Naujažodžiai su dėmeniu eko


Įvadas. Naujažodžių tipologija ir tyrimų apžvalga. Naujažodžių tipologija. Naujažodžių tyrimo apžvalga. Naujažodžių su dėmeniu eko- radimosi priežastys. Naujažodžių su dėmeniu eko- pasiskirstymas pagal kalbos dalis. Naujažodžių su dėmeniu eko- pasiskirstymas pagal kilmę. Naujažodžiai, kurių visi dėmenys svetimkilmiai. Naujažodžiai, turintys lietuviškų dėmenų. Naujažodžių su dėmeniu eko- semantika. Dėmens eko- reikšmė. Naujažodžių semantinės grupės. Naujažodžių su dėmeniu eko- vartosena ir santykis su norma. Bendrieji naujažodžių vartosenos polinkiai. Vartosenos analizė sociolingvistiniu aspektu. Naujažodžių santykis su norma. Išvados. Santrauka. Summary. Literatūra. Priedas. Abėcėlinis naujažodžių su dėmeniu eko- sąrašas. Priedas. Dažninis naujažodžių su dėmeniu eko- sąrašas. Priedas. Naujažodžių su dėmeniu eko- pasiskirstymas pagal vartosenos sritį. Priedas. Naujažodžių su dėmeniu eko- vartosenos duomenyno pavyzdžiai. Priedas. Naujažodžių su dėmeniu eko- vartosenos duomenynas el. formatu.

Darbo problema, objektas, tikslas, naujumas ir aktualumas. Bet kuri kalba, kol gyva, kinta, o leksika, arba kitaip žodynas, yra greičiausiai kintanti jos dalis. Ji jautriausiai reaguoja į bet kokius visuomenės gyvenimo pakitimus, nes glaudžiausiai siejasi su jos istorine, ekonomine, socialine ir kultūrine raida, nuolat derinasi prie žmonių gyvenimo sąlygų ir poreikių (Jakaitienė, 2009: 203). Tačiau reikia pabrėžti tai, kad kalbos žodyno sudėties kitimas nėra tolygus reiškinys. Ji gali kisti palengva, tarsi nepastebimai arba labai sparčiai. Nėra tokių laikotarpių, kurių metu nebūtų atsiradę naujų žodžių, arba kitaip naujažodžių, tačiau kai kuriems tarpsniams būdingas itin didelis jų kiekis. Tokį laikotarpį išgyvena ir dabartinė lietuvių kalba. Itin gausi naujoji leksika atspindi dar dvidešimtojo amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, prasidėjusias labai dideles visuomeninio ar politinio gyvenimo permainas (Girčienė 2008, 5). Taigi, galime daryti išvadą, kad kalbos leksika žengia koja kojon su žmonių visuomeniniu gyvenimu. Remiantis Dabartinio lietuvių kalbos tekstyno duomenimis, buvo nustatyta, kad vien 1991−1996 metais lietuvių kalboje radosi daugiau nei dešimt tūkstančių naujas realijas įvardijančių naujažodžių: didžiąją jų dalį sudaro svetimi, pasiskolinti žodžiai (59%), mažiau aptikta lietuviškų darinių (23%) ir hibridų (18%) (Mikelionienė 2000, 144). Tokią objektyvių priežasčių nulemtą žodyno plėtros padėtį taikliai apibendrina Rita Miliūnaitė: šiuo metu lietuvių kalba ne pamažu evoliucionuoja, o yra krečiama revoliucijos karštligės (Miliūnaitė 2000, 3). Tai kartu ir bendras Vakarų kultūros epochos – postmodernizmo – bruožas: įvairioms naujoms sąvokoms, daiktams pavadinti ar ekspresyviai pervadinti kalbinės bendruomenės gausiai kuriami naujažodžiai (Lapėnienė 2007). Pastaruoju metu pasaulyje ir Lietuvoje itin daug kalbama apie ekologiją: kuriama daug elektroninių svetainių, televizijos laidų, leidžiama leidinių apie įvairius ekologiškus produktus, reklamose vis dažniau stengiamasi pabrėžti, kad produktai pagaminti iš natūralių medžiagų, be cheminių priemaišų. Kitų šalių kalbininkų tyrimai atkleidė šį procesą iliustruojančių naujažodžių su dėmeniu eko- plėtrą: anglų kalboje 1996−2007 metais jų užfiksuota net 91, o prancūzų kalboje tik 21, nes čia jie konkuruoja su tą pačią reikšmę įgijusiu dėmeniu bio- (Dury 2008). Lietuvių kalboje naujažodžiai su dėmeniu eko- kaip visuma nėra tyrinėta. Kad toks reiškinys egzistuoja, Jurgita Mikelionienė užsimena savo disertacijoje, paremtoje 1991–1996 metų Dabartinio lietuvių kalbos tekstyno duomenimis: tuo laikotarpiu lietuvių kalboje rasti tik keli naujažodžiai su dėmeniu eko-: ekoauditas, ekoklimatas, ekoproduktas, ekoturizmas, ekovata, ekorykštė, ekoženklas, ekoženklinimas. Taigi tikslinga ir įdomu patyrinėti, kaip padidėjęs susidomėjimas ekologijos sritimi atsispindi naujesnėje lietuvių kalbos vartosenoje.

Šio darbo objektas – naujus su ekologija susijusius reiškinius įvardijantys naujažodžiai su tarptautiniu dėmeniu eko-. Darbo tikslas – identifikuoti ir struktūros bei vartosenos aspektais aptarti savotiškos subkultūros, vadinamosios ekokultūros, realijas įvardijančius naujažodžius. Tam, kad būtų pasiektas užsibrėžtas tikslas, kelti tokie uždaviniai:

išnagrinėti mokslinę literatūrą nagrinėjama tema;

identifikuoti naujažodžius su dėmeniu eko- dabartinę lietuvių kalbos vartoseną geriausiai atspindinčioje informacinėje ir komunikacinėje elektroninėje erdvėje – ekologijai skirtose svetainėse, tinklaraščiuose bei čia pateikiamuose komentaruose;

sudaryti naujažodžių su dėmeniu eko- vartosenos duomenyną;

nustatyti naujažodžių pasiskirstymą pagal kalbos dalis;

aptarti naujažodžius kilmės požiūriu;

atlikti naujažodžių su dėmeniu eko- darybinę analizę, aptarti juos tipiškumo ir normos požiūriu;

išnagrinėti naujažodžių su dėmeniu eko- semantiką, suskirstyti naujažodžius į semantines grupes;

atskleisti naujažodžių vartosenos polinkius;

sudaryti naujažodžių su dėmeniu eko- dažninį sąrašą;

nustatyti bei aptarti naujažodžių funkcijas;

atlikti anketinę apklausą ir išsiaiškinti, kodėl žmonės vartoja naujažodžius ir koks jų požiūris į juos.

Tyrimo naujumą ir aktualumą reikėtų sieti su darbo objektu. Tai yra pirmasis mėginimas aptarti naujažodžių su tarptautiniu dėmeniu eko- vartoseną lietuvių kalboje. Šis darbas gali būti svarbus dabartinės lietuvių kalbos neologijos, leksikografiniams, sociolingvistiniams, kalbos raidos tyrimams, kalbos planavimui. Surinkta medžiaga gali būti naudinga tolesniems tyrimams, susijusiems su leksikos faktų kaupimu bei leksikos variantais.

Empirinė medžiaga rinkta bei analizuota keliais etapais:

Pradiniame etape automatizuota naujažodžių paieška atlikta remiantis Vytauto Didžiojo universiteto kompiuteriniu lietuvių kalbos tekstynu. Čia rasti 53 naujažodžiai su dėmeniu eko-, įvardijantys su ekologija susijusias realijas.

Trečiajame darbo etape buvo sudaromi naujažodžių abėcėliniai ir dažnumo sąrašai. Pastarasis leidžia pasitikrinti, ar leksema dažna ir daryti dalines išvadas apie jos įsitvirtinimą kalbos vartosenoje.

  • Microsoft Word 339 KB
  • 2015 m.
  • 96 puslapiai (33720 žodžiai)
  • Universitetas
  • Simona
  • Naujažodžiai su dėmeniu eko
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Naujažodžiai su dėmeniu eko. (2015 m. Kovo 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/naujazodziai-su-demeniu-eko.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 13 d. 13:04
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo