Nuolatinės buveinės vaidmuo tarptautiniame dvigubame apmokestinime


Įvadas. Nuolatinė buveinė apibrėžimas. Nuolatinės buveinės apibrėžimas Lietuvos įstatymuose. Nuolatinės buveinės apibrėžimas tarptauniame kontekste. Nuolatinė buveinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse. Nuolatinės buveinės nustatymas elektroninėje erdvėje. Išvados. Literatūros sąrašas. Lietuvoje taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys.

Tyrimo aktualumas: Kiekvienos valstybės pagrindinis pajamų šaltinis yra mokesčiai, bet kiekvienos valstybės mokesčių sistema yra skirtinga. Augant tarpvalstybiniam bendradarbiavimui įmonės savo veikla vykdo ne tik savo buveinės valstybėje, bet ir kitose šalyse. Dėl to bendrovės gaunamos tos pačios pajamos gali būti apmokestinamos skirtingose šalyse, kas yra vadinama tarptautiniu dvigubu apmokestinimu. Literatūroje tarptautinis dvigubas apmokestinis apibrėžiamas kaip tam tikro mokesčių mokėtojo pajamos, kurios gali būti apmokestinamas tuo pačiu metu dviejuose šalyse, tuo pačiu mokesčiu. Tačiau valstybės bando išvengti dvigubo apmokestinimo, todėl yra sudaromos dvišalės ar daugiau tarptaunio dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys. Todėl ar pajamos bus apmokestinamos valstybėje, kurioje jos buvo gautos ar ne priklauso nuo nuolatinės buveinės.

Kokią reikšmę turi nuolatinė buveinė tarptauniame pajamų dvigubame apmokestinime.

Nuolatinės buveinės reikšmė tarptautiniame dvigubame apmokestinime.

Išanalizuoti ir aptarti nuolatinės buveinės sampratą ir vaidmenį tarptautiniame dvigubame apmokestinime.

Šio rašto darbo pagrindinis uždavinis išsiaiškinti kokį nuolatinės buveinės reikšmę.

Remiantis literatūrą ir kitais informaciniais šaltiniais išnagrinėmsime rašto darbo temą.

Darbas yra sudarytas iš trijų skyriu. Pirmajame skyriuje aptariama nuolatinės buveinės savoka Lietuvos Respublikos įstatymų bei tarptautininių pagrindu, antrajame aptariama nuolatinės buveinės samprata tarptauniame apmokestinime vengimo sutartyse ir trečiame skyriuje trumpai aprašomos nuolatinės buveinės nustatymo sąlygos elektroninėje erdvėje.

Lietuva nuo 1994 metu sausio pirmos dienos jau yra sudariusi ir yra taikomos su 53 valstybėmis (1 priedas) sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Sutartys yra šabloniškos ir visos turi panašią struktūrą, visose iš jų yra atskiras straipsnis aprašyti nuolatinei buveinei, tai 5 straipsnis.

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse (toliau – Sutartyse) nuolatinė buveinė paaiškinta kaip pastovi komercinės-ūkinės veiklos vieta, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė-ūkinė veikla arba jos dalis. Kitaip tariant įmonė turi nuolatinę buveinę kitoje valtybėje, jeigu toje valstybėje įmonė turi veiklos vietą, kurioje nuolat vykdo savo komercinę-ūkinę veiklą. Jeigu bent kiek yra neatitikimas, tai nuolatinės buveinės statusas nėra suteikiamas.

Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties modeliu bei EBPO ekspertų pastabomis (toliau – EBPO Modelinë konvencija), yra sudarytos daugelis tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Lietuvos Respublika nėra EBPO narė, tačiau visos sutartys dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo remiasi minėta EBPO Modeline konvencija. Ši konvencija, atsižvelgiant į gautas pajamas, numato dvi taisykles, kurias taikant siekiama išvengti dvigubo apmokestinimo. Pagal pirmąją taisyklę išimtinė teisė apmokestinti yra suteikiama buveinės valstybei. Pagal antrąją taisyklę šaltinio valstybė turi visišką arba dalinę teisę apmokestinti pajamas. Tuomet buveinės valstybė, siekdama išvengti dvigubo apmokestinimo, privalo atleisti nuo mokesčių. [2]

− komercinė-ūkinė veikla negali būti įvardijama tik kaip paruošiamieji arba pagalbiniai darbai. Tokiais darbais yra laikoma įmonei priklausančių gaminių arba prekių atsargų sandëliavimas, įmonei skirtų gaminių arba prekių įsigijimas, informacijos rinkimas arba šių veiklų deriniai, numatant sąlygą, kad visa nuolatinės komercinės-ūkinės veiklos vietos veikla, kurią lemia toks derinys, yra pagalbinio arba paruošiamojo pobūdžio [2]

  • Transportas Referatas
  • Microsoft Word 43 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2810 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aneta
  • Nuolatinės buveinės vaidmuo tarptautiniame dvigubame apmokestinime
    10 - 2 balsai (-ų)
Nuolatinės buveinės vaidmuo tarptautiniame dvigubame apmokestinime. (2015 m. Gruodžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/nuolatines-buveines-vaidmuo-tarptautiniame-dvigubame-apmokestinime.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 17:57
×