Ne gyvybės draudimo produktų įvairovė Lietuvoje


Įvadas. Draudimo rinka Lietuvoje. Gyvybės draudimas. Ne Gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudimo produktų apžvalga Lietuvoje. Ne gyvybės draudimo produktų grupės. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas ligos atveju. Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Turto draudimas. Civilinės atsakomybės draudimas. Laidavimo draudimas. Kitos draudimo rūšys. Ne gyvybės draudimo produktų pardavimo kanalai. Draudimo kompanijos ir jų veiklos rezultatai 2003-2005 metais. Draudimo tarpininkai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.

Tyrimo objektas: ne gyvybės draudimas Lietuvoje.

Po nepriklausomybės atkūrimo ekonomiškai savarankiškoje besivystančioje Lietuvoje palaipsniui buvo šalinamas monopolizmas ir sudaromos sąlygos laisvai konkurencijai. Tai tiko ir draudimo rinkai. Buvo priimtas draudimo įstatymas pagal kurį Lietuvoje galėjo veikti keturių rūšių draudimo organizacijos: valstybinė draudimo įstaiga, akcinės drauidimo bendrovės, draudimo draugijos ir savidraugos draugijos. Tai sudarė sąlygas kurtis privataus draudimo bendrovėms, kurios pamažu rado savo vietą ir laimėjo klientų pasitikėjimą ir palankumą.

LR draudimo įstatyme gyvybės draudimo šakai yra priskirtos šios draudimo grupės:

ES direktyvoje Nr.97/26/267 EWG gyvybės draudimo šakai yra priskirtos šios draudimo rūšys:

gyvybės dradimas su dalies draudimo įmokų grąžinimu,

Turto (pvz.pastatų bei transporto priemonių), civilinės atsakomybės, sveikatos ar teismo išlaidų draudimas padeda užtikrinti draudėjo finansinės padėties stabilumą. Draudimo įmonė draudiminio įvykio atveju, kompensuoja draudėjo muostolius bei kitas su draudiminiu įvykiu susijusias draudėjo išlaidas. Ne gyvybės draudimo šakai priklausančių rizikų draudimas yra draudimas nuo draudėjų turtui ar sveikatai gresiančių pavojų.

Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas yra, kaip atskira draudimo grupė. Ši draudimo grupė neretai yra vadinama transporto priemonių „Kasko“ draudimu. Pagal draudžiamas rizikas ši draudimo grupė yra skirstoma į visiškos draudiko atsakomybės (pilnąjį kasko) bei dalinės draudiko atsakomybės (dalinį kasko) transporto priemonių draudimą.

Draudimo įmoka dažniausiai yra mokama draudimo periodo, kutis tęsiasi vienerius metus, pradžioje. Draudimo įmokos dydis priklauso nuo įvairių subjektyvių (vairuotojo/savininko sąžiningumas bei atidumas) ir objektyvių (transporto priemonės kaina, patirtis, variklio galingumas, nuvažiuotų km skaičius, geografinio naudojimo vieta, vairuotojo/savininko amžius, profesija, sveikatos būklė, turima nuolaidų sistema) rizikos požymių bei kitų draudimo sutarties sąlygų.

2.1.4. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Leidimą vykdyti privalomąjį draudimą Lietuvoje turi 10 draudimo bendrovių:

Įstatymas vietoj buvusių keturių draudimo sutarčių rūšių (paprastosios, pasienio, grupinės, tarptautinės ) numatė šias draudimo sutarčių rūšis:

Pažymėtina, kad TPCAD dominuoja ne gyvybės draudimo rinkoje.

Pagal teismo išlaidų sutartį draudimo įmonė pasižada kompensuoti draudėjo dalyvavimo teismo procesuose išlaidas, o draudėjas įsipareigoja mokėti nustatyto dydžio draudimo įmoką. Kompensuojamųjų kaštų rūšys bei maksimalios kompensacijų apimtys yra tiksliai apibrėžiamos draudimo sutartyje. Dažniausiai sutinkami draudimo įmonių įsipareigojimai: atstovauti draudėją siekiant, kad būtų kompensuoti dėl trečiųjų asmenų kaltės atsiradę nuostoliai; ginti ir atstovauti draudėją jam iškeltų civilinių baudžiamųjų bylų ar kitos rūšies teismo procesų metu.

Finansinių nuostolių draudimo grupei priskiriamos tos draudimo rūšys, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja dalinai ar visiškai kompensuoti draudėjo finansinius nuostolius susijusius su: pajamų praradinu dėl darbo netekimo, apyvartinių lėšų trūkumo, pajamų praradimu dėl blogo oro, pelno netekimu, nenumatytomis prekybos išlaidomis, rinkos vertės sumažėjimu, nuomos ir kitų pajamų netekimu, kitomis finansinių nuostolių formomis.

Mano nuomone, sausumos transporto priemonių draudimas bei turto draudimo įmokos turėtų didėti ir ateityje, kadangi dėl nemažėjančio nusikalstamumo šalyje, vis aktuali turto saugumo problema. Kitų ne gyvybės draudimo grupių įmokų kitimui įtakos turės šalies gyventojų pajamų augimas, bendra Lietuvos ūkio situacija.

2005 m. draudimo veiklą vykdo 17 – ne gyvybės draudimo įmonių:

Užsienio akcininkų struktūroje pagal valstybes 2003 m. didžiausią dalį užima Danija (44,5 proc.), Vokietija (17,8 proc,) ir Jungtinė karalystė (12 proc.).

2004 m. pabaigoje pastebimas Lenkijos akcininkų dalies padidėjimas. 2004 m. didžiausia dalis įstatinio kapitalo tenka Danijai – 60,7 mln. litų (34,9 proc.), Lenkijai – 26,5 mln. litų (15,2 proc.) ir Vokietijai – 25,8 mln. litų (14,8 proc.).

  • Draudimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 94 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (5620 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aleksandra
  • Ne gyvybės draudimo produktų įvairovė Lietuvoje
    10 - 5 balsai (-ų)
Ne gyvybės draudimo produktų įvairovė Lietuvoje. (2016 m. Sausio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/ne-gyvybes-draudimo-produktu-ivairove-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 04:28
×