Naftos ir dujų išteklių mokestis (2)


Įvadas. Aplinkos apsaugos mokesčių sudėtis. Angliavandenilių išteklių mokesčio taikymas. Naftos ir dujų (angliavandenilių) mokesčio teisinis aspektas. Mokesčio tarifai, apskaičiavimas ir sumokėjimas. Naftą ir dujas išgaunančios įmonės Lietuvoje. Naftos ir dujų išteklių analizė 2013-2015 m. Naftos ir dujų išteklių mokestis į valstybės biudžetą. Aplinkosauginių mokesčių palyginimas 2013-2015 metais. Išvados. Literatūra.


Lietuvoje sparčiai didėjant aplinkos taršai bei gamtos išteklių naudojimui, atsiranda būtinybė spręsti aplinkosaugines problemas. Šios problemos glaudžiai susijusios su klimato kaitos pokyčiais ir yra laikomos vienos svarbiausių daugelyje išsivysčiusių ir besivystančių šalių, nes nuo šių problemų sprendimo priklauso ne tik gyventojų sveikata, bet ir visos šalies ekonomikos augimas. Kiekvieną dieną žmonės į aplinką išmeta įvairias medžiagas, kurie teršia aplinką, tuo neigiamai veikdami gyvenimo kokybę ir ekosistemas. Todėl imtasi priemonių taršai mažinti ir užterštoms arba išnykusioms teritorijoms bei organizmams atstatyti. Lietuvoje įvesti aplinkosaugos mokesčiai, kuriais siekiama užtikrinti natūralių gamtinių išteklių išlikimą, racionalių išteklių panaudojimą bei taršos sumažėjimą. Mokesčių rūšių yra labai įvairių, tačiau šiame darbe bus nagrinėjamas naftos ir dujų išteklių mokestis ir praktinio taikymo ypatumai.

Nafta – tai aliejaus konsistencijos skystis, susidaręs Žemės plutoje, degus. Dujos- natūraliai susidariusių degiųjų dujų mišinys, naudojamas kaip kuras. Šios medžiagos išgaunamos iš uolienų, klinties, akmens anglies šachtose bei dujos pačioje naftoje.

Darbo tikslas – išanalizuoti naftos ir dujų išteklių mokestį ir jo praktinį taikymą.

Palyginti 2013–2015 metų gautas naftos ir dujų išteklių mokesčio sumas.

Tyrimo metodai – darbui atlikti naudojama literatūra, straipsniai, įstatymai, atliekama lyginamoji analizė.

Darbo struktūra - pirmoje projekto dalyje aptariama teorinė medžiaga, kurioje nagrinėjami aplinkosauginiai mokesciai, antroje dalyje - nagrinėjami naftos ir dujų išteklių įsatymo teisiniai aspektai. Antroje projekto dalyje aprašoma praktinė dalis, kurioje analizuojamas naftos ir dujų išteklių mokestis 2013-2015 metais valstybės biudžete.

Ekologinis efektyvumas - siekiama, kad reikėtų mažiau energijos ir išteklių pagaminti tiek pat produkcijos.

Žalos šaltinis - žala turėtų būti atlyginta ten kur yra jos šaltinis.

Aplinkos apsaugos politikos integravimas – šalies ūkio sektoriai turi būti plėtojami, kad darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.

Atsargumo – turėtų remtis teritorijos tyrimais, prognoze, nuoseklumu, kad sumažinti padarinius aplinkai.

Naftos ir dujų mokesčio įstatymas buvo priimtas 1992 m. Nr. I-2944. Nauja įstatymo redakcija buvo išleista nuo 2015 m. sausio 1 d., galiojanti suvestinė redakcija - 2016 m. sausio 1 d. Remiantis šiuo įstatymu yra nustatytas mokesčio objektas ir mokesčio mokėtojai, kurie pagal šį įstatymą privalo mokėti mokestį į Lietuvos Respublikos biudžetą.

Naftos ir dujų įstatyme yra nustatyta mokesčio bazė – tai nuo ko yra skaičiuojamas mokestis. Mokesčio bazė įstatyme yra suskirstyta į tris punktus (žr. 1-ą lentelę).

Apibendrinant galima teigti, kad angliavandenilių mokestis mokamas, kai nafta ir dujos yra išgaunamos Lietuvos teritorijoje bei Baltijos jūroje, jį moka tie, kurie išgauna šiuos išteklius. Angliavandenilių išteklių mokestis apskaičiuojamas nuo mokestinio laikotarpio vidutinės išgautų angliavandenilių išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje

Mokesčio tarifas, tai mokesčio dydis, kurį nustato teisės aktai. Naftos ir dujų (anglevandenilių) išteklių mokesčio tarifą sudaro kompensacinis ir bazinis mokesčių tarifas (žr. 1-ą paveikslą).

Baziniams naftos ir dujų ištekliams tarifas nustatomas – tradiciniams ištekliams - 12 procentų, o išsklaidytiems – 15 procentų. 1 procento bazinis mokesčio tarifas taikomas 3 metus nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. sausio 1 d., o 15 procentų mokesčio tarifas taikomas pasibaigus 3 metų laikotarpiui nuo leidimo naudoti naftos ir dujų išteklius išdavimo dienos, kitą dieną po to laikotarpio.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 93 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3350 žodžiai)
  • Kolegija
  • Saule
  • Naftos ir dujų išteklių mokestis (2)
    10 - 1 balsai (-ų)
Naftos ir dujų išteklių mokestis (2). (2017 m. Spalio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/naftos-ir-duju-istekliu-mokestis-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 13:31
×