Nedarbo priežastys Lietuvoje referatas


Įvadas. Nedarbo sąvoka. Struktūrinis nedarbas Lietuvoje. Nedarbą sukeliančios priežastys. Kova su bedarbyste. Minimalaus darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Socialinės ir ekonominės nedarbo pasekmės. Ilgalaikio nedarbo pasekmės. Jaunimo nedarbas Lietuvoje. Išvados. Literatūra.

Viena iš svarbiausių nedarbo rūšių - struktūrinis nedarbas. Šis nedarbas pasireiškia tada, kai esamoji darbuotojų kvalifikaija neatitinka šiuolaikinės rinkos reikalavimų. Tai nedarbo rūšis, kuria lemia gamybos techninio lygio augimas. Struktūrinis nedarbas dažnai įgauna regioninio nedarbo formą, būdinga tam tikroms teritorijoms.

Nors dažnai spaudoje pabrėžiama, kad svarbu spręsti darbo pasiūlos ir paklausos neatitikties klausimą, struktūrinio nedarbo problema Lietuvoje menkai tyrinėta. Struktūrinio nedarbo apimtį įvertinti sudėtinga, kadangi nėra aišku, ar konkrečios darbo vietos nėra užpildomos dėl ieškančių darbo asmenų kvalifikacijos neatitikties šiuolaikinės darbo rinkos poreikiams, ar dėl kitų priežasčių.

Šiuolaikinėje ekonomikos teorijoje yra tam tikrų spragų, nes darbdavio požiūriu suformuluotas struktūrinio nedarbo sąvokos apibrėžimas yra gana vienpusis. Darbo vietos gali būti neužpldomos ne tik dėl kvalifikacijos stokos, bet ir dėl menko darbo apmokėjimo bei nepakankamo darbo patrauklumo (prastų darbo sąlygų ir pan.). Neturėdami informacijos apie tikrąją padėtį, tyrinėtojai priversti šiuos veiksnius priskirti struktūriniam nedarbui, nors pastarieji gali neturėti nieko bendra su nepakankama ieškančių darbo asmenų kvalifikacija bei darbo pasiūlos ir paklausos neatiktimi.

Struktūrinio nedarbo apimtis priklauso nuo bedarbių skaičiaus, kitaip tariant darbo paklausos bei laisvų darbo vietų skaičiaus, tai yra darbo pasiūlos dinamikos. Struktūrinio nedarbo pokyčius galima tyrinėti naudojantis laisvų darbo vietų ir bedarbių skaičiaus santykio rodikliu. Minėtam rodikliui išaugus, struktūrinio nedarbo apimtis didėja. Kai struktūrinis nedarbas sumažėja, sumažėja ir šio rodiklio reikšmė.

Minimalūs darbo užmokesčiai, kai kuriose šalyse:

Taigi, galime įžvelgti, kad Lietuvoje minimalus darbo užmokestis yra kone mažiausias Europoje, dėl tokios priežasties žmonės tiesiog arba gyvena iš pašalpų arba ieškosi naujos darbo vietos svetur, kas jau darosi populiaru.

Dalis jaunimo nedirba, kadangi mokosi, studijuoja ir laikosi ant tėvų pečių. Kita dalis mano, kad Lietuvoje per mažas atlyginimas už jų atliekamą darbą, likusioji dalis emigruoja į užsienį ir svetur susiranda gerai apmokomą darbo vietą.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 284 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (1776 žodžiai)
  • Kolegija
  • Raminta
  • Nedarbo priežastys Lietuvoje referatas
    10 - 9 balsai (-ų)
Nedarbo priežastys Lietuvoje referatas. (2015 m. Rugsėjo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/nedarbo-priezastys-lietuvoje-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 13:44
×