Nuoseklusis, lygiagretusis duomenų, signalų perdavimas


Informatikos referatas. Paveiksliukų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Nuoseklios sąsajos įrenginių serveriai. Nuoseklus duomenų perdavimas tarp dviejų AVR plokščių. Duomenų signalų kodavimas. Signalų perdavimas. Signalų kodavimas. Signalų perdavimas ryšio linija. Duomenų perdavimo ryšio linija priemonės ir charakteristikos. Literatūros sąrašas. NRZ – negrįžtantis į nulį BM – bifazis Mančesterio. RZ – grįžtantis į nulį BP – bipoliarusis DC – Dvifazis koduotas. PSK – fazinė moduliacija. Fv , f0, fa – viršutinis, vidurinis, apatinis dažniai.


Programiškai apdorojant stotyse esančius skaitmeninius duomenis, pateikiamus baitų ar žodžių (keleto baitų) forma, naudojamas lygiagretusis duomenų pateikimo būdas.

Priimant duomenų signalus magistraliniu ryšio kanalu, gauti signalai turi būti keičiami į nuosekliąją bitų seką, kuri tolimesniam programiniam apdorojimui stotyje verčiama baitais arba žodžiais, naudojant lygiagretųjį duomenų pateikimo būdą. Signalai sklindantys ryšių linijomis gali būti labai įvairus:

elektriniai impulsai arba krūviai (angl. electricpulses);

šviesos impulsai (angl. pulses of light);

standartinės radijo bangos (angl. standardsradiowaves).

Taigi, bet kurioje stotyje vykdomas lygiagretusis/nuoseklusis ir atvirkščiai nuoseklusis/lygiagretusis skaitmeninių duomenų keitimas (konversija). Pagrindiniai įtaisai naudojami signalų keitime yra:

Postūmio registrai – tai iš bistabilių elementų sudaryti grandininiai atminties įtaisai. Padavus impulsą į sinchronizavimo schemą, informacijos duomenys iš kiekvienos ląstelės perkeliami į kaimyninę ląstelę. Tuo būdu, kiekvienu laiko momentu galima lygiagretaus įėjimo ir nuoseklaus išėjimo signalų kombinacija arba nuoseklaus, bitas paskui bitą (vienas bitas su kiekvienu sinchronizavimo impulsu) įėjimo ir lygiagretaus išėjimo, atitinkančio bendrą sinchronizavimo impulsų skaičių, signalų kombinacija. Dėl to postūmio registrai gali būti naudojami kaip nuosekliai/lygiagretūs arba lygiagrečiai/nuoseklūs keitikliai.

lyginę (angl. add parity bit),

UART realizuoja asinchroninį perdavimo būdą. Asinchroninis perdavimas dar vadinamas start –stopiniu. Nes prieš kiekvieną perduodamą simbolį yra siunčiamas pradžios „Start” 0 bitas, po jo simbolio kodas, kontrolės bitas (P angl. Parity lyginumo) ir pabaigos „Stop” 1 bitas. Kontrolės bitas gali turėti 0 ar 1 vertes, priklausomai nuo perduodamo simbolio kodo ir pasirinktos lyginumo (lyginė ar nelyginė) kontrolės.

Sinchroninis duomenų perdavimo būdas realizuojamas pasitelkus sinchroninius/asinchroninius imtuvus/siųstuvus USART (angl. Universal Sinchronous/Asinchronous Reciver Transmitter). Šie įtaisai įgalina konversiją vykdyti asinchroniškai (konversija gali būti pradėta bet kuriuo laiko momentu) ir sinchroniškai (konversija pradedama fiksuotais vienodais laiko intervalais). Jie sudaryti iš postūmio registrų. impulsų generatorių ir magistralinių duomenų buferių, naudojamų tarpinei lygiagrečių duomenų atminčiai realizuoti. Galima nustatyti simbolių konfigūraciją (simbolio bitų kiekį, pariteto arba lyginumo tipą ir t.t.).

Nuosekli skaitmeninių signalų seka turi būti konvertuojama į tinkamą perduoti formą. Toks formatavimu vadinamas konvertavimo procesas suteikia signalui tipinę formą.

Neturinčio nuolatinės dedamosios signalo (angl. D.C.– free) formatas;

Bifazio formato (Mančesterio kodo) svarba išryškėja galvaninio ryšio atveju (suformuotas signalas turi nulinę dedamąją, bet galima realizuoti autosinchronizaciją, kadangi būsena keičiasi su kiekvienu laiko periodu), o dvifazio koduoto formato – transformatorinio ryšio atveju (signalas neturi nulinės dedamosios ir galima autosinchronizacija, kadangi kiekvienu laiko periodu keičiasi arba būsena arba poliškumas).

Naudojant moduliacijos principą, fT dažnio x(t) nešančiojo signalo A amplitudė yra moduliuojama naudingu signalu (nuosekliuoju skaitmeniniu signalu):

Amplitudinė moduliacija ASK (angl. Amplitude Shift Keying). Čia nešantysis signalas perduodamas, esant skaitmeninio signalo vienetinei būsenai, ir blokuojamas, kai signalo nulinė būsena;

Dažninė moduliacija FSK (angl. Frequency Shift Keying). Kai signalo nulinė būsena, perduodamo signalo f1 dažnis, kai signalo vienetinė būsena, perduodamo signalo f2 dažnis;

Fazinė moduliacija PSK (angl. Phase Shift Keying). Nešančiojo dažnio perdavimas be fazės poslinkio, kai signalo nulinė būsena ir su 1800 faziniu poslinkiu, kai signalo vienetinė būsena .

Dar yra naudojamas ypatingas moduliacijos metodas – diferencinė fazinė moduliacija (DPSK – angl Differential Phase Shift Keying), kai nešančiojo signalo fazė skiriasi skaitmeniniais duomenimis moduliuoto signalo vienas po kito einančiuose žingsniuose. Šiuo atveju tereikia įsiminti moduliuojančio signalo fazę žingsnyje, todėl šis būdas turi nemažą praktini pritaikymą.

Vieno dažnio perdavimo atveju pakanka siauros pralaidumo juostos. Ši juosta turi užtikrinti vieninteliu dažniu moduliuoto naudingo signalo perdavimą. Tokia ryšio sistema naudojama, pavyzdžiui, PROWAY ir Mini-MAP (Japonijos įrenginių valdymo FAIS magistralė) sistemose. Vieno dažnio perdavimo sistemų konfigūracija yra žymiai paprastesnė už plačiajuosčių perdavimo sistemų konfigūraciją. Čia tereikia perduoti tik vieno dažnio signalą ir kiekvienu laiko momentu tarp dviejų įrenginių yra organizuotas tik vienas loginis ryšys. Dėl to viena ryšio priemonė atskiroms stotims gali būti priskiriama nuosekliai ir iš eilės, perjungiant liniją tam tikrais laiko tarpais (laikinis kanalų perjungimas).

 • Informatika Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Iveta
 • 28 puslapiai (3843 žodžiai)
 • Universitetas
 • Informatikos referatai
 • Microsoft Word 402 KB
 • Nuoseklusis, lygiagretusis duomenų, signalų perdavimas
  10 - 5 balsai (-ų)
Nuoseklusis, lygiagretusis duomenų, signalų perdavimas. (2015 m. Lapkričio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/nuoseklusis-lygiagretusis-duomenu-signalu-perdavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:36