Naujovių diegimo vadyba UAB "Gilotos transportas" kursinis darbas


Įvadas. Naujovių diegimo teoriniai aspektai. Naujovės samprata. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinis procesas ir jo struktūra. Personalo vadyba inovacinėje veikloje. Grupinis darbas inovacinėje veikloje. Personalo darbo organizavimo ir valdymo ypatybės inovacinėje veikloje. Naujovių diegimas Uab „Gilotos transportas“. Trumpa įmonės charakteristika. Uab „Gilotos transportas“ valdymas ir kontrolė. Planavimas ir organizavimas įmonėje „Gilotos tansportas“. Įmonės aplinkų ir SSGG analizė. Naujovių logistikos paslaugų tiekime tyrimas Uab „Gilotos tansportas“. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas.


Šiandien įmonėms reikia ne turėti ir siekti išlaikyti, o nuolatos kurti ir tobulinti savo konkurencinį pranašumą dėl globalinės ekonomikos poveikio, išteklių stokos bei vis spartėjančios technologijų plėtros. Šis pastovus konkurencingumo maratonas tampa svarbiu iššūkiu, reikalaujančiu didelių išlaidų, ypatingų žinių ir gebėjimų. Nuo to dažnai priklauso įmonės galimybės ne tik išsilaikyti rinkoje ir konkuruoti, bet ir didinti įmonės pajamas. Esant didelei konkurencijai neužtenka pasiūlyti paslaugas ar produktus, kurie yra geresni ar pigesni nei konkurentų. Įmonė turi reaguoti į aplinkos pokyčius, domėtis naujovėmis, jas kurti ir diegti greičiau nei konkurentai.

Darbo objektas – naujovių diegimo vadyba UAB ,,Gilota“.

Darbo tikslas – įvertinti naujovių diegimą UAB ,,Gilota“.

Darbo uždaviniai:

apibrėžti naujovės sampratą;

apibūdinti inovacijų įvairovę ir jų klasifikaciją;

ištirti inovacinį procesą bei jo struktūrą;

išnagrinėti personalo vadybą inovacinėje veikloje;

nustatyti inovacijų diegimo motyvus UAB „Gilotos transportas“.

Perėjimas nuo vieno kokybės lygio prie kito reikalauja įvarių išteklių, tokių kaip energijos, laiko, finansų ir pan. sąnaudų. Naujovių diegimo procesas taip pat reikalauja išteklių, kurių pagrindiniai yra investicijos ir laikas. Rinkos, kaip ekonominių prekių pardavimo-pirkimo santykių sistemos, sąlygomis, kurioje formuojasi paklausa, pasiūla ir kaina, pagrindiniai inovacinės veiklos dedamieji yra naujovės, investicijos ir inovacinė veikla. Naujovės formuoja naujovių rinką, investicijos – kapitalo rinką, inovacinė veikla – naujovių grynosios konkurencijos rinką. Šios trys pagrindinės dedamosios ir sudaro inovacinės veiklos sferą.

Kartu reikia pastebėti, kad trūksta tyrimų apie naujovių diegimo ir įmonių konkurencinių pranašumų sąsają, inovacijų poveikį organizacijos užimamai rinkos pozicijai.

Mokslinėje literatūroje nagrinėti autoriai (Kulviecas, 1991; Urabe, 1998; Vijeikienė ir Vijeikis, 2000; Staškevičius, 2004; Ališauskas, Karpavičius ir Šeputienė, 2005) pateikia skirtingus inovacijos sąvokos apibrėžimus. Vieni pateikia trumpus apibūdinimus, kiti išsamesnius ir labiau apibendrinančius.

Vijeikienė ir Vijeikis (2000, p. 124) inovaciją taip pat apibūdina paprastai – tai naujas produktas, idėja ir pan.

kiekybinės; jų esmė – našumo, gamybos apimčių ir t. t. didinimas kiekybiniais aspektais,

kokybinės; jų esmė – gamybos, valdymo ir t. t. kokybės gerinimas.

Šis modelis leidžia suprasti inovacinės veiklos specifiką bei jos daugialypiškumą. Taigi, galima teigti, jog inovacijos yra ne tik naujas produktas ar paslauga, bet ir esamų produktų (paslaugų) tobulinimas.

Apibendrinant, įvairūs autoriai pateikia skirtingas inovacijų klasifikacijas, bet visoms joms būdingas skirstymas pagal įgyvendinimo bei naujumo lygį.

Sėkmingą inovacijos procesą sudaro investicijų reikalaujantis inovacijų kūrybos ir pelningas inovacijų adaptavimo ciklai. Sėkmingai adaptavus inovacijos procesą ir aukštąsias technologijas, inicijuojamas pozityvus civilizacijos pokytis regione ir civilizuotame pasaulyje. Tam, kad sužinoti, kokie bus inovacijos veiklos rezultatai, neužtenka vien tik pagaminti naują produktą, sukurti naują technologiją ir pan. Reikia numatyti naujo produkto paklausą, ar iki galo bus naudojami jo techniniai, ekonominiai parametrai. Tam pasitelkiami tyrimai.

Šis modelis turi ir pliusų, ir minusų. Iš minusų pažymėtina tai, kad jis neatspindi iš tikrųjų egzistuojančių inovacinio proceso etapų ryšių. Daugelio tyrimų rezultatai taip ir lieka nepritaikyti atba pritaikomi tik praėjus ilgam laikui. Dažniausiai nauji produktai sukuriami ne vadovaujantis moksliniais tyrimais, o patirtimi. Nežiūrint trūkumų, šis modelis naudojamas kaip inovacinio proceso pagrindas.

naujovės paskirstymą tarp naudotojų ir vartotojų;

Inovaciniam procesui didelę reikšmę turi išorės aplinkos veiksniai tokie, kaip politiniai, teisiniai-ekonominiai, socialiniai, rinkos, technologiniai.

Taigi, inovaciniame procese didelę įtaką daro tiek vidiniai, tiek išoriniai aplinkos veiksniai.

Įsijungimo poreikis – siekimas nustatyti ir palaikyti pasitenkinimą teikiančius santykius su kitais asmenimis;

  • Logistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 230 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (7121 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gerda
  • Naujovių diegimo vadyba UAB "Gilotos transportas" kursinis darbas
    10 - 5 balsai (-ų)
Naujovių diegimo vadyba UAB "Gilotos transportas" kursinis darbas. (2016 m. Sausio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/naujoviu-diegimo-vadyba-uab-gilotos-transportas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 13:55
×