Norfa vadovavimo politikos tobulinimas


Įvadas. Teorinės medžiagos vadovavimo politikos tobulinimo tema Analizė. Vadovo darbo stilių apžvalga. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Vadovavimo stilių suderinamumas. Valdymo ir vadovavimo tipu nustatymo analizė. Uab „Norfos mažmena" vadovąvymo politikos analizė. Uab „Norfos mažmena" veiklos charakteristika. Uab"Norfos mažmena" valdymas ir organizacinė Struktūra. Uab „Norfos mažmena" darbuotoju atranka ir darbo grafikai. Įmonės vidinė aplinka. Uab "Norfos mažmena" darbuotojai. Uab "Norfos mažmena" pirkėjai. Uab "Norfos mažmena" konkurentai ir tiekėjai. Uab "Norfos mažmena" vadovų vadovavimo stiliaus Nustatymas ir įvertinimas. Įmonės vadovų darbo stilių aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir kiti šaltiniai. Priedai.


Baigiamajame darbe analizuojama teorinė medžiaga vadovavimo politikos temą, kur aprašomi vadovavimo stiliai bei pateikiami įvairių autorių modeliai, teorijos jiems nustatyti.

Tiriamojoje dalyje nagrinėjama bendrovės veikla, organizacinė valdymo struktūra, atlikta įmonės vidinės aplinkos analizė bei išanalizuoti skirtingų valdymo lygių įmonės vadovų savybės ir stiliai, atlikta anketinės apklausos rezultatų analizė. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai.

In the final work the theoretical material on the leadership politics is analyzed, where leadership styles are described and different author models are given, the theories them to be estimated.

In the research part the company's work and organization administrative structure are under consideration, the enterprises inside environment is accomplished, and leaders features and styles from different administration levels are analyzed, the results o f questionnaire analysis is done.

In the end of this work reference and suggestions are presented.

Organizaciją reikia sukurti ne tik tam, kad ji funkcionuotų, bet ir dėl to, kad joje vykstančius procesus ir ja pačią, kaip procesų visumą, galima būtų efektyviai valdyti. Vadyba yra specifinė žmogaus veikla, lai fenomenas, kurio sampratos analizę atliko ne vienas mokslininkas ir vadybos tyrinėtojas. Kaip teigia doc. J. Kvedaravičius "...vadybos fenomenas ir įdomus tuo, kad jo realizavimui tam tikrame lygyje nebūtina labai gerai žinoti teoriją ir sugebėti pritaikyti ją praktikoje." Gal dėl to dar Sokratas yra pasakęs , kad " nė vienas žmogus nesiims jokio, net ir menkiausio darbo, kurio jis nėra mokęsis - bet kiekvienas mano esąs pasirengęs imtis sunkiausio iš darbų- valdyti."

Vadovų asmenybės savybes, vadovavimo stilius tyrinėjo mokslininkai H.Mintzberg, K.Lewin, R.Leikart, R.R.Blake, J.S.Mouton, F.Fiedler, T.R.Mitchell, R.J.House, P.Hersy, K.Blanchard, V.H.Vroom, P.W.Yeton, P.Zakarevičius, R.Razauskas, R.Grigas, J.Kasiulis, V.Barvydienė, J. Kvedaravičius ir kiti.

Mano baigiamojo darbo tyrimo objektas yra UAB „Norfos mažmena" vadovų vadovavimo stiliaus. Tai parduotuvių tinklas kuris užsiima komercinė - ūkinė veiklą. Pirmosios Norfos parduotuvės buvo atidarytos prieš septynerius metus. Parduotuvių tinklas auga kasmet užkariaudamas vis didesnę rinkos dalį.

Pagrindinė UAB "Norfos mažmena" buveinė yra Vilniuje adresu Verkių g.29. Iki šios dienos UAB "Norfos mažmena" tinklas išsiplėtė po visą Lietuvą iki 55 filialų. Kiekvienas filialas turi savo direktorių, kurie pavaldūs generaliniam direktoriui.

Problema: per didelis darbuotojų tekamumas. Šios problemos priežasties išaiškinimui, aš suformulavau sekančius tikslus:

Darbo tikslai: išsiaiškinti, koks yra UAB „Norfos vadovo bendravimas su pavaldiniais; kokios priežastys įtakoja didelį įmonės darbuotojų tekamumą; bei pateikti rekomendacijas {siūlymus) įmonės vadovavimo politikai gerinti.

Šiam tikslui įgyvendinti keliami uždaviniai: apžvelgti moksline; literatūrą, kurioje aprašomi vadovavimo stiliai; atlikti įmonės vidinės aplinkos veiksnių analizę; pateikti įmonės darbuotojų skaičiaus ir struktūros, darbo užmokesčio kitimo tendencijas; išanalizuoti įmonės vadovo savybes bei stilius atliekant apklausą ir apibendrinti rezultatus.

Prieš pradedant tyrimą, buvo iškelta hipotezė - nepakankamas vadovo išmanymas naudojant vadovavimo politikos instrumentus.

Metodai, kuriais aš bandysiu pasiekti baigiamojo darbo tikslus bei uždavinius, yra tokie: mokslinės literatūros ir praktinės patirties analizė; pirminės ir antrinės informacijos šaltinių paieška, kaupimas, sisteminimas, apibendrinimas.

Savo darbo teorinėje dalyje apžvelgiau kelių autorių moksline, literatūra, kur buvo aprašomi vadovavimo stiliai. Praktinėje darbo dalyje aprašiau įmonės veiklos charakteristiką, valdymą bei organizacine, struktūrą; kaip vyksta darbuotojų atranka ir kokia yra darbuotojų darbo grafikų tvarka; atlikau įmonės vidinės aplinkos analizė; išanalizavau skirtingų valdymo lygių įmonės vadovų savybės bei nustačiau jų valdymo stilius.

  • Vadyba Diplominis darbas
  • Microsoft Word 119 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 53 puslapiai (13530 žodžiai)
  • Ernetas
  • Norfa vadovavimo politikos tobulinimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Norfa vadovavimo politikos tobulinimas. (2016 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/norfa-vadovavimo-politikos-tobulinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 04:42
×