Narkomanija socialinė problema


Sociologijos kursinis darbas. Įvadas. Narkomanijos reiškinio teorinė analizė. Priklausomybės reiškinį aiškinančių teorijų apžvalga. Priklausomybės formos, mąstai. Narkotikų vartojomo priežastys. Narkotikų vartojimo pasėkmės. Narkomanijos reiškinys kaip socialinė problema. Narkomanijos sukelta socialinė atskirtis. Narkomaniją kaip solianinę atskirtį skatinantys veiksniai. Narkomanijos reiškinys ir stigmatizacija. Narkomanijos prevencijos vystimas Lietuvoje. Narkomanijos prevencijos politika Lietuvoje. Tarptautitis bendradarbiavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Temos mokslinis aktualumas. Daug dėmesio narkomanijos reiškinio analizei skiriama tiek Lietuvos, tiek kitų Europos šalių literatūroje. Lietuvoje be tyrimų , atliktų Narkotikų kontrolės Departamento prie LR Vyriausybės, narkomanijos paplitimą tarp įkalintų asmenų tyrė E. Gruodytė, tarp gatvės vaikų – A.Davidavičienė, L. Bulotaitė ir kt. Klausimus apie narkomaniją, narkotikus vartojančius asmenis, reabilitaciją ir t.t., Lietuvoje nagrinėjo S. Čaplinskas, O. Grimalauskienė, M. Černiauskienė, užsienyje panašias temas gvildeno M. Gossop, A. Ganeri, J.Jenkins ir kt.

Tyrimo objektas – narkomanija kaip socialinė problema.

Tyrimo tikslas – įvertinti narkomaniją kaip socialinę problemą.

Tyrimo uždaviniai:

1.Atskleisti narkomanijos reiškinį teoriniu aspektu.

2.Įvardintį narkomanijos reiškinio sukeliamas socialines problemas.

3.Apžvelgti narkomanijos prevenciją Lietuvoje.

Narkomanija socialinė problema. (2014 m. Kovo 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/narkomanija-socialine-problema.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 22:04