “. Pamokos pradžia. Sužadinimas. Pamokos eiga Susipažinimas su sąvoka „ orkestras “. Muzikos klausymas ir judesys. Ritmavimas ir skandavimas. Savarankiškas darbas pratybų sąsiuvinyje. Įsivertinimas „ ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2019 05 03
Atlikėjo karjeros planas
Artist management for the music business chapter. Atlikėjo karjeros planas. Talentai , gabumai. Stipriosios ir silpnosios pusės SS. Galimybės ir grėsmės GG. Iš šių įvertinimų sekantys veiksmai. Stipriosios ir silpnosios pusės. ...
Muzikos planai, Planas, 10 puslapių
2018 05 06
Gabių vaikų muzikinės veiklos ugdymo planas
Gabių vaikų muzikinės veiklos ugdymo turinys. Sritys. Esminiai įgūdžiai. Metodika.
Muzikos planai, Planas, 2 puslapiai
2019 10 10
Muzika reklamoje, pamokos planas
Pamokos dalys Laikas Mokytojo veikla Mokinių veikla. Balso lyginimo pratimas. Balso diapazono plėtimo pratimas. Balso lyginimo pratimo pastabos. Balso diapazono plėtimo pratimo pastabos.
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2019 11 05
Muzikos pamokos planas: Liudviko Van Bethoveno, Moriso Ravelio ir Juozo Naujalio muzikos kūrinių charakteristikos, nuotaikos, pobūdžio skirtumai
Muzikos pamokos planas Liudviko Van Bethoveno, Moriso Ravelio ir Juozo Naujalio muzikos kūrinių charakteristikos, nuotaikos, pobūdžio skirtumai. Veiksenos. Laikas. Veikla. Pastabos.
Muzikos planai, Planas, 2 puslapiai
2019 02 07
Pamokos planas: dainų žanrai
Pradinio ugdymo pedagogikos. Individualus praktikos planas. Data ir laikas. Įrašas apie veiklos. Pamoką vedančio mokytojo. Pamokos tipas aiškinamasis. Tikslas / uždavinys. Metodai ir priemonės. Min. Pamokos struktūrinės dalys. Užduotys. ...
Muzikos planai, Planas, 10 puslapių
2020 01 11
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo