Neigiamų nedarbo pasekmių ekonominėje ir socialinėje srityje įvertinimas Lietuvos atžvilgiu


Ekonomikos bakalauro darbas. Įvadas. Nedarbo lygio ir neigiamų jo pasekmių ekonominėje ir socialinėje srityje teoriniai aspektai. Nedarbo samprata. Neigiamos nedarbo pasekmės ekonominėje srityje. Bendrojo vidaus produkto praradimas dėl nedarbo lygio pokyčių. Ryšys tarp nedarbo lygio ir infliacijos. Nedarbo lygio poveikis emigracijos srautams. Nedarbo lygio ir darbo uţmokesčio dydţio tarpusavio ryšys. Nedarbo lygio ir mokesčių sistemos ryšys. Neigiamos nedarbo pasekmės socialinėje srityje. Nedarbo lygio neigiamos pasekmės ţmonių sveikatai ir mirtingumui. Nedarbo lygio ir skurdo tarpusavio ryšys. Ryšys tarp nedarbo lygio ir nusikalstamumo. Neigiamų nedarbo pasekmių lietuvos ekonominėje ir socialinėje srityje vertinimas 1998-2009 metais. Neigiamų nedarbo pasekmių ekonominėje ir socialinėje srityje vertinimo metodika. Nedarbo lygio dinamikos įvertinimas. Nedarbo lygio poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas. Nedarbo lygio poveikio vidutinei metinei infliacijai vertinimas. Nedarbo lygio poveikio emigravusiųjų skaičiui vertinimas. Nedarbo lygio poveikio vidutiniam mėnesiniam darbo uţmokesčiui vertinimas. Nedarbo lygio poveikio į Nacionalinį biudţetą surenkamoms pajamoms iš Gyventojų pajamų mokesčio vertinimas. Nedarbo lygio poveikio ţmonių sveikatai ir mirtingumui vertinimas. Nedarbo lygio poveikio skurdui vertinimas. Nedarbo lygio poveikio nusikalstamumui vertinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.

  • Ekonomika Bakalauro darbai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Lina
  • 90 puslapių
  • Ekonomikos bakalauro darbai
  • Adobe PDF 831 KB
  • Neigiamų nedarbo pasekmių ekonominėje ir socialinėje srityje įvertinimas Lietuvos atžvilgiu
    10 - 2 balsai (-ų)
Neigiamų nedarbo pasekmių ekonominėje ir socialinėje srityje įvertinimas Lietuvos atžvilgiu. (2015 m. Lapkričio 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/neigiamu-nedarbo-pasekmiu-ekonomineje-ir-socialineje-srityje-ivertinimas-lietuvos-atzvilgiu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 10:52