Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimo strategija


Marketingo bakalauro darbas. Santrauka. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. „n“ įmonės esamos situacijos analizė. „n“ įmonės charakteristika. „n“įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. Automobilinių dažų rinkos analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką teoriniai sprendimai. Naujos prekės įvedimas į rinką. Rėmimo strategijos teoriniai aspektai. Rėmimo komplekso taikymas įvedant naują prekę į rinką. Įmonės „n" naujo produkto įvedimo į rinkąempyrinis tyrimas. Metodika. Empyrinio tyrimo tikslas ir uzdaviniai. Tyrimo metodo ir duomenų rinkimo būdų atranka. Kiekybinio tyrimo eiga. Anketos sudarymas. Tyrimo imties atranka. Duomenų analizė. Rėmimo strategijos įgyvendinimas. Rėmimo strategijos priemonių parikimas. Rėmimo strategijos įgyvendinimo etapų apibrėžimas. Sukurtos rėmimo strategijos įvertinimas ir jos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Siame darbo tikslas buvo suformuluoti naujo produkto įvedimo į rinką rėmimo strategiją organizacijos „Svydis" užsiimančios automobilių kėbulų remontų projektavimu ir projektų realizavimu, produktams. Pirmiausia buvo išnagrinėti literatūroje siūlomi būdai naujam produktui į rinką įvesti bei rėmimo strategijos sudarymo principai, vėliau išanalizuota organizacijos veikla ir rėmimo veiksmai, atliktas rinkos tyrimas, kurio metu buvo apklausti „Svydžio" klientai. Remiantis šiais dviem metodais, buvo sudaryta rėmimo strategija naujam „Svydžio" produktui į rinką įvesti. Galima išskirti tokias pagrindines išvadas:

1.Naujo produkto sąvoka yra labai plati, nauju produktu galima vadinti naują

prekių grupę, esamo produkto modifikaciją, esamą produktą naujame rinkos segmente, naują

produktą pasaulinėje rinkoje ir pan.;

2.

Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimo strategija. (2013 m. Gegužės 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/naujo-produkto-ivedimo-i-rinka-remimo-strategija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 06:56