Naujos projektų valdymo kryptys tendencijos


Įvadas. Projektų valdymo samprata bei charakteristika. Projekto sąvokos samprata. Projektų valdymo charakteristika. Projektų valdymo vystymosi raida. Projektų vadybos pradžia. Projektų valdymas šiuolaikiniame versle. Projektų valdymo kryptys bei tendencijos. Išvados. Literatūra. Priedai.


Temos aktualumas. Poreikis valdyti projektus atsiranda, kai susiduriama su būtinybe daryti juose pakeitimus. Projektų valdymo reikšmingumas tampa dar aktualesnis, kai susidaro nepalankios ekonominės sąlygos. Gebėjimas tinkamai reaguoti į atsirandančius pokyčius, įgyvendinant projektą, teikia galimybę iki minimumo sumažinti neigiamą poveikį jam. Projektų valdymas lemia investavimo galimybes, leidžia efektyviai panaudoti išteklius, sudaryti vykdymo planą, kontroliuoti jo eigą ir įvertinti galimą riziką.

Kaip teigia Meilienė E., Čiutienė R., stiprėjanti konkurencija, globalizacijos procesai, žiniomis ir inovacijomis grįstos ekonomikos plėtra, vartotojų poreikių reikšmės didėjimas ir produkto kokybės gerinimo būtinumas skatina tiek valstybines tiek viešąsias organizacijas, transformuotis iš tradicinio valdymo organizacijų į projektines organizacijas. Moksliniuose žurnaluose net teigiama, kad XXI a. projektų valdymas pakeis tradicinę funkcinę vadybą. Organizacijų virsmas projektinėmis organizacijomis kelia naujus reikalavimus valdymui ir reikalauja naujų esminių kompetencijų (2010: 81).

Tuo tarpu šiomis dienomis apie projektus bei jų valdymą kalbama daug tvirčiau bei išsamiau. Pasak, IPMA gebėjimų sąvado, šiuolaikinėje dinamiškoje aplinkoje valdomus projektus, programas ir portfelius veikia daugybė suinteresuotųjų šalių ir išorinių veiksnių, sparčiai didėja projektų skaičius, sudėtingumo laipsnis ir turinio įvairovė, todėl projektų vadovų ir komandos narių socialinių gebėjimų ugdymo reikmė yra akivaizdi ir vis auga. Iš kitos pusės, stiprėjant šiuolaikinio pasaulio individualizmui, poreikis atnaujinti projektų, programų ir portfelių valdymo gebėjimų apibrėžtis yra neginčytinas (2014: 1).

Problematika. Taigi apžvelgus projektų srities pokyčius, būtina išsiaiškinti kaip projektų valdymas pasikeitė nuo savo atsiradimo iki šių dienų, išanalizuoti, kurios kryptys buvo pasirinktos kaip pagrindinės, o kurios tapo tik pagalbinės.

Darbo objektas. Projektų valdymo kryptys bei jų naujovės.

Darbo tikslas. Išanalizuoti naujas projektų valdymo kryptis bei tendencijas.

Siekiant išanalizuoti projektų valdymo sampratą bei jo esmines charakteristikas pirmiausia reikia susipažinti su pačio projekto sąvoka.

Lietuvių kalbos žodyne projektas įgyja tris reikšmes – visų pirma apibūdinamas kaip pastato, mašinos, gamyklos brėžiniai, technologinio proceso schema ir kaip pavyzdys pateikiamas tilto ar mašinos projektas. Antrasis variantas projektą apibrėžia kaip parengtinį, negalutinį kurio nors akto, dokumento ir panašiai tekstą, o kaip pavyzdį pateikia sutarties projektą. Trečiuoju aspektu projektas įgyja plano, sumanymo pavidalą kaip pvz. ekskursijos planas.

Taip pat ši autorė pateikia dar keletą projektų apibrėžimo variantų:

Jam įgyvendinti reikalingi ištekliai (2010: 3).

Apibendrinus projekto sąvokos sampratą galima teigti, jog projekto sąvokoje išryškėja keletas pagrindinių savybių – tai laikina veikla, turinti savo pradžią ir pabaigą, turinti tikslą, išreikštą kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais.

Taigi susipažinus su projekto savybėmis galima analizuoti projektų valdymo sampratą, kuo ji pasižymi, kas joje svarbiausia ir kuo ji skiriasi nuo įprastos vadybos.

Pasak Drižytės A. projektų valdymas apima projekto planavimą, monitoringą ir tokius veiksmus:

Taigi apžvelgus projektų valdymo charakteristikas galime daryti išvadą, jog norint sėkmingai valdyti projektus pirmiausia būtina apsibrėžti darbo sąlygas, darbo kokybę bei reikalingus išteklius, tuomet tikslai bus pasiekti laiku, panaudotos ir neviršytos numatytos išlaidos, tinkamai atlikti veiksmai, išlaikyta kokybė bei viskas vyks technologiniu lygiu. Projekto plane numatyti ištekliai turi būti panaudoti efektyviai ir efektingai.

Taigi apibendrinus galime teigti, jog projektų vadybos sąvoka vienaip ar kitaip vartojama jau nuo senų laikų. Būtina pabrėžti, jog projektų atsiradimas tapatinamas su statybos industrija, tačiau vertėtų nesuklysti ir projektų vadybos atsiradimą labiau kildinti ne iš inžinerinės praktikos reikšmės, o iš pirmųjų JAV kosminės erdvės agentūrų veiklos po Antrojo pasaulinio karo.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 87 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3315 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aistė
  • Naujos projektų valdymo kryptys tendencijos
    10 - 7 balsai (-ų)
Naujos projektų valdymo kryptys tendencijos. (2016 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/naujos-projektu-valdymo-kryptys-tendencijos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 06:15
×