Naujos paslaugos įvedimas į rinką


Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Inovacijos teorinė analizė. Inovacijos samprata. Inovacijų planavimo procesas. Inovacijų klasifikavimas ir jų įvairovė. Poreikis, lemiantis vartotjų elgsena. Naujos paslaugos vaiko ir mamos kambario įvedimo į rinką analizė. Naujos paslaugos poreikis rinkoje. Būtinos paslaugos vaiko ir mamos kambaryje. Naujos paslaugos planavimo principai. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.


Darbe yra suformuluotas naujos paslaugos įvedimo Žemaičių Naumiesčio miestelyje tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti naujos paslaugos būtinumą rinkoje. Tyrimi metu taip pat buvo analizuojami naujos paslaugos įvedimo procesai. Suformuotas darbo tikslas, kuriuo buvo tirtiami teoriniai inovacijų aspektai. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinant išanalizuoti ir susiteminti įvairių Lietuvos bei užsienio autorių teoriniai bei praktiniai inovacijų procesai, sąvokos, klasifikacija ir sudedamosios dalys. Analizuojama ką reikia daryti, kad nauja paslauga būti paklausi rinkoje.

Teorinėje darbo dalyje, aptariant inovacijas, sudedamasias dalis jų procesus bei klasifikaciją, panaudota mokslinės literatūros analizė, sintezė, loginis mąstymas. Tiriamojoje dalyje, apklausiant Žemaičių Naumiesčio miestelio tėvelius apie naujos paslaugos būtinumą rinkoje, reikalingas naujas paslaugas panaudotas anketavimas, kontekstinė duomenų analizė.

Tiriamosios dalies analizė parodė, kad nauja paslauga Žemaičių Naumiesčio miestelyje yra reikalinga. Kadangi iš apklausos paaiškėjo, kad dauguma susiduria su problema, jog norėdami vaiką palikti turi jį vežti į kitą miestą. Taip pat tyrimas padėjo išsiaiškinti kokios yra būtinos paslaugos ir kaip turėtų būti planuojama bei vykdoma veikla.

Darbo pabaigoje suformuotos išvados ir pasiūlymai. Išvadose ir pasiūlymuose yra siūloma norimas paslaugas nepateikti vienu metu, o vis papildyti naujomis paslaugomis

Darbo objektas – Naujos paslaugos vaiko ir mamos kambarys.

Darbo tikslas – ištirti teorinius inovacijų aspektus.

Darbo uždaviniai:

Teoriškai išnagrinėti sąvokos inovacija teorinius aspktus;

Empiriškai ištirti naujos paslaugos vaikų kambario būtinumą rinkoje.

Ištirti kokios pagrindinės paslaugos būtinos vaikų kamabriui;

Išsiaiškinti naujos paslaugos, vartotojų poreikius;

Darbo metodai: aprašamoji – palyginamoji mokslinės literatūros analizė.

Darbe yra remiamasi įvairiais literatūros šaltiniais tiek užsienio tiek Lietuvos autoriais. Pasak Viejeikio J. (2011) inovacijos kur jos bebūtų taikomos – gaminant produktus, kuriant prekės ženklus, įdiegiant naujas ekonomines valdymo sistemas, sukuria naują ekonominę vertę. Ši vertė gali būti sukuriama kūrybiniuose procesuose arba einant lengvesniu keliu – panaudojant kitų sukurtas inovatyvias darbo priemones ir technologijas arba efektyvius veiklos metodus. Autorius Websteris pateikia šiek tiek kitokį šios sąvokos apibrėžimą enciklopediniame žodyne inovacija apibūdinama kaip ko nors naujo, skirtingo įvedimas. K. Kotler (2007) teigia, kad naujovė - tai bet kokia prekė, paslauga ar idėja, kurią kas nors suvokia kaip naują. Idėja gali būti ne nauja, tačiau žmogui, kuris mato ją kaip naują, ji yra naujovė. Atitinkamai pagal visuomenės ir įmonių poreikių pobūdį naujovė gali reikšti naujus gaminius, naują šių gaminių technologiją, ekonominę, socialinę, organizacinę, valdymo ir pan. struktūrą ir įmonių tarpusavio sąveikos darbinėje veikloje mechanizmą (Kulviecas, 1991). Vienas rusų autorius П. К. Гунин (2001) teigia, kad inovacija –tai mokslo ir technikos pasiekimai, įdiegti naujas technologijas, komunikacijos priemones, naujos technikos pavyzdžiai, nauji metodai organizacijos valdyme ir t.t. Yra teigiama, kad kiekviena inovacija prasideda nuo kūrybinės idėjos. Tai gali būti idėjos, susijusios su naujomis technologijomis, naujais produktais, gaminiais, paslaugomis (Paškevičius V., Staškevičius J.A., 2001). Inovacijos yra ne tik apibrėžimas, bet tai yra ir procesas tai prekės gyvavimo ciklo koncepsija, kuri remiasi teiginiu, kad prekės pardavimo apimtys nuo jos atsiradimo rinkoje iki išnykimo keičiasi, pereidamos tam tikras stadijas. Kartu kinta ir pelno, gaunamo pardavus prekę, dydis (Pranulis, 2008). Inovacinis procesas kartu yra tam tikras informacijos perdavimo ir transformavimo pagal nuoseklius etapus procesas ir gali būti pavaizduotas ir detalizuotas sukuriant tam tikrus struktūrinius modelius (Valentinavičius S., 2011). Tačiau autorius Staškevičius J.A. (2004) šiek tiek kitaip pateikia šį procesą autorius išsamiai detalizuoja ir aptaria inovacijos procesą, teigia, kad kiekvienas inovacijų procesas turi du ciklus: kūrybos ir adaptavimo ciklą. Kūrybiniam ciklui būdingi inovacijų sukūrimo veiksmai. Kai kurie autoriai Thom ir Ritz ( 2004 ) inovacijų procesą traktuoja papraščiau, išskirdami idėjų generavimo, akcentavimo ir įgyvendinimo etapus. Inovacijos pasižymi labai didele įvairove, todėl skirtingi autoriai siūlo teorinius inovacijų Klasifikavimo požumius, remiantis lietuvių autoriu ,tokiais kaip Ramanauskas J.(2008). Inovacijas galima aiškinti labai siaurai, tik kaip produktų ir technologijų kūrimą, tačiau inovacijos yra rimtas iššūkis visam verslui (Fisk, 2007). Bakanauskas (2006) teigia, kad vartotojų elgsena nagrinėja individų veiklą, susijusią su vartojimu. Ji tiria priežastis ir pastangas, skatinančias vartotojus pasirinkti įsigyti, vartoti ir pašalinti gaminį ar paslaugą, siekiant patenkinti asmeninius poreikius ir norus. Žinoma, labai svarbu yra sužinoti ir kokie yra vartotojų elgsenos bruožai, jie padeda suprasti ko vartojams reikia ir kaip tai padaryti (Urbanskienė, 2000).

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 95 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4815 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gabrielė
  • Naujos paslaugos įvedimas į rinką
    10 - 3 balsai (-ų)
Naujos paslaugos įvedimas į rinką. (2016 m. Balandžio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/naujos-paslaugos-ivedimas-i-rinka.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 20:02
×