Nuosavo kapitalo formavimas ir apskaitos metodika


Apskaitos kursinis darbas.

Įvadas. Nuosavo kapitalo esmė ir apskaitos reglamentavimas. Nuosavo kapitalo esmė. Kai kurios kapitalo nustatymo problemos. Įstatinio kapitalo reglamentavimas ir apskaita. Akcijų priedų apskaitos reglamentavimas. Rezervų ir nepaskirstytojo pelno apskaitos reglamentavimas. Įmonės UAB „Meistrema“ apibūdinimas. UAB „X“ nuosavo kapitalo apskaita ir informacijos pateikimas finansinėje atskaitomybėje. UAB „X“ nuosavo kapitalo apskaita. Įstatinio kapitalo apskaita. Rezervų apskaita. Nepaskirstytinojo pelno (nuostolių) apskaita. UAB „Meistrema“ nuosavo kapitalo apskaita ir informacijos pateikimas. Finansinėje atskaitomybėje. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Ar tai būtų individuali įmonė ar ūkinė bendrija, akcinė bendrovė, žemės ūkio bendrovė, ar žemės ūkio kooperatyvas ir kitos įmonės norėdamos pradėti veiklą, pirmiausią turi suformuoti įstatinį kapitalą piniginiais ar turtiniais įnašais.

Tyrimo objektas – nuosavo kapitalo formavimas ir apskaita UAB „MEISTREMA“.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti UAB „X“ nuosavo kapitalo formavimą ir apskaitos metodiką.

Tyrimo metodai: Siekiant atskleisti nuosavo kapitalo sampratą, sudėtį bei apskaitos reglamentavimą buvo rinkta, analizuota ir sisteminta mokslinė bei normatyvinė literatūra. Empiriniam tyrimui atlikti pasirinktas atvejo analizės bei aprašomasis tyrimo metodai, naudojantis įmonės UAB „X“ apskaitos duomenimis.

Ekonominėje literatūroje (Bagdonavičius, 2002.) dar yra išskiriamas žmogiškasis kapitalas, kuris suvokiamas kaip žmogaus žinių, įgūdžių, sveikatos, patirties atsargos, kurios naudojamos paslaugų ar gamybos sferoje, siekiant gauti didesnį uždarbį.

Šiame paveikslėlyje matome, kas didina ir mažina nuosavą kapitalą: Didina savininkų įdėjimas ir pelnas, o mažina įmonės turto išėmimas ir patirti tam tikri įmonės nuostoliai.

Apibendrinant galima teigti, kad tik paprastų akcininkų savininkai turi teisę tvarkyti nuosavą kapitalą.

Apibendrinant, galima teigti, kad nagrinėjant įmonės nuosavą kapitalą reikalinga kompleksinė nuosavo kapitalo analizės sistema, kurią naudojant būtų galima nustatyti nuosavo kapitalo pokyčius per tam tikrą laikotarpį, apskaičiuoti konkrečių veiksnių įtaką nuosavo kapitalo pelningumui.

Bendrovės įstatinis kapitalas – visų pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, nurodyta bendrovės įstatuose. Bendrovės steigimo atveju pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 8 straipsnio nuostatas pradiniai steigėjų įnašai turi būti mokami pinigais. Įmokėtų pradinių įnašų bendra suma turi būti ne mažesnė nei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, nustatytas bendrovės minimalus įstatinis kapitalas (akcinėms bendrovėms 40.000 tūkst. eur. (1381, 12 tūkst Lt), uždarosioms akcinėms bendrovėms 2.500 tūkst. eur. (86, 32 Lt). Be to, labai svarbu apskaičiuoti, kokią įstatinio kapitalo dalį sudaro paprastosios ir privilegijuotosios akcijos. Žinotina, kad privilegijuotųjų akcijų nominalioji vertė neturi būti didesnė kaip 1/3 įstatinio kapitalo, o visų paprastųjų akcijų nominalioji vertė turi būti vienoda. (Mackevičius J., Giriūnas L., Valkauskas R.,2014 m.)

Apibendrinant galima teigti, kad įsteigiant AB ar UAB būtinas įstatinis kapitalas, kad įmonė galėtų racionaliai paskirstyti turtą. Aišku, akcinėse bendrovėse įstatinis kapitalas yra brangesnis, nei uždarosiose akcinėse bendrovėse, nes AB organizacijos yra pelningesnės, juose daugiau įdarbinta darbuotojų, tačiau atsakomybė yra didesnė.

Nepaskirstytasis pelnas tai yra savininkų nuosavybė. Įmonės vadovai gali išdalinti grynąjį pelną dividendais arba vėl reinvestuoti į veiklą. Jeigu nusprendžiama pelną paskirstyti, tai reikėtų vertinti kaip akcininkų galimybę gauti jiems priklausančius dividendus ir investuoti šiuos pinigus į kitus vertybinius popierius ar materialųjį turtą. Todėl įmonės iš nepaskirstytojo pelno turi uždirbti tiek, kiek uždirbtų akcininkai už alternatyvias investicijas su atitinkama rizika. Taigi, įmonė privalo uždirbti akcininkams pageidaujamą pelningumą arba turi leisti jiems patiems investuoti į kitą turtą.

 • Apskaita Kursiniai darbai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Ieva
 • 14 puslapių (2902 žodžiai)
 • Universitetas
 • Apskaitos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 73 KB
 • Nuosavo kapitalo formavimas ir apskaitos metodika
  10 - 3 balsai (-ų)
Nuosavo kapitalo formavimas ir apskaitos metodika . (2017 m. Balandžio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/nuosavo-kapitalo-formavimas-ir-apskaitos-metodika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 23:54