Negaliojantys sandoriai


Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Nuginčijamų sandorių tvirtinimas. Sandorių negaliojimo pagrindai. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris. Įstatymų nustatyta tvarka neįregistruoto ar licencijos verstis tam tikra veikla neturinčio juridinio asmens vardu sudaryti sandoriai. Neveiksnaus fizinio asmens sudaryti sandoriai. Alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis piktnaudžiaujančio fizinio asmens sudaryti sandoriai. Tariamasis sandoris. Apsimestinis sandoris. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų sudaryti sandoriai. Savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudarytas sandoris. Suklydus sudarytas sandoris. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąją šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susiklosčiusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis. Įgaliojimus viršijusio atstovo sudarytas sandoris. Sandorio negaliojimas dėl įstatymų reikalaujamos jo formos nesilaikymo. Reikalavimo teisiškai įregistruoti sandorį nesilaikymo teisiniai padariniai. Momentas nuo kurio pripažintas negaliojančiu sandoris laikomas negaliojančiu. Sandorio negaliojimo padariniai. Sandorio dalies negaliojimas.

Kiekvieno sąmoningo asmens veikimo priežastis yra įvairūs ūkiniai, ekonominiai, buitiniai, socialiniai ir kiti poreikiai. Jie lemia asmens norą sudaryti sandorį, t.y. vidinę valią.

Sandorio pagrindas yra tas tiesioginis teisinis tikslas, galutinis teisinis rezultatas, dėl kurio sudaromas sandoris, kurio siekia šalys jį sudarydamos.

Atkreiptinas dėmesys, kad sandorio sudarymo motyvai ir tikslai gali lemti ir sandorio negaliojimą. Pavyzdžiui, sandoris, kurį paskatina sudaryti viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantys tikslai ir kuriuo jų siekiama („išplauti“ pinigus, išvengti mokesčių mokėjimo ir kt.) paprastai yra niekinis ir negalioja.

Sandoris yra reikšmingas ne tik teisiniu, bet ir ekonominiu, socialiniu atžvilgiu. Sandoriai, ypač sutartys, sudaro teisinį ekonominės veiklos pagrindą, jie yra teisinė ekonominės sistemos savireguliacijos priemonė. Sudarydami sandorius asmenys gali dalyvauti ekonominėje veikloje, disponuoti savo turtu ar kitomis ekonominėmis vertybėmis, reguliuoti ekonominius procesus, ekonominių vertybių paskirstymą visuomenės nariams, patenkinti savo ekonominius, socialinius poreikius, įgyvendinti savo subjektines teises, nubrėžti savo ir kitų asmenų veiklos ribas, teises ir pareigas ir šitaip reguliuoti jų veiklą.

Pagal įstatymą negaliojantys sandoriai yra skirstomi į niekinius ir nuginčijamus.

Niekiniai sandoriai yra prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai bei gerai moralei. Tačiau teisės doktrinoje niekiniais pripažįstami ne tik sandoriai, kuriuos esant niekinius aiškiai nurodo CK. Pripažįstama, kad niekiniai taip pat yra tariamieji ir apsimestiniai sandoriai, nes jie negalioja, kad ir kokia būtų šalių valia. Teisės literatūroje taip pat nurodoma, kad niekinis yra sandoris, sudarytas nesilaikant įstatymų reikalaujamos notarinės formos. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pastarieji sandoriai pasižymi tam tikra specifika, išskiriančia juos iš kitų niekinių sandorių, nes CK 1.93 straipsnio 4 dalis numato galimybę teismo tvarka pripažinti galiojančiu net ir tokį sandorį, kuris sudarytas nesilaikant jam nustatytos notarinės formos.

Negaliojančius sandorius galima skirti į tokias grupes:

Sandoriai, turintys formos trūkumų, prie jų priskiriami sandoriai, kurie buvo sudaryti nesilaikant įstatymuose nustatytos formos.

Net ir turėdamas tam tikrų trūkumų, dėl kurių jis gali būti pripažintas negaliojančiu, sandoris kartu gali nepažeisti sandorio šalies, galinčios jį ginčyti, interesų, būti jai naudingas. Todėl natūralu, kad tam tikrais atvejais asmuo gali būti nesuinteresuotas ginčyti sandorio ir gali būti suinteresuotas jo galiojimu. Civilinė teisė suteikia plačių galimybių asmeniui disponuoti jam priklausančiomis teisėmis. Sandorių negaliojimas net ir esant tam tikrų jo trūkumų nėra savitikslis dalykas. Todėl įstatymas leidžia nuginčijamus sandorius patvirtinti, patvirtinus, šalis teisės ginčyti sandorį netenka. Pabrėžtina yra tai, kad niekinio sandorio patvirtinti negalima, nes jis iš esmės pažeidžia viešąjį interesą, viešąją tvarką, todėl jo galiojimas nepriklauso nuo šalies valios.

Sandorio patvirtinimas turi būti konkretus, turėti apibrėžtą dalyką, iš patvirtinimo turinio turi būti akivaizdžiai aišku, koks sandoris yra tvirtinamas. Apibendrinant galima teigti, kad sandorio patvirtinimas yra sandoris, todėl jam taikomos tokios pačios kaip ir bet kuriems kitiems sandoriams galiojimo sąlygos, iš kurių pabrėžtina tai, jog sandorio patvirtinimas turi būti pareikštas laisva valia, siekiant sukelti atitinkamų teisinių padarinių.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2961 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aura
  • Negaliojantys sandoriai
    10 - 4 balsai (-ų)
Negaliojantys sandoriai. (2015 m. Gruodžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/negaliojantys-sandoriai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 21:00
×