Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos paslaugų internetu analizė


Įvadas. Registrų centro veikla. Nekilnojamojo turto registras. Viešos paslaugos. Prašymo būklės patikrinimas. Darbų užsakymas internetu. Neatlygintina paieška pagal adresą. Nekilnojamojo turto peržiūros suvestinių parengimas. Juridinių asmenų registras. Viešos paslaugos. Prašymo būklės patikrinimas. Informaciniai leidiniai. Juridinių asmenų elektroniniai sertifikuoti išrašai (ESI). Neatlygintina paieška Juridinių asmenų registre. Pavadinimų paieška. Įgaliojimai elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus. Finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymas ir teikimas. Jungtinė pažyma apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją. Adresų registras. Viešos paslaugos. Adreso paieška. Adresų paieška žemėlapyje. Virtualus adresas. Gyventojų registras. Viešos paslaugos. Susipažinimas su gyventojų registre kaupiamais duomenimis. Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus faktus, išdavimas. Civilinės metrikacijos paslaugos. Informacijos rinkmenos. Įkainiai. Išvados. Literatūra.


Registrų centras tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, Juridinių asmenų registrą, Adresų registrą, kuria, įgyvendina, plėtoja ir tvarko su šiais bei kitais registrais susijusias informacines sistemas, tokias kaip Antstolių, Juridinių asmenų dalyvių, Piniginių lėšų apribojimų, Licencijų, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros bei kitas, tvarko registrų archyvus, išduoda kvalifikuotus sertifikatus, atlieka individualų nekilnojamojo turto vertinimą bei vertinimą valstybės reikmėms, atlieka kadastrinius matavimus, leidžia teisinę literatūrą. Nuo 2016 m. sausio 1d. Registrų centras pradeda tvarkyti bei ateityje modernizuoti Gyventojų registrą. Pagal ruošiamą LR vyriausybės nutarimo projektą 2016 m. liepos 1d. planuojamas Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos prijungimas prie Registrų centro ir Hipotekos registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, Įgaliojimų registro, Sutarčių registro, Testamentų registro, Vedybinių sutarčių registro, Turto arešto aktų registro ir Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos tvarkytojo funkcijų pavedimas Registrų centrui. Teisingumo ministerijos iniciatyva ruošiama teisinė bazė Interesų Lietuvos Respublikoje turinčių užsieniečių registro sukūrimui. Planuojama, kad 2016m. šio registro tvarkytoju bus paskirtas Registrų centras.

Didžia dalimi Registrų centras yra natūrali monopolija, vykdanti jai pavestas viešąsias paslaugas. Šio pobūdžio veikla suponuoja socialiai orientuotų paslaugų įkainių taikymo prioritetą prieš pelno maksimizavimo tikslą. Viešąsias paslaugas teikiančios natūralios monopolijos pelnas turi būti reguliuojamas siekiant minimalių reikšmių, užtikrinančių adekvačias investicijas į paslaugų gerinimą bei plėtrą; prioritetas teikiamas veiklos efektyvumui, išreikštam per optimizuotą sąnaudų lygį, užtikrinantį viešųjų paslaugų vartotojams tenkančios naudos augimą.

Užsakius registro išrašą pagal adresą, galima gauti tiek informacinio pobūdžio išrašų iš Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko apie, nurodytu adresu įregistruotą nekilnojamąjį turtą, kiek yra registro įrašų nurodytu adresu (pvz.: statiniai ir žemės sklypas gali būti įregistruoti skirtinguose registro įrašuose).

Atlikus paišką yra randamas vienas objektas, mes galime pasižiurėti jo Registro numeri, unikalų numerį, o paspaude ant raudonos vėliavėlės jo vaizdą žemėlapyje ir pašto kodą. Bet ši paieška turi dienos limitą, per dieną galima atlikti nedaugiau kaip 300 paieškų.

Centrinio duomenų banko duomenų peržiūros suvestines (toliau tekste – suvestinės) rengia tik Saugos įgaliotinio tarnybos darbuotojai. Suvestinės rengiamos, tik gavus raštišką pareiškėjo prašymą ir tik apie nekilnojamąjį turtą, kuris nuosavybės ar patikėjimo teise priklauso pareiškėjui.

pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis adresas ir telefonas;

jei pareiškėjas pageidauja sužinoti, kas atliko paiešką pagal pareiškėjo vardą, pavardę ir asmens kodą, tai turi būti įrašyta į prašymą;

įrašas apie garantuojamą apmokėjimą už suteiktas paslaugas;

prašymą pateikusio asmens parašas ir prašymo padavimo data (prašymo gavimo data laikoma data, kada prašymas įregistruojamas Raštinėje).

jame nėra privalomų nurodyti prašyme aukščiau išvardintų duomenų;

duomenys apie pareiškėją nesutampa (arba nėra įrašų) su Gyventojų registro duomenims (vardas, pavardė ir asmens kodas);

pareiškėjo asmens duomenys nesutampa su prašyme nurodyto nekilnojamojo turto savininko duomenimis;

prašyme nurodyti pareiškėjo asmens duomenys neatitinka Gyventojų registro duomenų apie šį asmenį.

Suvestinės rengiamos už ne didesnį kaip paskutiniai 5 metai laikotarpį. Jei prašyme nurodomas ilgesnis laikotarpis, rengiamos 5 metų suvestinės, o pareiškėjas informuojamas apie šią tvarką.

Kai prašymas atitinka visus nustatytus reikalavimus, jis išpildomas tokia tvarka:

suvestinės rengiamos pagal kiekvieną registro numerį, paiešką pagal asmenį ir jo asmens kodą ir kiekvienų metų atskirai;

suvestinėse pateikiami duomenys apie visus asmenis, atlikusius paiešką pagal pareiškėjo nurodytus nekilnojamojo turto identifikatorius, išskyrus informaciją apie atskirų valstybės institucijų, kurių veikla yra reglamentuota specialiais įstatymais, darbuotojų paieškas;

  • Geodezija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 853 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (3854 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vytautas
  • Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos paslaugų internetu analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos paslaugų internetu analizė. (2016 m. Gegužės 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/nekilnojamojo-turto-registro-informacines-sistemos-paslaugu-internetu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 01:46
×