Namų darbai (5)

Namų darbai, kuriais su jumis dalinasi autoriai. Moksleivių ir studentų atlikti namų darbai. Visų dalykų namų darbų pavyzdžiai jūsų mokslams ir savarankiškam tobulėjimui.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

4521 dokumentas
Technologinė kortelė
Įvadas. Technologinė kortelė. Technologinės kortelės sąvoka. Technologinės kortelės paskirtis. Technologinės kortelės struktūra. Miežių technologinė kortelė. Techniniai – eksploataciniai rodikliai. Krovimo įrenginiai ir ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 04 19
Tempimas ir gniuždymas jungčių stiprumas
Tempimas ir gniuždymas, jungčių stiprumas mechanikos namų darbas.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 02 20
Trijų lankstų rėmo skaičiavimas
Statybinės mechanikos 1 namų darbas. Trijų lankstų rėmo skaičiavimas. Užduoties schema. Apskaičiuojame atramines reakcijas. Skaičiuojame lenkimo momentus. Skaičiuojame skersines jėgas. Skaičiuojame ašines jėgas. Braižau lenkimo ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2010 11 07
Darbų sauga ir sveikatos apsauga RST įmonėje
Įvadas. Darbuotojų saugos struktūra įmonėje. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų apskaita. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausymais. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 10
Elektronikos pagrindai. Namu darbas Nr1
9,5( 2 atsiliepimai )
Raskite savųjų krūvininkų koncentraciją puslaidininkyje, kurio temperatūra. K, o draudžiamosios juostos plotis w. Grynąjame puslaidininke laidumo elektronų ir skylių koncentracijos vienodos. Kaip ir kiek kartų pakis savųjų krūvininkų ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2011 03 26
Elektrotechnikos namų darbas. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Srovių lygčių sistemos sudarymas pagal kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas mazgų potencialų metodu. Šakų srovių radimas kontūrų srovių metodu. Mazgų potencialų ir kontūrų srovių metodais gautų šakų srovių palyginimas. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 12 11
Investicinio portfelio formavimas
Investicinio portfilio formavimas ir analizė. Investavimas. Darbo tikslas Sudaryti investicinį portfelį ir nustatyti jo kitimo priežastis. Darbo uždaviniai. Investicinio portfelio sudarymas. Pasirinktų analizės metodų pritaikymas. Glaustų ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 12 01
Danija kultūriniai ypatumai ir skirtumai su Lietuva
Įvadas. Danijos aprašymas. Laiko samprata. Danijos klasifikacija pagal r. Lewį. Stereotipai. Elgesys per susitikimus ir derybas. Klausymosi įpročiai. Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas. Vadovavimas ir prestižas. Danų supratimas apie ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 24 puslapiai
2012 05 17
Finansinė analizė namų darbas
Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Lentelė. Įmonės balansas. Lentelė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita. Lentelė. Įmonės baziniai absoliutiniai ir santykinai pokyčiai (pagal balansą). Lentelė. Įmonės ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 02 06
Ivairių transporto rušių privalumai ir trųkumai.
Įvadas. Transportas ir jo produkcija bei atskirų jo rūšių privalumai ir trūkumai. Transportas ir jo produkcija. Transporto sistemos funkciniai komponentai. Atskirų transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Transporto tinklas. Automobilių ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2013 05 27
Kainodara nam7 darbas Moteriško švarkelio kainos nustatymas
Pasirinkto produkto (gaminio, paslaugos) kainos nustatymas. Produkto kainos skaičiavimas bendrųjų išlaidų metodu EXW sąlygomis. Produkto kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Produkto pardavimo apimties pokyčio nenuostolingumo ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 01 02
Mikroekonomika. Namų darbas 10 uždavinių
Gamybos galimybių ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sndorio kaštai. Rinkos paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2011 12 29
Namų ūkio finansinė analizė ir finansinis planas namų darbas
Lentelių sąrašas. Įvadas. Analitinė dalis. Namų ūkio finansiniai rodikliai 2015m. Vasario 28 dieną. Namų ūkio fazė. Namų ūkio finansiniai tikslai. Trumpalaikis. Ilgalaikis. Rinkos analizė. Trumpalaikis tikslas. Ilgalaikis tikslas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2016 05 31
Pastato duobės kasimas su atvirkštinio kaušo eskavatoriumi
Įvadas. Pastato duobės kasimas su atvirkštinio kaušo ekskavatoriumi uždavinio sprendimas:. Kasvietės projektavimas. Kasvietės matmenų skaičiavimas. Perkasos matmenų skaičiavimas ir kasimo eiliškumo nustatymas. Technologinių schemų ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 09 24
Statiškai išsprendžiamo plokščio rėmo skaičiavimas
Statiškai išsprendžiamo plokščio rėmo skaičiavimas. Reikalinga. Nustatyti atramines reakcijas. Apskaičiuoti įražas – lenkimo momentus (M), skersines bei ašines jėgas (Q ir N) ir sudaryti jų diagramas. Printi rėmui dvitėjinį ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 12 03
Tinklinis planavimo ir valdymo grafikas
Darbo tikslas. Sudaryti tinklinio planavimo ir valdymo grafą, kurio pagalba galėtume nustatyti: visų tgr etapų ir stadijų darbo imlumą; reikalinga vykdytojų skaičių; atskirų etapų ir tgr proceso ciklo trukmes. Tinklinio grafo schema. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
9 klasės geografijos kontrolinio pasiruošimas
Klausimai kontroliniam darbui. Mokėti šias sąvokas. Pasaulio politinis žemėlapis. Kolonija. Neapibrėžto statuso teritorija. "Baltosios dėmės";. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. Monarchija. Konstitucinė monarchija. Absoliutinė ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 10 03
Automobilių nuomos paslaugų teikimo vadybos analizė
Atlikti automobilių nuomos paslaugų teikimo vadybos analizę įmonėje „autobanga“. Įvadas. Automobilių nuoma kaip paslauga. Uab „autobanga“ veiklos apžvalga. Trumpai apie uab „autobanga“. Automobilių nuomos istorija: kas? Kur? ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 12 13
Sprendimų priėmimas x įmonėje
Įvadas. Teorinis sprendimo priėmimo modelis. Ab „mažeikių nafta“ charakteristika. Ab „mažeikių nafta“ vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas. Darbo našumo problemos sprendimas ab „mažeikių nafta“ kokybės tyrimo centre. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2013 01 15
Valdymo apskaitos uždavinių sprendimai
Buhalterinės apskaitos katedra. Buhalterinė apskaita xxxgrupė. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Straipsniai. tiesioginės medžiagos (. Tiesioginis darbas. Pridėtinės išlaidos (. Tiesioginių medžiagų sunaudojimas. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2017 01 19
Žirklinio keltuvo skaičiavimas
Žirklinio keltuvo konstrukcijos apžvalga ir analizė. Konstrukciniai skaičiavimai. Saugaus montavimo darbų reikalavimai. Saugaus eksploatavimo reikalavimai. Aplinkosauga gaminant ir eksploatuojant automobilių keltuvą.
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2014 06 02
Matematinės statistikos namų darbas 40 variantas
Pirmo uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį , ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2016 11 09
Skirgailos asmenybė
Skirgailos asmenybė. Skirgaila – aštraus proto, valingas bei ryžtingas dramos herojus. Aštraus proto, nuolat svarstantis esminius pasaulėžiūros klausimus valdovas. Skirgaila - rūstus ir garbingas. Ryžtingas žmogus.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 09 19
Skysčių mechanikos darbas
Skysčių mechanikos namų darbas. 6 užduotys, su brežinukais.Darbas įvertintas labai gerai.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 05 21
Teises namu darbas. Situacijos nagrinėjimas
Jonas jonaitis iš bilietų platinimo agentūros „tiketa“ įsigijo bilietą į sausio. D. Turėjusi vykti grupės „metallica“ koncertą, turėdamas tikslą jame apsilankyti. Bet numatytą dieną šios grupės koncertas neįvyko dėl ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2011 03 22
Transporto aplinkosauga
9( 2 atsiliepimai )
Užduotis. Autobuso, mikroautobuso ir lengvojo automobilio degalų sąnaudų, jo kainos, taršos mokesčio ir taršos kiekio skaičiavimas. Pirmosios transporto priemonės M3 (autobuso) skaičiavimai. Antrosios transporto priemonė M2 ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 08 04
Anglų dialogas Dialogue looking for a summer job.
Vardas: Hi, Pavardė, how are you?Pvardė: Excellent. For spring, beautiful weather, and a great and well-being. What are you doing?Vardas: I'm not bad. Just a little sick.Pavardė: Do you remember how we talked, that we are ...
Anglų namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 03 31
Įmonės veiklos ir gamybos planavimas
Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2011 03 24
Kodėl pasauliui reikia maištininkų? (2)
9,5( 2 atsiliepimai )
Dažniausiai žmonės linkę tekėti viena vaga, tačiau atsiranda tokių, kurie ryžtasi pakeisti tos vagos kryptį. Vienas iš tokių žmonių yra Jonas Mačiulis – Maironis. Jis buvo vienas iš tautinio atgimimo iniciatorių, aktyviai ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2014 01 20
Medžiagų mechanika (atsparumas) 5.1. Šuoliškai kintančio skerspjūvio veleno sukimas (Namų darbas)
Šuoliškai kintančio skerspjūvio veleno sukimas. Duotas šuoliškai kintančio skerspjūvio plieninis (šlyties modulis G = 80 GPa) velenas (Pav. ). Pirmojo ir antrojo veleno ruožo skerspjūvio forma – skritulys (d = 40 mm), trečiojo – ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 04 14
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema