Muzikos pamokų planas


Muzikos konspektas. Pusmečio pamokų planas. Kontrolinė pamoka. Kontrolinė pamoka juozas gruodis. Vienas ryškiausių savo kartos lietuvių kompozitorių. Po. Nėries eiles , neabejotinai įeinančios į lietuvių muzikos aukso fondą. ♫ Simfoninė poema „ Gyvenimo šokis “ „ Variacijos liaudies dainų temomis “ „ Oi ant kalno “ „ Aguonėlės “. Balys dvarionas. 1936m. jam diriguojant Lietuvoje pirmą kartą buvo atlikta. Čiurlionio simfoninė poema „ Jūra “. Kūrybos apžvalga. Dvariono kūryba persmelkta liaudies dainų dvasia , kuri atskleidžiama dvejopai kaip. Kūriniai fortepijonui. Fortepijonui. „ Žiemos eskizai “. „ Žiemos eskizai “ – programinė 7 pjesių siuita , atskleidžianti gamtos vaizdus , suvoktus per vaiko pasaulėjautą. Du „ Mikropreliudai “ – tai paskutinieji. Dvariono kūriniai. Jų melodijos pagrindas – telefono numeriai. Sceninė muzika. Opera „ Dalia “ pagal. Sruogos dramą „ Apyaušrio dalia “. 1769. valstiečių sukilimo Žemaitijoje prieš baudžiavą įvykių fone pasakojama asmeninė Dalios Radvilaitės tragedija. Operos muzikoje nėra vientisos dramaturginės linijos , tačiau labai įtaigiai perteikiama momento nuotaika ar veikėjų jausmai. Simfoninė kūryba. ♫ „ Žvaigždutė “ Opera „ Dalia “. Dalios arija. Skudučio baladė. Koncertas smuikui ir orkestrui. II. Vainiūno kūrybos dalį sudaro instrumentiniai kūriniai - nuo smulkių pjesių iki stambių opusų. „ Mažoji vabzdžių siuita “. Vėlyvuosiuose opusuose beveik atsisakė folkloro citavimo , ne taip griežtai laikėsi klasikinių formų melodika , harmonija , instrumentuotė tapo sudėtingesnės , spalvingesnės. ♫ Fortepijoninis kvintetas. II. „ Vapsva “ „ Žiogas “ VYTAUTAS BACEVIČIUS 1905 1970 Vienas moderniausių tarpukario Lietuvos kompozitorių , aktyviai propagavusių naujoviškas muzikos komponavimo priemones. Kaip pianistas , Bacevičius koncertavo Europos šalyse.


B.Dvariono kūrybinis palikimas nėra gausus, tačiau žanriškai įvairus: baletas „Piršlybos“, opera „Dalia“, 4 instrumentiniai koncertai, kūriniai fortepijonui solo, kamerinė muzika, solo ir choro dainos, harmonizuotos liaudies dainos chorui ar balsui su fortepijono pritarimu, muzika kinui ir teatrui.

B.Dvariono kūryba persmelkta liaudies dainų dvasia, kuri atskleidžiama dvejopai: kaip J.Gruodis – cituojant liaudies melodijas, vartojant mažai pakeistus muzikinio folkloro pavyzdžius ir kitas – čiurlioniškasis - būdas: kūrinį pripildyti liaudies muzikos (intonacinėmis, ritminėmis) ypatybėmis. “Muzika turi turėti <...> savo gimtosios žemės kvapą“.(B.Dvarionas)

Būdamas tolerantiškas moderniųjų krypčių atžvilgiu, jis turėjo ir aiškią savo poziciją: „Ne kiekviena naujovė pasiteisina, reikia labai atsargiai ir įdėmiai sekti viską, kas nauja atsiranda pasaulyje. Paskui tą informacijos srautą apmąstyti, pergalvoti, pajusti, kas tau artima ir suprantama... Ne tos sistemos ir naujovės, kurios užmuša mūsų muzikos nacionalinį savitumą bei niveliuoja kompozitoriaus individualybę, bet tie novatoriški ieškojimai, remiantis pasaulio istorine patirtimi bei palikimu, reikalingi kompozitoriui.“ (B.Dvarionas)

Kita vertus, dera prisiminti ir sovietinės ideologijos draudimą vengti bet kokių modernizmo apraiškų mene. Lietuvoje pasilikę kūrėjai turėjo naudotis tradicinėmis raiškos priemonėmis (politizuotam turiniui atskleisti).

Kūriniai fortepijonui. Fortepijonui B.Dvarionas rašė daugiausia dviejų žanrų kūrinius: miniatiūros ir koncerto. Beveik visus savo mažosios formos kūrinius (apie 50 pjesių) kompozitorius pats sujungė į ciklus: „Mažoji siuita“ (8 pjesės), „Žiemos eskizai“ (7 pjesės), „12 pjesių“. Keletas kūrinių neįeina į ciklus („Pėdos“, „Nendrės“, „Lašai“).

Miniatiūrose ryškiau negu stambios formos kūriniuose atsiskleidė intymusis menininko pasaulis, polinkis į šviesią, ramią nuotaiką, sugebėjimas pajausti subtilius emocinius vingius ir būti lakoniškai tiksliu

Du „Mikropreliudai“ – tai paskutinieji B.Dvariono kūriniai, parašyti jau ligoninėje. Jų melodijos pagrindas – telefono numeriai (skaičius reiškia dermės laipsnį). Šios temos beveik nevystomos, muzikinė medžiaga tęsia mintį. Tai tarsi paskutiniai kompozitoriaus žodžiai artimiausiems žmonėms telefonu...

Sceninė muzika. B.Dvarionas yra pirmojo lietuviško baleto autorius – tai 1931 m. sukurtos ir Kauno Valstybės teatre pastatytos „Piršlybos“. 1958 m. sukurta opera „Dalia“ pagal B.Sruogos dramą „Apyaušrio dalia“. 1769 m. Ji – žemaičio valstiečio dukra, prievarta atgabenta į grafo Tyzenhauzo rūmus, vėliau užsienyje išmokyta šokio meno. Ji trokšta išsivaduoti iš beteisės padėties, pabėga pas sukilėlius ir net vadovauja sukilimui. Finalinėje scenoje, kai sukilimas numalšintas, ji atmeta vyskupo Masalskio pasiūlymą šokti steigiamame teatre ir nusišauna.

Operos muzikoje nėra vientisos dramaturginės linijos, tačiau labai įtaigiai perteikiama momento nuotaika ar veikėjų jausmai. Dalios arija iš pirmojo veiksmo jaudinamai perteikia beteisio žmogaus emocijas. Plati banguojanti arijos melodija primena B.Dvariono romansų melodiką (plg. romansą „Žvaigždutė“). Vienas ryškiausių antraeilių operos personažų – varpininkas Skudutis. II veiksme skambindamas varpais jis kviečia valstiečius sukilti, o operos finale dainuodamas baladę apie kitados gyvenusį kunigaikštį Žvelgaitį ir skambindamas varpeliu aprauda žuvusiųjų vėles. Tai visos operos emocinė kulminacija. Meniniu požiūriu Skudučio baladė yra vienas gražiausių epizodų visoje lietuvių operinėje muzikoje.

Simfoninė kūryba. B.Dvariono ir kitų lietuvių kompozitorių dėmesį smuikui lėmė talentingo smuikininko Aleksandro Livonto atvykimas į Lietuvą (1945m.), jo noras koncertuoti ir propaguoti naujausią mūsų krašto kūrėjų muziką.

Smuiko koncertas, sukurtas 1948m. ir netrukus sėkmingai atliktas Maskvoje, tapo vienu populiariausių B.Dvariono kūrinių, buvo dažnai atliekamas tuometinėje Sovietų Sąjungoje (dažnai diriguojant autoriui ir solo partiją - A.Livontui) ir Rytų Europos šalyse: Lenkijoje, Rumunijoje, Vokietijoje ir kt. „Man maloniausi buvo vieno maskviškio muziko žodžiai, pasakyti po koncerto premjeros – „smuikas pas mus dar niekada taip nedainavo“, - vėliau prisimins kompozitorius.

  • Muzika Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Paulius
  • 10 puslapių (3642 žodžiai)
  • Muzikos konspektai
  • Microsoft Word 164 KB
  • Muzikos pamokų planas
    10 - 6 balsai (-ų)
Muzikos pamokų planas. (2015 m. Gegužės 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/muzikos-pamoku-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:30