Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas


Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Planas. Administracinių ginčų nagrinėjimo proceso samprata, tikslai ir subjektai. Kvazi teismo samprata. Administracinių ginčų komisijų paskirtis ir sistema. Administracinių komisijų formavimas. Administracinių ginčų komisijų nagrinėjamos bylos, sprendimų vykdymas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas vykdomosios valdžios institucijose ir mokestinių ginčų komisijoje. Mokestinių ginčų nagrinėjimo schema. Skundų dėl rinkimų ir referendumo įstatymų pažeidimo neteisminis nagrinėjimas. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti lietuvoje arba tokio leidimo panaikinimo, taip pat skundų dėl pabėgėlio statuso neteisminis nagrinėjimas.

Individas ir jo teisių apsauga yra JAV administracinės teisės prioritetas, todėl neatsitiktinai dominuoja procedūriniai klausimai. Tikslumo dėlei mokslininkai JAV administracinę teisę siūlo vadinti administracine-procesine. Pažymėtina, jog JAV administraciniais ginčais vadinami tarp privačių asmenų ir administracijos kilę teisiniai konfliktai.

Administracinio teisinio reguliavimo klausimas yra labai svarbus, nes dėl netinkamo administracinio teisinio reguliavimo gali būti pažeidžiamos asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių) teisės ir tuo pačiu kilti administraciniai ginčai.

Analizuojant administracinio teisinio reguliavimo esmę, pirmiausiai reikia išsiaiškinti administracinio reguliavimo prielaidas, kitaip sakant, reikia išsiaiškinti, kodėl ir kaip atsirado administracinis teisinis reguliavimas, kam jis reikalingas valstybėje?

Reikia pažymėti, jog teismas yra specialiai pritaikytas spręsti ginčus, tačiau “teismo procesas vis dėlto nestokoja trūkumų ir šie skatina visuomenę ieškoti kitokių, alternatyvių teismui, konfliktų sprendimo būdų”. Todėl pastebima, jog alternatyvūs ginčų sprendimo būdai – arbitražas, tarpininkavimas, taikinimo procedūros, tiesioginės derybos ir kt. vis labiau populiarėja.

Teismo sprendimas, kuriuo, taikant atitinkamas teisės normas, išsprendžiamas šalių ginčas, įsiteisėjęs įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai, visiems laikams ir teismo sprendimas nebegali būti revizuojamas kokių nors kitų institucijų. Tuo tarpu kvazi-teismų priimti sprendimai neretai dar gali būti tikrinami teismo. Tačiau taip yra ne visada. Kadangi skirtingose valstybėse veikia daugybė įvairiausių kvazi-teismų, priklausomai nuo konkretaus kvazi-teismo pobūdžio bei kompetencijos gali būti numatyta, jog kvazi-teismo sprendimas galės būti skundžiamas aukštesniajam kvazi-teismui, arba specifinės valdymo srities, kurioje kilo administracinis ginčas, ministrui, arba visai negalės būti apskųstas. Taip pat, yra tam tikrų kvazi-teismų, kurių sprendimus turi teisę apskųsti teismui tik individas, bet ne valdžios institucija, dėl kurios priimtų sprendimų buvo pažeistos asmens teisės.

2.5.Kvazi-teismo atliekama administracinių ginčų sprendimo funkcija. Ne tik teismas, bet ir kvazi-teismas yra admistracinių ginčų sprendimo subjektas. Kvazi-teismas visada turi spręsti teisinį dviejų šalių konfliktą. Todėl kvazi-teisminis teisės taikymas yra gerokai sudėtingesnis nei administracinis. Kvazi-teisminiam teisės taikymui, kaip ir teisminiam, būdinga ginčo faktinio ir teisinio aspektų analizė, teisės aiškinimas, įvairių vertybių ir sprendimo alternatyvų vertinimas ir derinimas.

Prancūzijoje speciali komisija sprendžia ginčus, kylančius socialinio aprūpinimo srityje, kuri 1996 m. išnagrinėjo 1942 tokio pobūdžio ginčų. Anglijoje atskirus socialinės apsaugos srityje kylančius ginčus nagrinėja net keletas skirtingų kvazi-teismų. Ginčus dėl invalidumo pensijų ir pašalpų nagrinėja Apeliacinis invalidumo tribunolas (Disability Appeal Tribunal), kuris 1992 m. išsprendė 2 276 bylas. Ginčus dėl socialinių pašalpų nagrinėja Apeliacinis Socialinės apsaugos tribunolas (Social Security Appeal Tribunal, 1992 m. išsprendęs 75 325 bylų, bei Socialinės apsaugos ombudsmenas (Social Security Commissioners), 1992 m. išnagrinėjęs 2 780 skundų. Kitus, socialinės apsaugos srityje kylančius ginčus nagrinėja Pensijų tribunolai, kurie gali būti sudaromi ad hoc, Pensijų ombudsmenas (Pensions Ombudsman) bei kiti kvazi-teismai.

2.6. Administracinių ginčų nagrinėjimo kvazi-teisme proceso standartai. Teisinių ginčų nagrinėjimas teismuose vyksta pagal specialias procesines taisykles, užtikrinančias teisingumo įgyvendinimą. Kaip jau esame minėję, kvazi-teismuose bylų nagrinėjimo procesas yra ne toks formalus, paprastesnis, dažniausiai yra šiek tiek apribojamas viešumo ir rungtyniškumo principų įgyvendinimas, tačiau visgi siekiama laikytis fundamentalių teisės principų reikalavimų, laiduojančių objektyvų ir tinkamą administracinio ginčo išsprendimą.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 71 KB
  • 2011 m.
  • 55 puslapiai (13654 žodžiai)
  • Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/neteisminis-administraciniu-gincu-nagrinejimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 16:59
×