Naujausieji amžiai istorijos konspektas


Istorijos konspektas. Naujausieji amžiai i dalis. Didžioji ekonominė krizė. Pasaulinė ekonominė krizė. Valstybė. Įvykiai ir procesai. Ekonominė situacija po Pirmojo pasaulinio karo. Pasaulinės ekonominės krizės 1929 1933 požymiai. Didžioji krizė JAV. Paskelbtas. Ruzvelto Naujasis kursas. Didžioji krizė Didžiojoje Britanijoje. Didžioji krizė Prancūzijoje. Aukso standartas. Daueso planas. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje ir SSRS. Jei kils minčių paskaičius žemiau pateiktą tekstą , pasidalykite jomis su kitais Studentų forume “. Praeitis dabartyje. Antrasis pasaulinis karas 1939 Savikontrolės klausimai. Miuncheno konferencijos sušaukimo priežastimi tapo. Kurie dalyvavo Miuncheno konferencijoje? Sovietų Sąjungos Vokietijos nepuolimo paktas siekė. Nustatykite chronologinę seką. Žiemos karas “ – tai. Kada buvo atidarytas antrasis frontas Antrojo pasaulinio karo metais? Nustatykite chronologiją. Jaltos Krymo konferencijoje nedalyvavo. Jaltos Krymo konferencija sprendė. Šaltojo karo pradžia. Pasaulio suskilimas į du blokus. Valstybių padėtis po Antrojo pasaulinio karo. Pokyčiai Europos politiniame žemėlapyje. Taikos sutartys su karą pralaimėjusiomis valstybėmis. Siekis sustabdyti komunizmo plitimą Europoje. Vokietijos likimas. Karinių blokų kūrimas. Europa jungiasi - įkurta EEB. Europos Taryba. Komunizmo plitimas Azijos ir Amerikos žemynuose. Jungtinių Tautų Organizacijos įkūrimas ir veikla. - Antroji sovietų okupacija Lietuvoje. - Laisvės kovos Lietuvoje. - Kolektyvizacija Lietuvoje. - Priimta LLKS Tarybos deklaracija dėl Lietuvos valstybingumo tęstinumo. - steigta Helsinkio grupė Lietuvoje. - įkurta Lietuvos Laisvės lyga. Gorbačiovo valdymas , perestroikos laikotarpis SSRS. - Susikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Kovo - Paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Lietuva įstojo į Europos Tarybą. Birželio - įvestas litas Lietuvoje. Rugpjūčio - Iš Lietuvos išvesta okupacinė kariuomenė. Kovo - Lietuva tapo NATO nare. - Lietuva tapo ES nare. - Kolonijinės sistemos žlugimas. - Šaltojo karo pradžia. - Susikūrė. Liaudies demokratinės " valstybės komunistinė stovykla. - Priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Įkurtas NATO karinis blokas. Vokietija suskaldyta į VFR ir VDR. Kinijoje valdžioje įsitvirtino komunistai , vadovaujami Mao Dzedungo įkurta KLR. Susprogdinta atominė bomba Sovietų Sąjungoje.


•  Trečiuoju dešimtmečiu Europoje vietoj lengvosios pramonės sparčiai plėtojosi automobilių, lėktuvų gamyba, sunkioji, chemijos, elektrotechnikos pramonė.

•  1919-1929 m. JAV išgyveno didžiulio klestėjimo laikotarpį. 1924 m. ji pasiūlė Vokietijai Daueso planą ekonomikai atkurti.

• Prezidentas H. Huveris ekonominės krizės metu kūrė korporacijas, mėgino įveikti nedarbą, gelbėti pramonę ir prekybą.

1932 m. paskelbtas F. Ruzvelto Naujasis kursas - ūkinių ir socialinių reformų programa krizei įveikti ir socialinei įtampai sumažinti.

•  1933-1934 m. priimti pramonės ir žemės ūkio atkūrimo įstatymai, padedantys valstybei reguliuoti gamybos apimtis ir kainas.

•  Įdiegta valstybinė socialinio draudimo sistema, aprūpinimas pensijomis; įvestos nedarbo pašalpos.

Aukso standartas - valstybės nustatytas aukso paritetas (prieš Pirmąjį pasaulinį karą galiojęs maždaug šešiasdešimtyje valstybių), pagal kurį nacionalinė valiuta laisvai keičiama į auksą ir atvirkščiai, vienintele tarptautine pinigų forma laikomas auksas. Išsikeisti kitos šalies valiutą arba pervesti auksą į užsienį ir iš užsienio galima visiškai laisvai.

Daueso planas - JAV pasiūlytas planas Vokietijos ekonomikai po Pirmojo pasaulinio karo atkurti. 1924 m. planą sudarė komitetas, vadovaujamas JAV finansininko ir politinio veikėjo Č. Dožo. Jame buvo numatyta, kaip Vokietija po Pirmojo pasaulinio karo turi mokėti reparacijas. Paskolas teikė Amerikos bankai. 1929 m. Daueso planas buvo papildytas ir pavadintas Jango planu. Už Daueso planą 1925 m. Dožas kartu su A. N. Čemberlenu (Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministru) gavo Nobelio taikos premiją.

Izoliacionizmas (pranc.) - 1. polinkis atsiskirti, izoliuotis nuo kitų, nuo aplinkos; 2. valstybės politika, grindžiama atsiribojimu nuo kitų valstybių, sąjungų nesudarymu, politinių ir ekonominių santykių neužmezgimu, nesikišimu į svetimus konfliktus.

Lokautas (angį. lock oul) - ginčų tarp darbdavių ir darbininkų sprendimo forma. Kilus nesutarimams, darbininkams ketinant streikuoti ar jau pradėjus streiką, bet nepavykus susitarti, savininkas uždaro įmonę ir atleidžia darbininkus. Pastarieji dažnai atsisako palikti darbo vietą ir ima kontroliuoti įmonę. Tokį lokautą 1926 m. pavasarį per ekonominį streiką buvo paskelbę anglių kasyklų savininkai Anglijoje. Problema buvo išspręsta tik vyriausybei suteikus finansinę paramą.

Ar tikrai Europoje po Pirmojo pasaulinio karo buvo taip niūru? Nejaugi toks pražūtingas karas nieko nepamokė? Žinoma, ne. Buvo iškelta daugybė idėjų, projektų, vyko tarptautinės konferencijos, kurios svarstė naujos Europos ateitį. 1923 m. JAV, kurios nedalyvavo Tautų Sąjungos veikloje, pasiūlė Daueso planą Vokietijos ūkiui atkurti ir reparacijoms sumažinti. 1925 m. buvo pasirašytos Lokarno taikos sutartys tarp Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Lenkijos ir Čekoslovakijos. Šalys pripažino pokarinės Europos sienas. 1928 m. net 54 šalys Tautų Sąjungos būstinėje Ženevoje pasirašė Kelogo-Briano paktą, kuriuo karas buvo paskelbtas už įstatymo ribų. Tais pačiais metais JAV priėmė Jungo planą, pakeitusį Daueso planą ir numačiusį dar labiau sumažinti reparacijas Vokietijai. 1930 m. Prancūzijos užsienio reikalų ministras A.Brianas pasiūlė sudaryti Europos federalinę sąjungą.

Bet tai buvo tik išorinė naujosios Europos pusė; jos viduje nenurimo politinė ir socialinė kova. Ypač ją paaštrino prasidėjusi Didžioji ekonominė krizė, kuri sudavė stiprų smūgį demokratijai. 3–4 dešimtmečiais daugelyje Europos valstybių įsigalėjo diktatūros. Vakarų Europoje išsiskyrė Benito Musolinio ir Adolfo Hitlerio, o Sovietų Sąjungoje – Stalino diktatūros.

  • Istorija Konspektai
  • 2014 m.
  • Inesa
  • 53 puslapiai (21789 žodžiai)
  • Istorijos konspektai
  • Microsoft Word 176 KB
  • Naujausieji amžiai istorijos konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Naujausieji amžiai istorijos konspektas. (2014 m. Spalio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/naujausieji-amziai-istorijos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:07