Nekilnojamojo Turto kadastras konspektas


Kadastras kadastras –. Žemės kadastras. Kadastro paskirtis. Žemės kadastro darbų sistemą sudaro. Kadastras tvarkomas pagal. Žemės sklypas. Žemės valda. Žemės kadastro duomenų bankus sudaro Tekstinė informacija apie žemės sklypą. Grafinė informacija. Skaitmeniniai kodai. Kadastro vietovė. Žemės valdytojas. Žemės administravimas. Racionaliai tvarkoma žemės ūkio valda. Žemės naudmenos. Žemės ūkio naudmenos. Ariamoji žemė. Laikinai nedirbami. Naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio augalų auginimui. Kultūrinių ganyklų. Šiltnamiai , braškynai , avietynai ir plotai , kuriuose auginamos gėlės ir dekoratyviniai augalai. Pievos ir natūralios ganyklos. Daugiametėmis pievų žolėmis užsėti ar natūraliai apaugę žemės plotai. Apaugę natūraliomis daugiametėmis pašarinėmis žolėmis. Miško žemei. Apaugęs mišku. Neapaugęs mišku. Iki 5 metrų pločio miško keliai. Užstatytai teritorijai. Kitą žemę sudaro Medžių ir krūmų želdiniai. Pažeista žemė. Nenaudojama žemė. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis pagrindinė žemės naudojimo paskirtis –. Žemės sklypo naudojimo būdas –. Žemės sklypo naudojimo pobūdis –. Pagrindinės žemės paskirtys. Žemės ūkio paskirties žemei. Pagal naudojimo būdą žemės ūkio paskirties žemės sklypai skirstomi į. Žemės ūkio paskirties žemė –. Miškų ūkio paskirties žemė. Miškų įstatymas. Vandens ūkio paskirties žemė. Pagal naudojimo būdą. Konservacinės paskirties žemė. Saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų. Konservacinės paskirties žemė pagal naudojimo būdą. Kitos paskirties žemė skirstoma. Neperduota naudotis ir neišnuomota. Perleidžiama nuosavybėn , perduodama naudotis ar išnuomojama. Valstybinė Savivaldybių Privati. Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausanti žemė.

Žemės kadastro duomenų bankų formavimas, tvarkymas ir papildymas.

Kartografinės ir tyrinėjimų medžiagos parengimas ir atnaujinimas.

Tekstinė informacija apie žemės sklypą (adresas, kadastro numeris, plotas, vieta, naudojimo paskirtis, naudmenų sudėtis, kokybė ir įvertinimas, naudojimo apribojimai, servitutai, nekilnojamojo turto charakteristikos, jo vertė ir kiti rodikliai.

Grafinė informacija apie žemės sklypo ribų posūkio taškus (koordinates), sklypų kadastrinius adresus, objektus, turinčius reikšmės ūkinės veiklos apribojimus, kitos informacijos reikalingos žemės kadastro žemėlapiui sudaryti.

Skaitmeniniai kodai, reikalingi nurodytiems duomenims žymėti ir ryšiams su kitomis informacinėmis sistemomis palaikyti.

Pagal naudojimo būdą žemės ūkio paskirties žemės sklypai skirstomi į:

Pagal naudojimo būdą miškų ūkio paskirties žemės sklypai skirstomi į:

Pagal naudojimo būdą vandens ūkio paskirties žemės sklypai skirstomi į:

Valstybės ir savivaldybės saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų žemės sklypai

Konservacinės paskirties žemė pagal naudojimo būdą:

Lietuvoje yra 36 gamtiniai ir 3 kultūriniai rezervatai, bei 1 rezervatinė apyrubė.

Tarptautiniuose santykiuose reikia apibrėžti tik valstybės teritoriją, tai yra – žemės plotą, kuriame valstybė vykdo visas savo suverenines teises.

Vidaus santykiuose teisės aktai reglamentuoja konkrečių valstybės teritorijos dalių žemės sklypų naudojimą.

Privati žemė – tai žemė sugrąžinta ar kitaip įstatymų tvarka įgyta fizinių ar juridinių asmenų nuosavybėn

Žemė, įstatymų nustatyta tvarka perimta visuomenės poreikiams

Žemė įstatymų tvarka konfiskuota už teisės pažeidimus

Ūkininkas arba jo partneris turi turėti Vyriausybės įgaliotą institucijos nustatytą profesinį pasirengimą ūkininkauti.

Ūkis privalo būti įregistruotas Ūkininkų ūkių registre ūkininko vardu. Ūkius registruoja savivaldybės administracija.

Ūkininko nuosavybės teise valdomos ir nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės kadastro duomenys

Ūkis ir ūkininkų ūkių registro išregistruojamas:

Kaimo vietovėje gyvenantys asmenys iki 3 ha (tie kurie dirbo ŽŪ įmonėse, pensininkai kurie anksčiau dirbo). Iki 2ha žemės ūkio naudmenų vienai šeimai tiem kurie dirba kaimo vietovėje. Iki 3ha vienai šeimai kiti kaimo vietovėje gyvenantys asmenys

Miestuose gyvenantys asmenys iki 2ha vienai šeimai

Tokia žemė suteikiama tik darbo įmonėse laikotarpiui.

Mėgėjiškų sodų teritorijai priskiriama sodininkų ir sodininkų bendrijų naudojama žemė (nariams skirtuose sklypeliuose po 0,04-012 ha buvo galima statytis namelį ir sodinti sodą)

  • Žemėtvarka Konspektas
  • Microsoft Word 23 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (2837 žodžiai)
  • Šarūnas
  • Nekilnojamojo Turto kadastras konspektas
    10 - 9 balsai (-ų)
Nekilnojamojo Turto kadastras konspektas. (2015 m. Gruodžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/nekilnojamojo-turto-kadastras-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 00:30
×