Nebiudžetiniai fondai


Įvadas. Nebiudžetiniai fondai. Valstybinio Socialinio Daudimo fondas. Privalomas sveikatos draudimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos. Valstybinio Socialinio draudimo fondo biudžeto pajamų struktūra. Valstybinio Socialinio Daudimo fondo biudžeto išlaidų struktūra. Išvados.


Valstybinį socialinį draudimą Lietuvoje vykdo 51 Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga. Šios įstaigos yra pasiskirsčiusios po visą šalies teritoriją ir visuomenėje geriausiai žinomos bendru „Sodros“ vardu. Fondo valdybos organizacinę valdymo struktūrą sudaro direktorius, keturi jo pavaduotojai ir šešiolika padalinių.

Fondo lėšos naudojamos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo techniniams projektams finansuoti, sustabdytų blokų priežiūrai ir fizinei saugai užtikrinti, neigiamiems socialiniams ir ekonominiams Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo padariniams sušvelninti, radioaktyviosioms atliekoms, įskaitant panaudotą branduolinį kurą, tvarkyti, saugoti, laidoti ir jų kapinynų institucinei priežiūrai vykdyti, branduolinei žalai atlyginti taip pat Fondo administravimo išlaidoms padengti.

Taip pat šio fondo lėšos naudojamos Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti.

Draudėjai – tai visi juridiniai asmenys bei jų filialai ir atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas bei nustatyta tvarka pateikti teisingus duomenis apie save ir apdraustuosius asmenis. Draudėjų skaičiui įtakos turi asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, verslo liudijimus įsigijusių asmenų, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų skaičius

pensijos pagrindinė dalies draudimui, kurias moka individualių įmonių savininkai ir kiti individualia veikla užsiimantys asmenys, taip pat ūkininkai ir asmenys, turintys verlo liudijimus;

pensijos pagrindinės dalies draudimui, kai dalis įmokos dengiama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tai privalomai draudžiamų asmenų įmokos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos.

Asignavimai tai lėšos, kurias biudžetiniais metais pateikęs paraišką valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybių administracijai, turi teisę gauti asignavimų valdytojai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete sukauptų lėšų patvirtintoms programoms finansuoti, pvz išlaidoms dėl pensijų socialinio draudimo įmokų dalies pervedimo pensijų kaupimo bendrovėms.

Veiklos pajamos ir iš turimo kapitalo gaunamos pajamos yra pajamos už kitų biudžetų išmokų vykdymą; banko palūkanos; į Fondą pervestos ankstesniais metais nepanaudotos Fondo administravimo įstaigų veiklos finansavimo lėšos; žalos Fondui atlyginimo sumos; priskaičiuota praėjusiais laikotarpiais neteisingai išmokėtų pensijų, pašalpų ir kompensacijų; pajamos už teikiamas monopolinio pobūdžio prekes ir paslaugas; nuomos pajamos; pajamos už VSD ir pensininkų pažymėjimus; teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka; už išmokėtinos draudimo sumos apskaičiavimą ir kitos veiklos pajamos.

2.2 Valstybinio Socialinio Daudimo fondo biudžeto išlaidų struktūra

Visa 2012 metų VSD fondo biudžeto išlaidų struktūra procentais yra pavaizduota 3-tame paveiksle.

Pastebima, kad didžiausias įmokų suma yra priskirta pensijų socialiniam draudimui (2012 m. – 60,75 proc.). Kiekvienais metais būtent pensijų išmokoms yra skiriama didžiausia biudžeto lėšų suma. Pervesta pinigų suma į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą 2012 m. sudarė 19,25 proc. visų biudžeto išlaidų, o tais pačiais metais patvirtintas įmokų tarifas šiai draudimo rūšiai sudarė 9 proc. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokų tarifas 2012 m. – 3,4 proc. Analizuojamu laikotarpiu ligos ir motinystės socialiniam draudimui skiriama lėšų suma sudarė apie 10 proc. visų biudžeto išlaidų.

  • Finansai Referatas
  • Microsoft Word 233 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (2825 žodžiai)
  • Kolegija
  • Kamilė
  • Nebiudžetiniai fondai
    10 - 3 balsai (-ų)
Nebiudžetiniai fondai. (2016 m. Sausio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/nebiudzetiniai-fondai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 19:53
×