Nuoseklus rezistorių jungimas


Rezistoriu jungimas lygiagreciai. Daline itampa.

Elektrotechnikos namų darbas. Nuoseklus rezistorių jungimas. Pagrindai. Eksperimentai. Eksperimentas. Darbo eiga. Klausimas. Kaip kinta dalinė įtampa esant skirtingoms varžų vertėms? Atsakymas. Lygiagretus rezistorių jungimas. Pagrindai. Eksperimentai. Eksperimentas. Darbo eiga. Mišriojo jungimo grandinės. Pagrindai. Eksperimentai. Darbo eiga. Neapkrautas įtampos daliklis. Apkrautas įtampos daliklis. Elektrinė galia ir darbas.


Jeigu rezistoriai arba paprastai tariant apkrovos yra sujungtos nuosekliai tai jomis teka ta pati srovė. Srovės dydį lemia maitinimo įtampa U ir suminė varža Rtot.

Matuojant I ir U įrodykite, kad nuosekliai sujungtoje grandinėje visuose jos taškuose teka vienodo dydžio srovė, o dalinių įtampų suma yra lygi suminei įtampai Utot.

Sujunkite 4.7.2.1 paveiksle pateiktą darbo schemą ir įjunkite 10 V nuolatinės įtampos maitinimo šaltinį.

Nuosekliai nutraukdami grandinę matavimų taškuose A-B, C-D, E-F ir G-H išmatuokite dalines sroves.

Analogiškai išmatuokite dalines įtampas taškuose B-C, D-E, F-G, o taške B-G išmatuokite suminę įtampą Utot.

Varža mažėja ir įtampa. Iš matavimo rezultatų matome, kad dalinė įtampa didėja, kaip ir varžų vertės. Didžiausia dalinė įtampa yra esant didžiausiai varžai.

Jeigu rezistoriai arba apkrovos sujungtos lygiagrečia, tai jų maitinimo įtampa yra vienoda:

Dalinė srovė teka kiekvienoje grandinės atšakoje. Dalinių srovių suma yra lygi suminei srovei:

Kiekvienoje šakoje tekančios srovės (dalinė srovė) vertė priklauso nuo maitinimo įtampos ir tos šakos varžos:

Suminės srovės vertė priklauso nuo maitinimo įtampos ir suminės varžos:

Lygiagrečiai sujungtų rezistorių suminę varžą galimą apskaičiuoti susumuojant atskirų rezistorių elektrinį laidį:

Matuojant I ir U įrodykite, kad lygiagrečiai sujungtoje grandinėje visiems joje esantiems rezistoriams tenka vienoda įtampa, o dalinių srovių suma yra lygi suminei srovei Itot.

4.9.1.1 paveiksle pateikta mišriojo jungimo grandinė kurioje rezistoriai R1 ir R2 sujungti nuosekliai, o rezistoriai R3 ir R4 – lygiagrečiai. Čia nuosekliai sujungta grandinė yra nuosekliai sujungta su lygiagrečiai sujungta grandine. Mišriojo jungimo grandinės suminė varža apskaičiuojama atskirai nuosekliajai daliai ir atskirai lygiagrečiajai:

Nuoseklus rezistorių jungimas. (2015 m. Sausio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/nuoseklus-rezistoriu-jungimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 08:20