Naujausieji laikai Istorija konspektas


Pasaulio sutvarkymas po i - jo pasaulinio karo paryžiaus taikos konferencija. Tautų sąjunga. Tomas Vudris Vilsonas ( 1856 - 1924. ). Loidas Džordžas 1863 - 1945. Ž. Klemanso ( 1841 - 1929. ). Kaip atpažinti kontūrinį žemėlapį “ Europa po i pasaulinio karo 1919 - 38m. ”. Rusija 1917 - 22m. Spalio perversmas. Komunizmo kūrimas ir jo padariniai. Bolševikinio valdžios aparato kūrimas. Bolševikiniai pertvarkymai pramonėje , prekyboje ir transporte. Bolševikiniai pertvarkymai žemės ūkyje. Pertvarkymai kultūros ir švietimo srityje. Pilietinis karas. priežastys. Ssrs įkūrimas. Vladimiras Uljanovas Leninas 1870 - 1924. Feliksas Dzeržinskis 1877 - 1926. Ssrs 1922 - 39. komunistinis judėjimas pasaulyje socializmo kūrimas ssrs. Pertvarkymai kultūros ir švietimo srityje (“ kultūrinė revoliucija ”). Teroras ir represijos. Kominternas ir jo veikla. Levas Trockis ( Leiba Bronšteinas ) 1879. Pasaulis tarpukario metais ( 1918 - 39 ekonomikos raida. Didžioji britanija ir prancūzija. Skandinavijos šalys. Tarpukario Europos gyvenimo pokyčiai. visuomenė. Ūkis ir pramonė. Leonas Bliumas 1872 - 1950. Herbertas Huveris 1874 - 1964. Fašizmas ir autoritarizmas Europoje 1918. Fašizmo įsigalėjimas. Fašistų įsigalėjimas italijoje. Autoritarizmo stiprėjimas vidurio ir pietryčių Europoje. Pilietinis karas ispanijoje. Benitas Musolinis ( 1883 - 1945. ). Juzefas Pilsudskis 1867 - 1935. Fransiskas Frankas ( 1892 - 1975. ). Kaip atpažinti kontūrinį žemėlapį “ Europos valstybių valdymo formos 1919 - 39. ”. Volietija 1919. Vokietija 1919 - 32. veimaro respublika. Nacionalsocialistinė diktatūra vokietijoje. Hermanas Geringas 1893 - 1946. Jozefas Gebelsas 1897 - 1945. Tarptautiniai santykiai 3 - 4 deš.

PARYŽIAUS TAIKOS KONFERENCIJA. I pasaulinis karas baigėsi 1918 m. lapkričio mėn. Pokarinius pasaulio sutvarkymo klausimus turėjo išspręsti Paryžiaus taikos konferencija, kuri vyko 1919 m. sausio 18 - birželio 28 d. Joje dalyvavo 32 valstybės, o sprendžiamojo balso teisę turėjo 3 valstybės, Antantės, laimėjusios karą narės: JAV (V. Vilsonas), Anglija (D. Loidas Džordžas) ir Prancūzija (Ž. Klemanso). Jų siekiai šioje konferencijoje skyrėsi, todėl nenuostabu, kad jos nutarimai buvo labai prieštaringi.

1) Prancūzija siekė suskaldyti ir susilpninti Vokietiją, nes jos bijojo, be to ji norėjo atkurti Rusijoje kapitalistinę santvarką ir turėti sąjungininkę prieš Vokietiją, taip pat Prancūzija siekė palaikyti gerus santykius su atkurta Lenkija, kuri turėjo saugoti Vokietiją iškitos pusės nei Prancūzija;

2) Anglija; ji nenorėjo susilpninti Vokietijos ir rėmė naujai susikūrusių Europos tautų nepiklausomybę, kad Europoje neįsivyrautų Prancūzija, be to norėjo atgaivinti iki karo buvusius prekybinius ryšius su Vokietija, nenorėjo atkurti stiprios kapitalistinės Rusijos, nes tai kėlė grėsmę Anglijos kolonijinėms valdoms Azijoje;

3) JAV konferencijoje daugiausiai dėmesio skyrė kolektyviniam saugumui ir tautų apsisprendimo principui, JAV prezidentas Vudras Vilsonas manė, jog karai kyla dėl to, kad tautos neturi apsisprendimo teisės norėjo sudaryto tarptautinę organizaciją, vadinamą Tautų Sąjunga, kuri spręstų valstybių ginčus taikiai ir neleistų kilti naujiems karams, tikėjosi šioje organizacijoje turėti vadovaujantį vaidmenį, nenorėjo per daug susilpninti Vokietijos.

Svarbiausias Paryžiaus taikos konferencijos uždavinys buvo taikos sutarties su Vokietija pasirašymas. Ši sutartis (vadinama Versalio taikos sutartimi) buvo pasirašyta 1919 m. birželio 28 d. Jos sąlygos:

• Vokietija prarado kai kurias teritorijas:1) Elzasą ir Lotaringiją susigrąžino Prancūzija, 2) taip pat Prancūzija gavo Saro akmens anglies kasyklas, pačios Saro srities valdymas buvo perduotas Tautų Sąjungai, o po 15 metų Saro srities gyventojai turėjo apsispręsti, kuriai valstybei norėtų priklausyti; 3) kai kurias teritorijas gavo Danija, Belgija gavo 2 nedideles Eupeno ir Malmech apygardas, 4) atskirtas Klaipėdos kraštas, kurį gavo valdyti Tautų Sąjunga (Prancūzija), 5) Aukštutinė Silezija buvo atiduota Lenkijai, taip Lenkija gavo siaurą išėjimą į Baltijos jūrą (Dancingo arba Gdansko koridorius), 6) Dancingo (Gdansko) uostas atiduotas valdyti Tautų Sąjungai, 7) nuo Vokietijos buvo atskirtos kitataučių gyvenamos žemės), Vokietija neteko 13% teritorijos ir 10% gyventojų;

• Vokietija neteko visų savo kolonijų, kurias pagal specialius Tautų Sąjungos leidimus - mandatus - pasidalijo valdyti Anglija ir Prancūzija;

• Vokietija įsipareigojo šalims nugalėtojoms mokėti reparacijas, didžiausią jų dalį turėjo gauti Prancūzija. Reparacijų dydis Paryžiaus taikos konferencijoje nustatytas nebuvo. Tikslus reparacijų mokėjimas ir dydis buvo nustatytas 1920 m. birželio mėnesį Belgijoje vykusioje Spa konferencijoje;

• apribotas Vokietijos karinis pajėgumas: 1) jai uždrausta turėti karinę aviaciją, tankus, povandeninius laivus ir sunkiąją artileriją, t.y. turėti puolamųjų ginklų; 2) panaikinta visuotinė karinė prievolė; 3) nustatytas maksimalus kariuomenės skaičius - 100 000 kareivių ir 4 000 karininkų; 4) prie Reino upės 50 km ruože uždrausta laikyti kariuomenę, statyti ir remontuoti kainius įtvirtinimus taip įkurta demilitarizuota Reino zona;

• Vokietija buo pripažinta vienintele karo kaltininke.

Nežiūrint į tokias griežtas sutarties sąlygas, buvo palikta galimybė vokiečių militarizmui atsigauti: 1) Vokietija nebuvo suskaldyta ir visiškai nuginkluota; 2) sutarties sąlygos ir reparacijos kėlė vokiečiams norą atkeršyti už pralaimėjimą ir susigrąžinti prarastas žemes.

Paryžiaus taikos konferencijos metu buvo pasirašytos taikos sutartys ir su buvusiomis Vokietijos sąjungininkėmis Pirmajame pasauliniame kare: Sen Žermeno su Austrija 1919 m. rugsėjo mėn.;Trianono su Vengrija 1920 m. birželio mėn.; Neji su Bulgarija 1919 m. rugsėjo mėn.; Sevro su Turkija 1920 m. rugpjūčio mėn. Šios šalys įsipareigoj sumažinti savo kariuomenes, sumokėti reparacijas, atsisakė po Pirmojo pasaulinio karo susikūrusių valstybių naudai dalies savo teritorijų.

  • Istorija Konspektas
  • Microsoft Word 146 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (33254 žodžiai)
  • Elizabet
  • Naujausieji laikai Istorija konspektas
    10 - 8 balsai (-ų)
Naujausieji laikai Istorija konspektas. (2015 m. Gruodžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/naujausieji-laikai-istorija-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 10:15
×