NASDAQ Baltijos rinkos rodiklių analizė


Įvadas. Teorinė dalis. Nasdaq Omx vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių rinka. Nasdaq omx. Nasdaq omx baltijos rinka. Praktinė dalis. NASDAQ OMX Baltijos rinkos indeksų analizė. NASDAQ OMX Baltijos palyginamasis indeksas. Nasdaq omx Vilnius. Nasdaq omx riga. Nasdaq omx tallin. Santrauka. Summary. Literatųros sąrašas.

Lietuvos nepriklausomybės atgavimas suteikė galimybę laisvai vykdyti komercinę ir kitokią finasinę veiklą bei taip dididinti savo valdomą kapitalą. Visa tai prasidėjo atsiradus laisvos rinkos ekonomikai. Ankščiau žmonės pinigus laikydavo namuose arba bankuose, gaudami už juos palūkanas. Tačiau didėjanti infliacija mažino gaunamų palūkanų naudą, todėl žmonės pradėjo savo pinigus investuoti. Investavimas bendrąja prasme reiškią tikro dabartinio vartojimo atsisakymą dėl ateities vartojimo. Prekyba akcijomis yra viena iš populiariausių vertybinių popierių investavimo sričių. Akcijos vertės padidėjimas ir dividendai, mokami už turimas akcijas, yra svarbiausios priežastys skatinančios žmones investuoti į akcijas. Įmonės išleidžia savo akcijas į vertybinių popierių rinka, tikėdamasi pritraukti kuo daugiau investuotojų. Vertybinių popierių rinkos deka pardavėjai ir pirkėjai yra suvedami į vieną vietą, vertybinių popierų biržą arba vertybinių popierių sistemą. Garsiausia vertybinių popierių sistema yra Nasdaq, kuri yra nebiržinė sistema, naudojanti modernią telekomunikacijos sistemą. Nasdaq Omx pirmoji elektroninė vertybinių popierių birža pasaulyje, kuriai priklauso ir Nasdaq Omx Baltijos biržos. Siekdamos sumažinti skirtumus tarp Lietuvos , Estijos ir Latvijos vertybinių popierių biržų, bei palengvinti vertybinių popierių prekybą , suformavo bendrą Nasdaq Baltijos rinką. Norint tinkamai atrinkti akcijas investicijoms yra naudojami vertybinių popierių analizės metodas– indeksų skaičiavimo metodika, kuri parodo indeksų tendenciją per tam tikrą laikotarpį.

Darbo tikslas: apžvelgus Nasdaq Omx teorinius aspektus išanalizuoti Nasdaq Baltijos rinkos biržų indeksus bei pateikti išvadas.

Darbo uždaviniai:

Remiantis literatūros šaltiniais, paaiškinti vertybinių popierių rinką;

Aprašyti NASDAQ rinkos veiklą;

Išanalizuoti NASDAQ OMX Baltijos rinkos indeksus;

Palyginti visus NASDAQ OMX Baltijos rinkoje naudojamus indeksus penkerių metų laikotarpyje;

Komerciniai vekseliai - vertybinis popierius, kurį verslo subjektai naudoja trumpalaikio turto kreditavimui. Asmuo kuris išrašo šį vertybinį popierių, nesąlygiškai įsipareigoja sumokėti sumą įrašyta vekselyje. Tai gali padaryt tiesiogiai arba netiesiogiai vekselyje įrašytam asmeniui arba tai visa tai perveda atliki kitam asmeniui. Šiuo vertybiniu popieriiu gali būti įforminimas komercinis ( tiekėjų) kreditas. Vekseliai yra fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, nes pajamos gautos iš vekselio laikymo iki apmokėjim yra žinomos, tuo metu kada vekselis yra išleidžiamas. Vekselia būną įsakomieji arba paprastieji. Įsakomuoju vekseliu kitas žmogus nei tas, kuris davė vekselį paveda kitam asmeniui sumokėti sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba vekselio davėjui. Dažniausiai įsakomieji vekseliai nauojami užsienio prekyboje , kai prekių eksportuottojas paveda importuotojui mokėti ne jam , o kitai užsienio firmai , kuriai eksportuotojas yra skolingas. Paprastuoju vekseliu yra pasižadama mokėti vekselyje nurodytą sumą. Tiek įsakomieji , tiek paprastieji gali būti naudojami nacionaline ir užsienio valiuta.

Iždo vekseliai, tai trumpalaikiai ( 3, 6 ar 12 mėnesių) vyriausybes vertybiniai popieriai. Jie yra naudojami finasuoti vyiausybės išlaidas , taip pat jų paskirtis paimti pinigus iš finansų bei kredito sistemos. Iždo vekseliai yra likvidžiausios pinigų rinkos priemonės. Valstybė superka iždo vekselius išleidimo kaina. Jų savininkai gauna pajams , kurios yra nominalios vertės ir pardavimo kainos skirtumas. Atlyginimas gautas už iždo vekselių laikymą iki apmokėjimo yra greičiau ne įprastos palūkanos, o kapitalo prieaugis arba pelnas iš kapitalo. Nors veksliai yra fiksuotų pajamų , tačiau jie keičiasi, pasikeitus rinkos palūkanų normai.

Obligacijos- tai vertybinis popierius, suteikiantis jo savininkui periodiškai gauti nustatyto dydžio palūkanas , o kai skolos terminas pasibaigia, atgauti skolos sumą. Obligacijos išperkamoji vertė yra vertė, kuria emitentas privalo sumokėti jos savininkui, kai obligacijos galiojimo terminas pasibaigia. Pagal pragrindines obligacijų savybes jas galima skirstyti:

Nuosavybės vertybiniams popieriams yra priskiriamos akcijos. Akcijos pažymi jų turėtojo dalį įstatiniame kapitale bei suteikia turtines ir neturtines teises.

Pagal disponavimo būdą: vardinės ir pareikštinės. Vardinės akcijos yra tam tikro asmens ( savininko) akcijos, kuriam jos buvo parduotos ir kurio pavardė yra nurodyta pačiose akcijose. Šios akcijos negali būti nei perduodamos, nei parduodamos. Materialiosios gali būti perleižiamos kitam asmeniui tik tada, kai padaroms įrašas akcijoje arba jos sertifikate, t.y indasomente. Jame yra įrašomi duomenys apie asmenį, kuriam akcijos yra perleidžiamos, o šį indosamentą pasirašo asmuo kuris akcijas perleidžia ir asmuo, kuris akcijas įsigija. Pareikštinės akcijos, tai priešingai nei vardinės, jas galima laisvai perduoti ar parduoti. Dividentus gauna faktinis akcijos savininkas, nežiurint į tai, kas buvo pradinis jų savininkas.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 296 KB
  • 2015 m.
  • 19 puslapių (4002 žodžiai)
  • Kolegija
  • Darius
  • NASDAQ Baltijos rinkos rodiklių analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
NASDAQ Baltijos rinkos rodiklių analizė. (2015 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/nasdaq-baltijos-rinkos-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 19:19
×