Namų darbai (5)

Namų darbai, kuriais su jumis dalinasi autoriai. Moksleivių ir studentų atlikti namų darbai. Visų dalykų namų darbų pavyzdžiai jūsų mokslams ir savarankiškam tobulėjimui.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

5548 dokumentai
Skysčių mechanika ir termodinamika 2 namų darbas
Skysčių mechanika ir termodinamika 2 namų darbas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų shema. Skaičiavimai. Vietiniai nuostoliai. Vietinių nuostolių skaičiavimas vamzdžiuose. Bernulio lygtis. Bernulio lygtis šiai užduočiai. Hidrauliniai ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 09 11
Tikimybiu Teorijos Kontrolinis darbas variantas Nr. 6
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos dalyko. Kontrolinio darbo užduotis.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 01 15
Automobilių teorija savarankiškas darbas automobilio Peugeot 406 analizė
Įvadas pasirinkto automobilio duomenys. Rato spindulio ir pasipriešinimo riedėjimui jėgos skaičiavimas. Reikalingos variklio galios skaičiavimas. Variklio išorinės charakteristikos sudarymas. Pagrindinės pavaros ir pavarų dėžės ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2013 02 03
Danija kultūriniai ypatumai ir skirtumai su Lietuva
Įvadas. Danijos aprašymas. Laiko samprata. Danijos klasifikacija pagal r. Lewį. Stereotipai. Elgesys per susitikimus ir derybas. Klausymosi įpročiai. Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas. Vadovavimas ir prestižas. Danų supratimas apie ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2012 05 17
Duomenų bazės. MS Access.
Duomenų bazės. Darbo tikslas - įgyti pirmuosius darbo su duomenų bazėmis (db) įgūdžius, susipažinti su duomenų bazių valdymo sistema (dbvs) microsoft access ir jos galimybėmis. Teorinė dalis. Microsoft access aplinka ir darbo principai. ...
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 07 22
Elektrotechnikos namų darbas. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Srovių lygčių sistemos sudarymas pagal kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas mazgų potencialų metodu. Šakų srovių radimas kontūrų srovių metodu. Mazgų potencialų ir kontūrų srovių metodais gautų šakų srovių palyginimas. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 12 11
Mikroekonomikos namų darbas 8 variantas
Kokį prekių derinį pasirinks vartotojas, jei nori maksimizuoti pasitenkinimą, tačiau piniginės pajamos yra ribotos. Nagrinėjant gamybos teoriją, ribinė techninė pakeitimo norma apibūdinama. Sprendžiant iš duomenų pav. , monopolinės ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 09 12
Skysčių mechanikos darbas
Skysčių mechanikos namų darbas. 6 užduotys, su brežinukais.Darbas įvertintas labai gerai.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 05 21
Statiškai išsprendžiamo plokščio rėmo skaičiavimas
Statiškai išsprendžiamo plokščio rėmo skaičiavimas. Reikalinga. Nustatyti atramines reakcijas. Apskaičiuoti įražas – lenkimo momentus (M), skersines bei ašines jėgas (Q ir N) ir sudaryti jų diagramas. Printi rėmui dvitėjinį ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 12 03
Valdymo apskaitos uždavinių sprendimai
Buhalterinės apskaitos katedra. Buhalterinė apskaita xxxgrupė. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Straipsniai. tiesioginės medžiagos (. Tiesioginis darbas. Pridėtinės išlaidos (. Tiesioginių medžiagų sunaudojimas. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2017 01 19
Darbų sauga ir sveikatos apsauga RST įmonėje
Įvadas. Darbuotojų saugos struktūra įmonėje. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų apskaita. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausymais. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 10
Medžiagų mechanika namų darbas
Dviatramės sijos stiprumas ir standumas. Įtempimų būvio analizė. Skaičiavimas. Skaičiuojamoji schema ir įrąžų diagramos. Įrąžų skaičiavimas ir diagramų braižymas. Dvitejinio profilio sijos numerio nustatymas. Antros sijos ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2014 12 03
Tempimas ir gniuždymas jungčių stiprumas
Tempimas ir gniuždymas, jungčių stiprumas mechanikos namų darbas.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 02 20
Anglu kalbos monologas healthy food
I would like to speak about healthy food, what we need to eat more, what less and sparingly. In nowadays, a lots of people eats fast food, which is very cheap and unhealthy. A lots of people in the world eats junk food every day, without even ...
Anglų namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2014 04 16
Knygos aprašymas Trys muškietininkai
Vaikinas vardu D’Artanjanas vyksta į Paryžių tapti karaliaus muškietininku, bet jo rekomendacinį laišką pakeliui į Paryžių pavogia paslaptingas vyriškis. Jo pirmoji diena Paryžiuje nepasiseka jis iškvečia tris vyriškius į ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 03 10
Matematinė statistika. Savarankiški darbai.
Matematinės statistikos savarankiški. Darbai. Aštuoni uždaviniai su pilnais sprendimais paaiškinimais. Lentelės, grafikai. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2010 10 18
Mikroekonomika namų darbas 3 variantas
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra. Namų darbas 3 variantas. Teorinės užduotys 1 užduotis testiniai klausimai. Nustatykite veiksnius , lemiančius bendrųjų pajamų mažėjimą. Ribinių išlaidų augimą sąlygoja. Ką turi bendro ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 12 07
Pastraipa "Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną gresmės akivaizdoje?"
Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną gresmės akivaizdoje.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2016 10 25
Skirgailos asmenybė
Skirgailos asmenybė. Skirgaila – aštraus proto, valingas bei ryžtingas dramos herojus. Aštraus proto, nuolat svarstantis esminius pasaulėžiūros klausimus valdovas. Skirgaila - rūstus ir garbingas. Ryžtingas žmogus.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 09 19
9 klasės geografijos kontrolinio pasiruošimas
Klausimai kontroliniam darbui. Mokėti šias sąvokas. Pasaulio politinis žemėlapis. Kolonija. Neapibrėžto statuso teritorija. "Baltosios dėmės";. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. Monarchija. Konstitucinė monarchija. Absoliutinė ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 10 03
3 namų darbai. Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas. Kintamosios srovės lygiagrečios elektros grandinės tyrimas. Nuolatinės srovės linijos tyrimas. Užduotis. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 02 20
Geotechnikos praktiniai darbai
Pamatų projektavimo paruošiamieji darbai. Geotechninių duomenų paruošimas pamatų projektavimui. Skaičiuotinieji grunto savybių rodikliai. Pamato gylio ir principinės schemos parinkimas. Slėgio jėgų, veikiančių atraminę sieną, ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 30 puslapių
2011 02 08
Investicinio portfelio formavimas
Investicinio portfilio formavimas ir analizė. Investavimas. Darbo tikslas Sudaryti investicinį portfelį ir nustatyti jo kitimo priežastis. Darbo uždaviniai. Investicinio portfelio sudarymas. Pasirinktų analizės metodų pritaikymas. Glaustų ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 12 01
Kalendorinio statybos darbų grafiko skaičiavimas ir sudarymas
Praktinis darbas nr. Kalendorinio statybos darbų grafiko skaičiavimas ir. Nurodymai užduoties atlikimui. Tn > Tp. Praktinio darbo Nr.
Statybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2017 04 24
Strypinės konstrukcijos tikrinamasis ir projektinis uždavinys
Strypinės konstrukcijos tikrinamasis ir projektinis uždavinys. Sprendimas. Skaičiuojame strypų ašines jėgas. Leistinas projektinės apkrovos didumas. Skaičiuosime poslinkį mazgo, kuriame susikerta 1 ir 2 suprojektuotos sistemos strypai.
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 12 03
Finansų namų darbas
Viso 7 užduotys su sprendimais. Užduotis: įmonė nagrinėja du alterntyvius investicinius projektus a ir b. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginti šių projektų rizikingumą. Sprendimas. Užduotis: Prekę X gamina ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 12 13
Ivairių transporto rušių privalumai ir trųkumai.
Įvadas. Transportas ir jo produkcija bei atskirų jo rūšių privalumai ir trūkumai. Transportas ir jo produkcija. Transporto sistemos funkciniai komponentai. Atskirų transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Transporto tinklas. Automobilių ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2013 05 27
Kainodara nam7 darbas Moteriško švarkelio kainos nustatymas
Pasirinkto produkto (gaminio, paslaugos) kainos nustatymas. Produkto kainos skaičiavimas bendrųjų išlaidų metodu EXW sąlygomis. Produkto kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Produkto pardavimo apimties pokyčio nenuostolingumo ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 01 02
Mikroekonomika namų darbas 1 variantas
Teorinės užduotys. 1 užduotis testiniai klausimai. Iš kelių pateiktų atsakymų išrinkite vieną teisingą ir pagrįskite savo sprendimą. Pasirinktą atsakymą galite paryškinti (pastorinti šriftą, pabraukti ar įrašyti kita pasirinkta ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 08 11
Šildymo ir vėdinimo sistemų skaičiavimas
Ššildymo sistemų skaičiavimas pasirinktose patalpose. Darbo tikslas: praktiškai susipažinti su šilumos nuostolių skaičiavimo metodika, šildymo prietaisų įvairove, bei jų parinkimo principais, šildymo sistemų vamzdynais, bei jų ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 08 17
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo