Muzikos testai

5 dokumentai
Solfedžio testas
Koks tai akordas? Kiek ženklų turi H – dur gama? Sudarykite trečią D7 apvertimą fis – moll paralelinėje tonacijoje. Kokia tai tonacija? Kuris akordas išsiriša į pilną tonikos kvintakordą su dviguba prima? Kuris akordas vadinamas ...
Muzikos testai, Testas, 1 puslapis
2013 10 22
Muzikos kurinių analizės testas
Muzikos kūrinių analizės testas. Kas yra „stilius“? Kokio kompozitoriaus gyvenimo faktai minimi šiame tekste. Kokiu harmoniniu intervalu prasideda lietuvos valstybinis himnas? Kuris kompozitorius nekūrė operų? Raidinis fa-diez minor ...
Muzikos testai, Testas, 4 puslapiai
2013 06 28
Ankstyvųjų viduramžių muzika
Ankstyvųjų viduramžių muzika. Testas. Kuriais amžiais vyravo viduramžių muzika? Išvardinkite į kokius 3 periodus skirstoma viduramžių muzika? Kas yra „monodinis“ giedojimas? Kas yra „antifoninis“ giedojimas? Kas būdinga ...
Muzikos testai, Testas, 5 puslapiai
2015 03 03
Muzikos testas Liaudies dainos
Kuris Lietuvos regionas išsiskiria žanrų įvairumu. Pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį Dainos “ paskelbė. Kas daugiausia nusipelnė lietuvių folkloristikai? Surinko 7000 dainų tekstų ir 2000 melodijų. Įžymiausia XX amžiaus ...
Muzikos testai, Testas, 3 puslapiai
2014 10 14
Muzikos testas Praktinės užduotys ir klausimai
Praktinės užduotys ir klausimai Kokių žanrų dainos būdingos vestuvių apeigoms. Kokie šokiai būdingi vestuvių apeigoms. Išklausykite pamokoje pateiktas vestuvines dainas ir atsakykite , kokie jaunųjų mergelės , bernelio bruožai jose ...
Muzikos testai, Testas, 2 puslapiai
2016 10 25
×