Namų darbai (3)

Namų darbai, kuriais su jumis dalinasi autoriai. Moksleivių ir studentų atlikti namų darbai. Visų dalykų namų darbų pavyzdžiai jūsų mokslams ir savarankiškam tobulėjimui.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

5548 dokumentai
Specialybės kalbos namų darbas VGTU
Specialybės kalbos Namų darbas. Darbo struktūra. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Asmens duomenys. Darbo patirtis. Specialieji gebėjimai. Kita informacija.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 03 13
Dostojevskis pastraipa
9,7( 3 atsiliepimai )
Viena mintis gali pakeisti visą likusį gyvenimą. Svajodami nesusimąstome, jog galbūt tai yra pirmieji žingsniai, padėsiantys išsipildyti troškimams. Staiga atėjusi idėja gali mus užvaldyti ir vesti prie tikslo, dažnai atrodančio ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 11 28
Nusikaltimų statistinis tyrimas
Nusikaltimų statistinis tyrimas. Ekonominės statistikos savarankiškas darbas. Turinys. Įvadas. Vidurkių ir variacijos rodiklių paskaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Bazinių ir grandininių rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2011 01 17
Hamletas klausimai atsakymai
9,8( 4 atsiliepimai )
Perskaitę „Hamleto“ I veiksmo I-III scenas, atsakykite į klausimus. Kokiais argumentais Klaudijus bando įtikinti Hamletą, kad šio sielvartas per didelis? Kokios Klaudijaus charakterio savybės atsiskleidžia šiose scenose? Kuo pavojingas ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 10 13
Strateginis planas
Įvadas. Įmonės įkūrimas. UAB „Vytelės“ charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės „Vytelė“ strategija. Įmonės misija, vizija ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Mikroekonomika Namų darbas 9 variantas
Namų darbas 9 variantas. Teorinės užduotys 1 užduotis testiniai klausimai. Kas lemia konkrečios prekės paklausos sumažėjimą. Vartotojų pajamų sumažėjimas. Jei , du kartus padidinus visus išteklius , gamybos apimtis nepadidėja du ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 09 12
Sakiniai su leksikos klaidomis
Sakiniai su leksikos klaidomis. Sakiniai su žodžių darybos klaidomis. Sakiniai su priesagomis. Sakiniai su priešdėliais. Durinių sakiniai. Sakiniai su sintaksės klaidomis. Su linksnių klaidomis. Su prielinksnių klaidomis. Sakiniai su ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 11 09
Statistika SPSS programa duomenų skaičiavimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Teorija. Duomenų rinkimas. Statistikos charakteristikos. Sklaidos diagramos. Koreliacijos koeficientai. Regresinė analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 01 07
Terminio apdorojimo tecnhnologija
Labai puikus medžiagų mokslas ii namų darbo pavyzdys. Tereikia susistatyti savus skaičius ir atlikta. Užduotis. Plieno. Xc aprašymas. Plieno cheminė sudėtis. Terminio apdorojimo technologijos sudarymas. Atnglies ekvivalento skaičiavimas. ...
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2011 12 28
Makroekonomika 2 namų darbas. Ekonominis augimas. Nedarbas. Infliacija
Ekonominis augimas. Nedarbas. Infliacija. Naudotos literatūros sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 03 13
Referatas apie tarptautinę prekybą
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos privalūmai ir trūkumai. Išvados.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 01 23
Matricos, determinantai. Namų darbas
9( 2 atsiliepimai )
Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite lygčių sistemą gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sudarykite gamybos planą. Kūrybinis darbas: pateikite funkcijų atvirkštinių funkcijų ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 01 03
Finansinių sprendimų pagrindai namų darbas 20 variantas
9( 3 atsiliepimai )
20 varianto užduočių sąlygos. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y, n =. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais, n=3, m=4, p=. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 09 12
Kūno kultūros pratimai darželyje
9,5( 4 atsiliepimai )
Kūno kultūros pratimai darželyje. Klasikinė mankšta. Mankštelė mažiesiems. Mankštelė- žaidimas. Pratimas „Daryk, kaip aš! “. Pratimas „Malūnėlis“. Pratimas „Lanksti nugarytė“.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2018 09 18
Verslo teisės namų darbas (2)
Verslo teisės namų darbo uzduotis. Situacija. Pirma Užduotis. Sprendimas. Antra Užduotis. Sprendimas.
Teisės namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 05 26
Specialybės kalbos kultūra
Netaisyklingi sakiniai. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimų įvykdymas. Magnetinės indukcinės lempos. Magnetinės indukcinės lempos sudedamosios dalys. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 12 20
Termodinamika. 1 namų darbas.
Užduotis(i variantas). Sprendimas. Slėgis. Savitasis tūris. Temperatūra. Izobarinis procesas (vidines energijos pasikeitimas). Atliekamas darbas. Entalpijos pasikeitimai. Šilumos kiekis reikalingas izobariniam dujų išsiplėtimui. Adiabatinis ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 03 14
Individualaus gyvenamojo namo kursinis projektas
Pastatų konstrukcijų aiškinamasis raštas. Architektūrinė dalis. Konstrukcinė dalis. Pamatai. Perdangos. Pertvaros. Sienos. Grindys. Laiptai. Langai. Durys. Sijos ir sąramos. Stogas. Lietaus nuvedimo sistema. Vėdinimas ir dūmų šalinimas. ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2010 09 16
Skysčių mechanikos namų darbas Nr. 1
Uždaras rezervuaras pripildytas dviejų nesimaišančių skysčių S1 ir S2. Slėgis skysčių paviršiuje p0. Reikia rasti manometrinį hidrostatinį slėgį skysčio S1 paviršiuje (taškas a), pilnutinį hidrostatinį slėgį skysčių ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2012 04 07
Valdymo apskaitos savarankiškas namų darbas viko
7,5( 2 atsiliepimai )
Valdymo apskaitos savarankiško darbo užduočių sprendimas. Valdymo apskaitos savarankiškas darbas.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2015 01 15
Civilinės teisės specialiosios dalies praktikumo klausimų atsakymai
Kaip ekonomiškumo vykdant prievoles principas yra susijęs su prievolės vykdymo kokybės reikalavimais. Straipsnis. Prievolės įvykdymo kokybė , sako. Kokie kriterijai apibrėžia tinkamo prievolės vykdymo principą. Straipsnis. Prievolių ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 10 22
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos kontrolinis darbas
I. Parašyti didžiąsias arba mažąsias raides. II. Terminų kirčiavimas. Pabraukite kirčiuotą skiemenį, pavyzdžiui pildyti dokumentus, transporto sistema. Pabraukite žodžių (šalia kurių nurodyta kirčiuotė) kirčiuotą skiemenį, ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 08 08
Medžiagų atsparumo 1 namų darbas
Užduotis: apskaičiuokite brėžinyje parodytą vienu galu įtvirtintą tempiamą – gniuždomą strypą: sudarykite įrąžų – ašinių jėgų, normalinių įtempimų ir skerspjūvių pasislinkimo diagramas, nepaisydami strypo savojo svorio ...
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2012 10 18
Namų ūkiuose naudojamų elektros prietaisų statistinis tyrimas
Naudojant statistinius duomenis apie du tarpusavyje susijusius rodiklius, apskaičiuoti ryšio rodiklius (koreliacijos, regresijos koeficientai), elastingumo koeficientą, padaryti išvadas. Apskaičiuojamas koreliacijos koeficientas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 07 28
Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės
AB Sanitas verslo rizika ir jos mažinimo galimybės. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Pagrindinė veikla. Kokybė. Gamyba. Tiekėjai. Pardavimai. Konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Pelningumo rodikliai. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 27 puslapiai
2012 10 11
Fizikos namų darbai. 1 ir 2 namų darbas po 8 uždavinius kiekviename. Viso 16 fizikos uždavinių su sprendimais.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 02 17
Liudas vasaris ir moteris
Liudo vasario santykis su moterimi vinco mykolaičio-putino romane„altorių šešėly“.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2012 04 15
Tikimybių teorijos namų darbai
Duota imtis. Užrašykite imties dažnių ir santykinių dažnių eilutes. Apskaičiuokite imties skaitines charakteristikas. Nubrėžkite empirines pasiskirstymo funkcijos irsantykinių dažniųhistgramos grafikus. Atsižvelgiant į santykinių ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 02 09
Automobiliniai kranai
Įvadas. Automobilinių kranų hidraulinių įrenginių ypatybės. Kranų klasifikacija. Svarbiausi automobilinių kranų parametrai. Automobiliniai kranai su hidrauline sistema. Išvados. Naudota literatūra.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 11 20
Grandinės namų darbas (2)
Nuolatinės srovės grandinės. Uždavinys. Ekvivalentinių pakeitimų metodu rasti grandinės šakų sroves;. Rasti įtampą UAB;. Patikrinti šaltinio ir imtuvų galių balansą;. Skaičiavimo rezultatus pateikti lentelėje. Skaičiuojamoji ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 08 08
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo