Namų darbai (4)

Namų darbai, kuriais su jumis dalinasi autoriai. Moksleivių ir studentų atlikti namų darbai. Visų dalykų namų darbų pavyzdžiai jūsų mokslams ir savarankiškam tobulėjimui.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

4521 dokumentas
Lankstinukas sveika gyvensena
Lankstinukas informatikos pamokai apie sveką gyvenseną. Žalingi įpročiai. Sveikos mitybos principai. Sportas – sveikata. Mitai apie alkoholį. Sveikos mitybos principai.
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 05 10
Naujo produkto kūrimas vadybos namų darbas
Naujo produkto kūrimo idėjų fazės. Išrinktos idėjos charakteristika. Naudos pirkėjui nustatymas. Kainos ir pajamų nustatymas. Sąnaudų ir nenuostolingumo taško skaičiavimas. Gamybos nenuostolingumo (lūžio) taško apskaičiavimas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 09 03
Odisėjas - vyriškumo pavyzdys ne tik Antikos laikų graikams
Odisėjas - vyriškumo pavyzdys ne tik Antikos laikų graikams.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 12 07
Civilinės teisės specialiosios dalies praktikumo klausimų atsakymai
Kaip ekonomiškumo vykdant prievoles principas yra susijęs su prievolės vykdymo kokybės reikalavimais. Straipsnis. Prievolės įvykdymo kokybė , sako. Kokie kriterijai apibrėžia tinkamo prievolės vykdymo principą. Straipsnis. Prievolių ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 10 22
Elektrotechnikos namų darbas Nr.1 Nuolatinės srovės grandinės
1.Supaprastinti schemą. Išspręsti supaprastintą schemą Kirchhoffo lygčių metodu;2.Rasti visų šakų sroves ir pažymėti jų kryptis;3.Sudaryti nesupaprastintos grandinės galių balansą;4.Atsakymus pateikti ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 04 23
Kontrolės rūšių analizė
Įvadas. Kontrolė. Bendroji strateginė kontrolė. Pradinė kontrolė. Tarpinė kontrolė. Galutinė kontrolė. Vidinė kontrolė. Operatyvinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Pagrindiniai tradicinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2015 05 06
Marius Ivaškevičius Madagaskaras namų darbas
Marius Ivaškevičius. Madagaskaras. Pavadinimo prasmė. Kūrinio aprašymas. Pagrindinis veikėjas. Kūrinio temos ir problemos. Temų pavadinimai rašiniams. Apibendrinimas.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 05 23
Strateginis valdymas Žemaitijos pienas
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ strateginis valdymas. Ab „žemaitijos pienas“ strateginio valdymo įvertinimas. Įmonės strateginio planavimo įvertinimas. Ab „žemaitijos pienas“ išorinės aplinkos analizė. Ab „žemaitijos ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 05 10
Valdymo apskaitos savarankiškas namų darbas viko
Valdymo apskaitos savarankiško darbo užduočių sprendimas. Valdymo apskaitos savarankiškas darbas.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2015 01 15
Verslo teisės namų darbas (2)
Verslo teisės namų darbo uzduotis. Situacija. Pirma Užduotis. Sprendimas. Antra Užduotis. Sprendimas.
Teisės namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 05 26
AB „Pieno žvaigždės“ strateginė analizė
Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė , pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2015 05 05
Finansinių investicijų valdymas
Investavimo strategija. Įmonių investiciniai rodikliai. Vertybinių popierių portfelio sudarymas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 10 04
Mikroekonomikos namų darbas 8 variantas
Kokį prekių derinį pasirinks vartotojas, jei nori maksimizuoti pasitenkinimą, tačiau piniginės pajamos yra ribotos. Nagrinėjant gamybos teoriją, ribinė techninė pakeitimo norma apibūdinama. Sprendžiant iš duomenų pav. , monopolinės ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 09 12
Statistika SPSS programa duomenų skaičiavimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Teorija. Duomenų rinkimas. Statistikos charakteristikos. Sklaidos diagramos. Koreliacijos koeficientai. Regresinė analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 01 07
Darnus vystymasis, darni pletra
Pasaulio darnaus vystymosi analizė. pasaulio šalių xxi. pr. darnaus tvaraus augimo ir vystymosi supratimas. Poreikis koordinuoti pastangas ir šio poreikio priežastys. Didžiausios galimybės skatinant pasaulinę darną. Didžiausios ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 38 puslapiai
2016 09 26
Plieninės dviatramės vienodo skermens sijos apskaičiavimas
Apskaičiuokite brėžinyje parodytą plieninę vienodo skerspjūvio dviatramę siją. Sudarykite įrąžų-lenkimo momentų ir skersinių jėgų diagramas. Parinkite dvitėjinio skerspjūvio siją.
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 04 20
Apskaitos namų darbas
Užduotis. Sąskaitų likučių balansas. Ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Darbinė atskaitomybės parengimo lentele. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Priedai. Paskolos sutartis. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2012 01 04
Duomenų bazės. MS Access.
Duomenų bazės. Darbo tikslas - įgyti pirmuosius darbo su duomenų bazėmis (db) įgūdžius, susipažinti su duomenų bazių valdymo sistema (dbvs) microsoft access ir jos galimybėmis. Teorinė dalis. Microsoft access aplinka ir darbo principai. ...
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 07 22
Elektronikos namų darbas Nr 2 Loginių schemų sudarymas
pagal. Lentelėje pateiktą išraišką, užrašyti išplėstą loginę išraišką;. Sudaryti šios funkcijos reikšmių lentelę;. Sudaryti šios loginės funkcijos loginę schemą;. Nubraižyti karno diagramą ir minimizuoti loginę funkciją ir ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2011 12 30
Matematinė statistika. Savarankiški darbai.
Matematinės statistikos savarankiški. Darbai. Aštuoni uždaviniai su pilnais sprendimais paaiškinimais. Lentelės, grafikai. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2010 10 18
Mikroekonomika namų darbas 3 variantas
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra. Namų darbas 3 variantas. Teorinės užduotys 1 užduotis testiniai klausimai. Nustatykite veiksnius , lemiančius bendrųjų pajamų mažėjimą. Ribinių išlaidų augimą sąlygoja. Ką turi bendro ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 12 07
Valdymo apskaita namų darbas
9( 2 atsiliepimai )
Valdymo apskaitos pagrindų individualus darbas. Gamybos technologijos aprašymas. Informacija apie plastikinių talpų gamybą ir išlaidas. Užduotis. Gaminio išlaidų struktūra, proc. Laikotarpio išlaidų struktūra, proc. Laikotarpio ir ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2013 05 02
Geotechnika. Polinio pamato projektavimas
Polinio pamato projektavimas. Pamato padėtis geologiniame-litologineme pjūvije. Brėžinys. Skaičiuojame pamatų nuosėdį. Nustatome deformacijas sluoksnyje. Literatūros sąrašas. Skaičiuojam leistinas apkrovas poliui. Apskaičiuojam polių ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2010 06 12
Skysčių mechanika ir termodinamika 2 namų darbas
Skysčių mechanika ir termodinamika 2 namų darbas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų shema. Skaičiavimai. Vietiniai nuostoliai. Vietinių nuostolių skaičiavimas vamzdžiuose. Bernulio lygtis. Bernulio lygtis šiai užduočiai. Hidrauliniai ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 09 11
Ab „pieno žvaigždės“ strateginė analizė namų darbas
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ pristatymas. Vizija, Misija. AB „Pieno žvaigždės” Vizija. AB „Pieno žvaigždės” Misija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Strateginių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2015 11 29
Automobilių teorija savarankiškas darbas automobilio Peugeot 406 analizė
Įvadas pasirinkto automobilio duomenys. Rato spindulio ir pasipriešinimo riedėjimui jėgos skaičiavimas. Reikalingos variklio galios skaičiavimas. Variklio išorinės charakteristikos sudarymas. Pagrindinės pavaros ir pavarų dėžės ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2013 02 03
Finansų namų darbas
Viso 7 užduotys su sprendimais. Užduotis: įmonė nagrinėja du alterntyvius investicinius projektus a ir b. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginti šių projektų rizikingumą. Sprendimas. Užduotis: Prekę X gamina ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 12 13
Mikroekonomika namų darbas 1 variantas
Teorinės užduotys. 1 užduotis testiniai klausimai. Iš kelių pateiktų atsakymų išrinkite vieną teisingą ir pagrįskite savo sprendimą. Pasirinktą atsakymą galite paryškinti (pastorinti šriftą, pabraukti ar įrašyti kita pasirinkta ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 08 11
Pardavimų ir pirkėjų skolų auditas
Įvadas. Pardavimų ir pirkėjų skolų auditas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pirkėjų skolų likučių patvirtinimas. Atidėjimų abejotinoms ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 03 19
Šildymo ir vėdinimo sistemų skaičiavimas
Ššildymo sistemų skaičiavimas pasirinktose patalpose. Darbo tikslas: praktiškai susipažinti su šilumos nuostolių skaičiavimo metodika, šildymo prietaisų įvairove, bei jų parinkimo principais, šildymo sistemų vamzdynais, bei jų ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 08 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema