Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas laboratorinis darbas


Elektronikos laboratorinis darbas. Laboratorinis darbas Nr. Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga. Linijos varžos ir jos ilgio skaičiavimas. Grafikai Ud Pd η Išvados.


Darbo tikslas – ištirti, kaip nuo linijos apkrovos srovės priklauso įtampos ir galios nuostoliai nuolatinės srovės energijos tiekimo linijoje, šios linijos naudingumo koeficientas ir perduodama galia.

keiskite taip, kad srovė kistų apytikriai vienodais intervalais ir kad būtų gauti bent 8 bandymų taškai.

Bandymų duomenis surašykite į 1 lentelę.

Išvados: Iš gautų rezultatų ir nubrėžtų grafikų matyti, kad naudingumo koficientas, įtampa ir galia yra priklausomas nuo stiprio dydžio, stipriui didėjant įtampa didėja, didėjant stipriui galia didėja, didėjant stipriui naudingumo koficientas mažėja.

Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas laboratorinis darbas. (2015 m. Birželio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/nuolatines-sroves-elektros-perdavimo-linijos-tyrimas-laboratorinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:42