Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su valdžia


Valdzia ir nvo. Nvo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas. Nvo ir valdzios bendradarbiavimas. Savivaldybes bendradarbiavimas su nvo bakalaurinis.

Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos – pilietinės visuomenės sektorius. Nevyriausybinių organizacijų samprata, jų klasifikavimas ir atliekamos funkcijos. Teisės normų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų veiklą, analizė. Nevyriausybinių organizacijų ir valdžios bendradarbiavimo galimybės. Nevyriausybinių organizacijų ir valdžios bendradarbiavimo esmė ir formos. Nevyriausybinių organizacijų ir valdžios santykių reglamentavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šiame darbe išanalizuota nevyriausybinių organizacijų sąvoka, jų bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, šio bendradarbiavimo reikšmė nūdienos gyvenime.

Darbo temos pasirinkimą nulėmė tai, jog šiuo metu nevyriausybinių organizacijų įtaka, sprendžiant visuomenėje iškylančias problemas, didėja.

•Darbo tikslas - išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų galimybes bendradarbiauti su valdžios institucijomis.

•Darbo uždaviniai:

- pateikti nevyriausybinių organizacijų sampratą, išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų teisinio reglamentavimo įstatymų bazę;

- identifikuoti nevyriausybinių organizacijų ir valdžios bendradarbiavimo esmę bei formas;

- pateikti darbo išvadas.

•Darbe naudoti tyrimo metodai:

-mokslinės literatūros ir periodinių leidinių analizė;

-teisės aktų analizė;

-lyginamoji analizė.

Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su valdžia. (2013 m. Balandžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/nevyriausybiniu-organizaciju-bendradarbiavimas-su-valdzia.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:19