Neoliberalizmas


Finansinės idėjos neoliberalizmo teorijose. Neoliberalizmo ekonomikos teorija. Liberalizmo doktrina. Neoliberalizmo koncepcija. Neoklasikine mokykla marsalas. Finansines idejos kembridzo mokykloje. L erhardas. Neoliberalizmas ekonomikoje. L.erhardas. Neoliberalizmas viešajame valdyme.

Įvadas. Ekonominio liberalizmo evoliucija. Neoliberalizmas. Idealių ūkio tipų koncepcija. Socialinio rinkos ūkio koncepcija. Suformuotos visuomenės koncepcija. Išvados. Literatūra. Neoklasikine kryptimi šiuolaikinės politinės ekonomijos sistemoje vadinamos kembridžo (a. Maršalas), londo¬no (v. S. Dževonsas, l. Robinsas, dž. Midas) ir čika¬gos (f. Naitas, h. Simonsas, m. Fridmanas) mokyk¬los, besiremiančios ribinio naudingumo bei gamybos veiksnių teorijomis.

Neoklasikine kryptimi šiuolaikinės politinės ekonomijos sistemoje vadinamos kembridžo (a. Maršalas), londo­no (v. S. Dževonsas, l. Robinsas, dž. Midas) ir čika­gos (f. Naitas, h. Simonsas, m. Fridmanas) mokyk­los, besiremiančios ribinio naudingumo bei gamybos veiksnių teorijomis. Šiai krypčiai taip pat priklauso vo­kiečių (v. Oikenas, l. Erhardas), prancūzų (z. Riuefas, g. Piru, m. Alė) ir austrų-amerikiečių (l. Myzas, f. Hajekas) ekonominio liberalizmo teoretikai.

Visų šių mokyklų atstovai atkakliai gina privatine nuosavybe pagrįstos laisvosios verslininkystės idėją. Jie tei­gia, kad tik ekonominio reguliavimo mechanizmas, pagrįs­tas stichine rinkos pasiūlos ir paklausos pusiausvyra (kin­tant kainoms) bei papildomas valstybės ūkinės politikos priemonėmis, gali išsaugoti privatinės iniciatyvos laisvę. Pastaroji laikoma esanti būtina bet kurio racionalaus eko­nominio valdymo prielaida. Mat privatus ūkininkavimas ir neribota konkurencija, jų nuomone, yra svarbiausia eko­nominio augimo ir pažangos jėga.

Skirtingai nuo keinsistinės krypties ekonomistų, kurių darbuose itin daug dėmesio skiriama visuomeninio pro­dukto realizavimo sąlygoms, neoklasikinės krypties atsto­vai nagrinėja bendrus ekonominių išteklių ir produkcijos paskirstymo principus kapitalizmo sąlygomis. Neoklasiki­nės teorijos atstovai tiria augimo veiksnių (arba gamybos išteklių) proporcijas remdamiesi mikroekonomine kapi­talistinės reprodukcijos analize (kai kurie iš jų — siekda­mi atsižvelgti į techninę pažangą).

šių pažiūrų šalininkai, kaip ir keinsizmo teoretikai, darbinės vertės teorijai priešpriešina teiginį, pagrįstą regi­mybe, kad pajamų dydį bei jų pasiskirstymą lemia gamybos veiksnių naudingumas.

Laisvosios konkurencijos sąlygomis šį naudingumą, esą, atspindi teisinga kaina, todėl rinkos mechanizmas turįs užtikrinti skirtingų visuomenės klasių interesų har­moniją. Tikrovėje vykstanti aštri klasių kova aiškinama neekonominiais veiksniais, profsąjungų tariamai užimama monopoline padėtimi darbo jėgos ekonominio liberalizmo doktrina atsirado formuojantis kapitalizmo gamybiniams santykiams ir siekiant buržua­zijai pašalinti visus atgyvenusio feodalizmo suvaržymus tarp gamintojų bei prekiautojų neribotai konkurencijai plėtotis. Ekonominio liberalizmo esmę, jo šalininkų nuo­mone, išreiškė ,,laissez-faire (valstybės nesikišimo) principas.

  • Microsoft Word 13 KB
  • 2012 m.
  • 12 puslapių (1991 žodžiai)
  • Universitetas
  • Neoliberalizmas
    10 - 1 balsai (-ų)
Neoliberalizmas. (2011 m. Birželio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/neoliberalizmas.html Peržiūrėta 2021 m. Vasario 26 d. 15:43
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo