Namų darbai (4)

Namų darbai, kuriais su jumis dalinasi autoriai. Moksleivių ir studentų atlikti namų darbai. Visų dalykų namų darbų pavyzdžiai jūsų mokslams ir savarankiškam tobulėjimui.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

5548 dokumentai
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės Panevėžio statybos trestas
Įvadas. I dalis. Įmonės pristatymas. Ab „panevėžio statybos trestas“ darbuotojai. Ab „panevėžio statybos trestas“ produktas ir jo charakteristika. Ab „panevėžio statybos trestas“ vartotojai ir konkurentai. Užimama rinkos dalis. ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2013 04 16
Transporto priemoniu dinamika. Namų darbas
Užduotis. Pagal duotą dinaminį transporto priemonės modelį (schema nr. ) užrašyti judėjimo lygtį. Apskaičiuoti sistemos savuosius dažnius be slopinimo. Apskaičiuoti sistemos savuosius dažnius su slopinimu. Apskaičiuoti logaritminį ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2011 12 30
Elektrotechnikos namų darbas. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai
Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Schema. Skaičiavimai. Šaltinio vidaus varža lygi nuliui. Schemoje pažymėkite srovių kryptis. (srovių ir įtampų indeksus žymėkite pagal varžų indeksus). ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 07 23
Įmonės paslaugų pardavimo planas
10( 2 atsiliepimai )
Paslaugų padėties rinkoje nustatymas - tyrimas. Paslaugos pardavimo strategijos parengimas. Vestuvės užsienyje. Pardavimo planavimas tikslų ir uždavinių nustatymas. Pardavimo organizavimas. Vestuvės seišeliuose „ mahės sala “ kaina nuo ...
Verslo namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2015 04 06
Mašinų elementai namų darbai
9,7( 3 atsiliepimai )
I Namų darbas1.1 užduotis, 6 variantasDuotas suleidimas 20 S7/h6.Nustatykite:a) suleidimo sistemą (skylės ar veleno);b) didžiausią ir mažiausią tarpelį arba įvaržą bei suleidimo ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 01 25
Odisėjas - vyriškumo pavyzdys ne tik Antikos laikų graikams
Odisėjas - vyriškumo pavyzdys ne tik Antikos laikų graikams.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 12 07
Apskaitos namų darbas
Užduotis. Sąskaitų likučių balansas. Ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Darbinė atskaitomybės parengimo lentele. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Priedai. Paskolos sutartis. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2012 01 04
Įmonės strateginės aplinkos analizė
Įvadas. Uab „X“ veiklos pagrindiniai elementai. Pest analizė. Porter analizė. Sėkmės veiksniai. S veiksnių analizė. Ssgg analizė. Uab „X“ strateginiai tikslai ir uždaviniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 02 19
Elektronikos namų darbas Nr 2 Loginių schemų sudarymas
pagal. Lentelėje pateiktą išraišką, užrašyti išplėstą loginę išraišką;. Sudaryti šios funkcijos reikšmių lentelę;. Sudaryti šios loginės funkcijos loginę schemą;. Nubraižyti karno diagramą ir minimizuoti loginę funkciją ir ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2011 12 30
Jay Asher Trylika priežasčių kodėl knygos aprašymas
Knygos autorius , pavadinimas. Apie autorių Jay Asher –. Apie ką ši knyga. Pagrindiniai veikėjai. Literatūros rūšis , žanras , kūrinio laikas , erdvė. Knygos tema , pagrindinė mintis , vertybės , probleminiai klausimai. Kodėl ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2015 10 30
Kontrolės rūšių analizė
Įvadas. Kontrolė. Bendroji strateginė kontrolė. Pradinė kontrolė. Tarpinė kontrolė. Galutinė kontrolė. Vidinė kontrolė. Operatyvinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Pagrindiniai tradicinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2015 05 06
Lankstinukas sveika gyvensena
Lankstinukas informatikos pamokai apie sveką gyvenseną. Žalingi įpročiai. Sveikos mitybos principai. Sportas – sveikata. Mitai apie alkoholį. Sveikos mitybos principai.
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 05 10
Strateginis valdymas Žemaitijos pienas
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ strateginis valdymas. Ab „žemaitijos pienas“ strateginio valdymo įvertinimas. Įmonės strateginio planavimo įvertinimas. Ab „žemaitijos pienas“ išorinės aplinkos analizė. Ab „žemaitijos ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 05 10
Technologinė kortelė
Įvadas. Technologinė kortelė. Technologinės kortelės sąvoka. Technologinės kortelės paskirtis. Technologinės kortelės struktūra. Miežių technologinė kortelė. Techniniai – eksploataciniai rodikliai. Krovimo įrenginiai ir ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 04 19
Darnus vystymasis, darni pletra
Pasaulio darnaus vystymosi analizė. pasaulio šalių xxi. pr. darnaus tvaraus augimo ir vystymosi supratimas. Poreikis koordinuoti pastangas ir šio poreikio priežastys. Didžiausios galimybės skatinant pasaulinę darną. Didžiausios ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 38 puslapiai
2016 09 26
Statistinis darbas miego tyrimas
Įžanga. Variacinė eilutė. Stulpelinės diagramos:. Histogramos. Taškinės diagramos. Daugiakampės diagramos. Skritulinės diagramos. Tyrimo išvados.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 05 15
AB „Pieno žvaigždės“ strateginė analizė
Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė , pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2015 05 05
Ab „pieno žvaigždės“ strateginė analizė namų darbas
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ pristatymas. Vizija, Misija. AB „Pieno žvaigždės” Vizija. AB „Pieno žvaigždės” Misija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Strateginių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2015 11 29
Elektrotechnikos namų darbas Nr.1 Nuolatinės srovės grandinės
1.Supaprastinti schemą. Išspręsti supaprastintą schemą Kirchhoffo lygčių metodu;2.Rasti visų šakų sroves ir pažymėti jų kryptis;3.Sudaryti nesupaprastintos grandinės galių balansą;4.Atsakymus pateikti ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 04 23
Valdymo apskaita namų darbas
9( 2 atsiliepimai )
Valdymo apskaitos pagrindų individualus darbas. Gamybos technologijos aprašymas. Informacija apie plastikinių talpų gamybą ir išlaidas. Užduotis. Gaminio išlaidų struktūra, proc. Laikotarpio išlaidų struktūra, proc. Laikotarpio ir ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2013 05 02
Žirklinio keltuvo skaičiavimas
Žirklinio keltuvo konstrukcijos apžvalga ir analizė. Konstrukciniai skaičiavimai. Saugaus montavimo darbų reikalavimai. Saugaus eksploatavimo reikalavimai. Aplinkosauga gaminant ir eksploatuojant automobilių keltuvą.
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2014 06 02
Naujo produkto kūrimas vadybos namų darbas
Naujo produkto kūrimo idėjų fazės. Išrinktos idėjos charakteristika. Naudos pirkėjui nustatymas. Kainos ir pajamų nustatymas. Sąnaudų ir nenuostolingumo taško skaičiavimas. Gamybos nenuostolingumo (lūžio) taško apskaičiavimas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 09 03
Pardavimų ir pirkėjų skolų auditas
Įvadas. Pardavimų ir pirkėjų skolų auditas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pirkėjų skolų likučių patvirtinimas. Atidėjimų abejotinoms ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 03 19
Plieninės dviatramės vienodo skermens sijos apskaičiavimas
Apskaičiuokite brėžinyje parodytą plieninę vienodo skerspjūvio dviatramę siją. Sudarykite įrąžų-lenkimo momentų ir skersinių jėgų diagramas. Parinkite dvitėjinio skerspjūvio siją.
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 04 20
Geotechnika. Polinio pamato projektavimas
Polinio pamato projektavimas. Pamato padėtis geologiniame-litologineme pjūvije. Brėžinys. Skaičiuojame pamatų nuosėdį. Nustatome deformacijas sluoksnyje. Literatūros sąrašas. Skaičiuojam leistinas apkrovas poliui. Apskaičiuojam polių ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2010 06 12
Įmonės maršruto optimizavimas programinėmis priemonėmis
Įvadas. Logistikos įmonės aprašymas. UAB „Cedrus“ logistikos įmonės padaliniai. Optimalaus pervežimo plano sudarymas. Trumpiausio kelio radimas. Maršruto sudarymas trumpiausiam keliui rasti. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2017 12 11
Pastato duobės kasimas su atvirkštinio kaušo eskavatoriumi
Įvadas. Pastato duobės kasimas su atvirkštinio kaušo ekskavatoriumi uždavinio sprendimas:. Kasvietės projektavimas. Kasvietės matmenų skaičiavimas. Perkasos matmenų skaičiavimas ir kasimo eiliškumo nustatymas. Technologinių schemų ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 09 24
Trijų lankstų rėmo skaičiavimas
Statybinės mechanikos 1 namų darbas. Trijų lankstų rėmo skaičiavimas. Užduoties schema. Apskaičiuojame atramines reakcijas. Skaičiuojame lenkimo momentus. Skaičiuojame skersines jėgas. Skaičiuojame ašines jėgas. Braižau lenkimo ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2010 11 07
Finansinių investicijų valdymas
Investavimo strategija. Įmonių investiciniai rodikliai. Vertybinių popierių portfelio sudarymas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 10 04
Kodėl laimė dažnai yra trapi?
Kartais istorinės aplinkybės sužlugdo žmogaus svajones ir laimę. Karas, ginkluota kova atima ne tik gyvybę, tėvynę, bet ir artimuosius, sugriauna tikėjima šviesia ateitimi. Apie siekį susikurti laimingą gyvenimą tėvynėje rašoma ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2019 10 09
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo