Nedarbo problema referatas


Įvadas. Teorinė dalis. Bedarbio sąvoka. Pagrindiniai nedarbo tipai. Situacija Marijampolės apskrityje. Darbo rinkos ypatumai Marijampolės apskrities savivaldybėse. Pagrindinės nedarbo priežastys. Pagrindinės nedarbo pasekmės. Nedarbo pasekmių statistika. Nedarbo mažinimo sprendimo būdai. Praktinė dalis. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.

Darbo aktualumas. Darbas aktualus, nes nedarbo problema sukelia ne vien ekonominius padarinius tokius kaip : didelė emigracija, bedarbystė ir didėjanti šešėlinė ekonomika. Tačiau dėl šių reiškinių darbo rinka taip pat susiduria su tokiomis problemomis tai, kad ji praranda ne tik jaunus kvalifikuotus specialistus, kurių tuo metu galbūt trūksta darbo rinkai, o vyresnieji turintys kitas specializacijas galbūt ne gali užimti laisvų darbo vietų, nes su jų specializacijomis darbo tuo metu nėra arba jie negali įsidarbinti dėl kitų svarbių priežasčių ir todėl neranda darbo taigi, būtent šios priežastys ir dažniausiai sukelia bedarbystę beveik kiekvienoje šalyje. Tačiau šis reiškinys neatsiejamas ir nuo beveik kiekvieno žmogaus kasdienybės, kadangi problemų sukelia ne tik šalies ekonomikai ir darbo rinkai, tačiau ir paties žmonėms, nes kuo didesnis be darbių žmonių skaičius tuo daugiau didėja socialinių problemų tokių kaip : skurdas, alkoholizmas ar savižudybės, nepasitikėjimas savimi. Taigi, ši nedarbo problema yra neatsiejama ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu aspektu ir yra aktuali visais laikais, nes visiško ne darbo, bet kokioje šalyje nepavyksta išvengti kaip ir socialinių padarinių todėl jai spręsti pasitelkiama daug įvairių priemonių, taigi, šiame darbe pirmiausiai teoriniu aspektu išsiaiškinsiu kas yra tas bedarbis, pagrindinius nedarbo tipus, priežastis, pasekmes bei siūlomus šios problemos sprendimo būdus, kuriais ši problema mažėtų bei visa tai, išanalizuosiu pratiškai apibendrinama atlikto tyrimo duomenis.

Tyrimo problema. Nepakankamai išanalizuota, kokias priemones pasitelkus nedarbo problema mažėtų.

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti ir išanalizuoti nedarbą sukeliančias priežastis, pasekmes ir pateikti nedarbo problemos sprendimo būdus, kuriuos pasitelkus ši problema mažėtų.

Apibendrinti tyrimo duomenis ir padaryti išvadas.

ne visiems respondentams nedarbas sukelia dideles socialines problemas.

trečdalis respondentų darbą susirado per pažįstamus ar giminaičius.

pusę respondentų netenkina darbo užmokestis.

2/3 respondentų siūlo sudaryti lengvatas pradedantiems verslininkams.

Šioje dalyje pirmiausiai išsiaiškinsiu bedarbio sąvoką, taip pat koki, literatūroje ir kituose informacijos šaltiniuose yra išskiriami pagrindiniai nedarbo tipai, taip pat išskiriamas nedarbo priežastis, aptarsiu nedarbo problemos situaciją 2012-2014m. Marijampolės apskrityje remiantis darbo biržos duomenimis, išsiaiškinsiu nedarbą sukeliančias pasekmes ir jas išanalizuosiu praktiškai pateikdama keletos pasekmių statistiką bei išanalizuosiu siūlomas šios problemos sprendimo būdus.

Kalbant apie nedarbo problemą svarbu išsiaiškinti ir nedarbo tipus tai : tekamasis (frikcinis), struktūrinis ir ciklinis:

Tekamasis arba frikcinis nedarbas - tai toks kai žmonės aktyviai ieško darbo arba tikisi jį gauti artimiausioje ateityje. Šios nedarbo rūšies esmė ta, kad darbo rinka funkcionuoja nelanksčiai t.y neužtikrina darbo vietų skaičiaus ir darbo vietų atitikimo. Arba gali būti ir taip, kad vieni darbo vietą keičia savanoriškai, kiti ieško naujo darbo, kiti atleisti iš ankstesnio, treti laikinai netenka sezoninio darbo.

Ciklinis nedarbas – tai nedarbas atsirandantis dėl darbo vietų trūkumo ir nesąlygojamas nei sezoninio nei frikcinio ar struktūrinio nedarbo jis atsiranda dėl bendro ekonomikos nuosmukio, kai darbo jėgos paklausa yra maža visose gamybos šakose, sferose, regionuose Matiušaitytės teigimu jis pasireiškia esant ekonomikos nuosmukiui, kai mažinama gamyba, kai paklausa prekėms ir paslaugoms mažėja to pasekoje, kartu mažėja užimtumas ir taip auga bedarbystė. (B.Martinkus, V.Žilinkas, 2008 ) , (1).

Taip pat remiantis Lietuvos darbo biržos 2014 metų duomenis prognozuojama, jog vidutinis nedarbo lygis Marijampolėjė sieks iki 11%, Kazlų rūdoje 15% ir daugiau, Vilkaviškyje nuo 13-15%, Šakiuose nuo 11-13%, Kalvarijoje 15% ir daugiau.

Pirmoji priežastis. Pirmoji nedarbo priežastis yra pramonės perversmas arba industrinė revoliucija tai pokyčiai gamybos technologijoje. Ji prasidėjo XVIII ir tęsėsi iki XX amžiaus. Rankų darbą keitė mechanizuotos ir automatizuotos mašinos, kitos pažangios technikos sukūrimas, kurios leidžia pagaminti daug daugiau prekių nei anksčiau. Daugiau dėmesio skiriama protiniam ir kvalifikuotam darbui. Anksčiau tai buvo ne taip svarbu, kaip šiomis dienomis, nes šiais laikais priešingai nei ankstesniaisiais daugiau atsižvelgiama į žmonių išsilavinimą ir kokią kvalifikaciją jie turi. Taigi, mažiau dėmesio kreipiama į fizinį todėl, nes norima, kad darbuotojai mokėtų valdyti įvairius mechanizmus gamybos procesui atlikti būtų išsilavinę ir nereikėtų samdyti daug darbo jėgos. Taigi, ką ankstesniais laikais norint pagaminti reikėdavo daug žmonių, dabar tai gali atlikti keli žmonės, nes šiuolaikiniame pasaulyje viskas tapo automatizuota.

  • Sociologija Referatas
  • Microsoft Word 870 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (4010 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gineta
  • Nedarbo problema referatas
    10 - 3 balsai (-ų)
Nedarbo problema referatas. (2015 m. Gruodžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/nedarbo-problema-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 08:16
×