Nacionalinės ir tarptautinės kredito formos


Įvadas. Kas yra kreditas? Finansų sistema ir kreditas. Kredito esmė. Kredito funkcijos ir principai. Kredito vaidmuo. Nacionalinio ir tarptautinio kredito formos. Kaip pasirinkti kredito formą? Nacionalinio kredito formos. Banko kreditas. Valstybinis kreditas. Vartotojiškas kreditas. Komercinis kreditas. Hipotekinis kreditas. Tarptautinio kredito formos. Tarptautinio kredito klasifikacija. Tarptautinis komercinis kreditas. Tarptautinis banko ir valstybinis kreditas. Alternatyvios kredito formos. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Kreditas Lietuvoje. Išvados.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, perėjus į rinkos ekonomiką, suaktyvėjo prekybiniai mainai tiek šalies viduje, tiek ir už jos ribų. Taigi, Lietuvai integruojantis į europos sąjungą, įmonėms bei organizacijoms užmezgus glaudesnius prekybinius ryšius su daugeliu užsienio įmonių, atsirado poreikis piniginiams ištekliams tiek pačios valstybės kilimui, tiek atskiriems ūkiniams vienetams savo ūkinei veiklai plėtoti. To pasekoje iškilo kredito, kaip trūkstamų lėšų gavimo šaltinio bei panaudojimo problema. Šią problemą dar labiau paaštrino 1995 metais Lietuvos ekonomiką sukrėtusi bankų krizė, kilusi dėl nesaikingai vykdomos kredito politikos.

šio kursinio darbo tikslas-išanalizuoti ekonominėje literatūroje pateikiamas kredito formas. Todėl nagrinėjidarbui atlikti buvo taikoma įvairių šalių ekonomistų knygos, mokymo priemonės-vadovėliai, periodinė spauda, konferencijų medžiaga ir jų analizė. Renkant informaciją apie bankų teikiamas paslaugas buvo naudojamas interviu metodas.

Išanalizavus literatūrą, galima daryti išvadą, kad nacionalinis kreditas nesiskiria nuo tarptautinio kredito savo esme, principais, o tik panaudojimo mastu. Renkant informaciją apie kreditą Lietuvoje, pastebėjome, kad ne kiekvienas bankas vykdo faktoringo, lizingo operacijas, o forfeitingas dar net neįdiegt valstybės ekonominės ir socialinės raidos lygis yra glaudžiai susijęs su finansų sistema. Finansų sistema – finansų įstaigų (bankų, komercinių bankų, gyvenamųjų namų bendrijų. ) ir rinkų (pinigų rinka, vertybinių popierių) tinklas, veikiantis įvairių finansų priemonių (bankų indėliai, iždo vekseliai, akcijos), kurios padeda pervesti pinigus, teikti paskolas ir skolintas lėšas, pagalba [ 24, p. 84]. Ji daro poveikį ekonomikai, socialiniams bei kitiems poreikiams, kadangi padeda formuoti valstybės finansinius išteklius. Nuo finansinių išteklių kiekio formavimo, naudojimo priklauso ūkio vystymosi tempai, visuomenės poreikių tenkinimas, krašto apfinansinė forma – tai fondai bei kitos lėšos, nuolat esančios įmonių bei kitų ūkio subjektų apyvartoje, o kreditinė – skolintos piniginės lėšos, reikalingos laikinam jų poreikiui padengti. Finansinių išteklių perdavimas paprastai vykdomas finansų rinkose, kuriose pelningi ūkiniai vienetai savo valia laisvas lėšas perduoda jų stokojantiems ūkiniams vienetams ir taip sudaromos sąlygos ekonomikos kilimui.

Taikant finansinį ir kreditinį mechanizmą, finansų rinkose vykdomos stambios finansinės operacijos, duodančios kraštui daug ekonominės bei socialinės naudos.

  • Microsoft Word 80 KB
  • 2012 m.
  • 39 puslapiai (15758 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kazimiera
  • Nacionalinės ir tarptautinės kredito formos
    10 - 1 balsai (-ų)
Nacionalinės ir tarptautinės kredito formos. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/nacionalines-ir-tarptautines-kredito-formos.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 11:53
×