Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos paslaugų, užsakomų internetu analizė kursinis darbas


Įvadas. Apie registrų centrą. Registrų centro darbai. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro pažymų užsakymo internetu analizė. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro pažymų kainynas. Juridinių asmenų registras. Adresų registras. Gyventojų registras. Išvados. Literatūros šaltiniai.


Aprašyti ir išanalizuoti nekilnojamo turto kadastro ir registro, juridinių asmenų registro, adresų registro, gyventojų registro teikiamas pažymas internetu.

Išanalizuoti ir aprašyti kitas daiktines teises, juridinius faktus, žymas bei specialias naudojimo sąlygas registro išraše.

Glaustai apibendrinti Nekilnojamojo turto registro išraše esančią informaciją.

atlieka nekilnojamojo turto rinkos tyrimus ir turto vertinimą;

rengia mokymo kursus, seminarus ir kitus profesinius renginius nekilnojamojo turto kadastro

sudaryti ir publikuoti Nekilnojamojo turto kadastro ir verčių žemėlapius;

Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Nuostatų nustatyta tvarka, Registro duomenys teikiami (perduodami), išduodant:

3. kadastro žemėlapio ištrauką skaitmenine forma arba išspausdintą iš Registro duomenų bazės;

4. Registro išrašą, apimantį nekilnojamojo turto sandoriui atlikti reikalingus nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenis, skaitmenine forma;

7. įsiteisėję teismo sprendimai ir teismo nutartys, turintys įtakos registruojamo nekilnojamojo daikto teisiniam statusui;

Nekilnojamojo turto registro išraše galima rasti šiuos duomenis:

nekilnojamojo daikto kadastrinį adresą ( registro informacinės sistemos vietovės, bloko, kadastrinį numerį);

statinius ir kitus inžinerinius įrenginius, patalpas, butus (jų tipą);

žemės sklypo, statinio, buto, patalpos ar inžinerinio įrenginio registro informacinės sistemos duomenis;

Apie teikiamas registrų centro pažymų užsakymą internetu galime rasti:

Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą savininką - informacinio pobūdžio dokumentas apie savininko turimą nekilnojamąjį turtą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, kurį turi nurodytas savininkas.

Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nekilnojamąjį turtą, įregistruotą per paskutiniuosius n metų, - informacinio pobūdžio dokumentas apie savininko per paskutiniuosius n metų turėtą nekilnojamąjį turtą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre.

Pagal šį užsakymą užsakovas gaus tiek informacinio pobūdžio registro išrašų, kiek nurodytas asmuo turi arba turėjo nekilnojamojo turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre. Užsakymo pastabose būtina nurodyti ir ankstesnę asmens pavardę ar pavadinimą, jeigu jie buvo pakeisti. Išrašas apie visą fizinio asmens registruotą nekilnojamąjį turtą gali būti išduodamas tik savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

Užsakius šį darbą užsakovas gali gauti Registrų centro pažymą apie tai, kad nurodytas savininkas per nurodytą metų skaičių nekilnojamojo turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, neturėjo.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dublikatas užsakomas tada, kai nekilnojamojo turto savininkas neturi nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos (pamesta, fiziškai pažeista ir pan.). Jeigu užsakovui reikia žemes sklypo ir pastatų, kurie įregistruoti atskiruose registro įrašuose, kadastro duomenų bylų dublikatų, turi užpildyti du darbus. Jeigu kadastro duomenų bylos dublikatą nori atsiimti ne nekilnojamojo daikto buvimo vietos filiale, tai užsakymas bus įvykdytas per tiek darbo dienų, kiek nurodis prašyme ir pridėtos 2 darbo dienos dokumentų persiuntimui.

Kadastro duomenų bylos išankstinė patikra: Vykdytojo parengta statinių kadastro duomenų byla gali būti teikiama kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai, jeigu vykdytojo ir užsakovo sutartyje dėl statinių kadastro duomenų nustatymo numatyta parengtos statinių kadastro duomenų bylos išankstinė patikra arba vykdytojas to pageidauja. Statinių kadastro duomenų bylos išankstinė patikra gali būti atlikta statinių savininko ar naudotojo arba jų įgaliotų asmenų ar statinių kadastro duomenis nustatančių asmenų pageidavimu. Išankstinė patikra neskubos tvarka atliekama per 2 darbo dienas, o skubos tvarka per 1 darbo dieną.

Užsakant statinių kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą internetu, kadastro duomenų bylos dokumentai sistemoje „Matininkas“ turi būti pasirašyti kadastro duomenis nustatančio asmens (asmenų) elektroniniu parašu.

Kadastro duomenų bylos pakartotinė patikra: Vykdytojo parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla gali būti teikiama kadastro tvarkytojui pakartotinai patikrai, jeigu yra pašalinti bylos išankstinės patikros metu kadastro tvarkytojo nustatyti trūkumai. Pakartotinė patikra atliekama per 1 darbo dieną.

  • Inžinerija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 2465 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (5802 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos paslaugų, užsakomų internetu analizė kursinis darbas
    10 - 4 balsai (-ų)
Nekilnojamojo turto registro informacinės sistemos paslaugų, užsakomų internetu analizė kursinis darbas. (2016 m. Gegužės 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/nekilnojamojo-turto-registro-informacines-sistemos-paslaugu-uzsakomu-internetu-analize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 14:23
×