Nuotekų valyklos projektavmas


Aiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Nuotekų debitų skaičiavimas. Poveikio priimtuvui skaičiavimas. Reikiamo išvalymo efektyvumo skaičiavimas. Parengtinio ir pirminio valymo įrenginių skaičiavimas. Biologinio valymo įrenginių skaičiavimas. Veikliojo dumblo koncentracijos nustatymas. Anaerobinės zonos tūrio skaičiavimas. Biologiniu būdu šalintino fosforo koncentracijos nustatymas. Cheminiu būdu šalintino fosforo koncentracijos nustatymas. Reagento poreikis fosforui cheminiu būdu nusodinti. Grąžinamo dumblo denitrifikacijos talpos nustatymas. Biologiniu būdu šalintino azoto koncentracijos nustatymas. Nitrifikacijos ir denitrifikacijos zonų tūrio santykio nustatymas. Nitrifikuoto ir denitrifikuoto dumblo mišinio siurblių parinkimas. Dumblo amžiaus nustatymas. Dumblo prieaugio nustatymas. Nitrifikacijos ir denitrifikacijos zonų tūrių nuastatymas. Veikliojo dumblo reaktoriaus (bioreaktoriaus) matmenų nustatymas. Dumblo apkrovos nustatymas. Reikiamas ištirpinti deguonies kiekis. Latako tarp bioreaktoriaus ir antrinių nusodintuvų skaičiavimas. Antrinių nusodintuvų projektavimas. Latakų po antrinių nusodintuvų skaičiavimas. Ištekančio debito matavimo mazgas. Valytų nuotekų išleistuvas.

Mechaninio valymo įrenginius sudaro: grotos ir smėliagaudės, Grotos reikalingos stambiems nešmenims sulaikyti. Jų modelis SSL 1500(1066(3, o Qgr = 1618,62 l/s. Įrengiamos dvi darbinės ir vienos atsarginės grotos.

Projektuojama dviejų darbinių sekcijų horizontalioji aeruojama smėliagaudė, kur vienos smėliagaudės sekcijos paviršiaus plotas yra Asek = 23,3m2. Oro kiekis, reikalingas smėliagaudei aeruoti yra 232,8 m3. Po smėliagaudės įrengiamas Venturi latakas nuotekų debitui matuoti. Jo matmenys: Qhmax = 2705,1 m3/h, B = 1000 mm, b = 478 mm, H = 1100 mm.

Biologinio valymo įrenginius sudaro: bioreaktorius, kurį sudaro dvi sekcijos. Bioreaktoriaus vienos sekcijos išmatavimai: L= 150,7 m; b(koridoriaus)= 12 m; H= 6m. Vienoje sekcijoje projektuojami trys koridoriai. Aeracijos zonos, kurioje išdėstyti aeratoriai pavir6iaus plotas yra Sn= 6104,4 m2. Reikiamas membraninių aeratorių skaičius yra 13940 vnt. aeratorių skaičius 1880 vnt., orui į aerotankus tiekti naudojamos trys darbinės ir viena rezervinė orapūtės DELTA blower GM80L/DN 150, Q = 32 m3/min., aerotankas yra dviejų sekcijų po tris koridorius kiekvienoje sekcijoje.

Antriniai nusodintuvai reikalingi aktyviajam dumblui atskirti nuo nuotekų. Projektuojami du spinduliniai nusodintuvai, kurių paviršiaus plotas yra Fas,b= 2920,96 m2, o vieno nusodintuvo skersmuo yra D= 44,0 m. Po antrinių nusodintuvų parenkamas Venturi latakas, kurio Qhmax= 2705,1 m3/h. Valytos nuotekos išleistuvu išleidžiamos į priimantį vandens telkinį (upę). Dumblo apdorojimo įrenginių ir sandėliavimo aikštelių neskaičiuoju.

čia: – sąlyginė vidutinė buitinių nuotekų paros norma, l/d/žm. l/d/žm [iš užduoties],

Un – gyventojų skaičius, žm. Un = 180 000 žm. [iš užduoties],

kinf –infiltracijos į nuotekų tinklus (gruntinio vandens patekimas į tinklus, ištėkiai iš vandentiekio čiaupų ir kt.) koeficientas, kinf ( 1,12.

čia: kh,max,liet – nuotekų didžiausio netolygumo lietaus metu koeficientas. Priimamas kh,max,liet = 1,5.

– sąlyginė vidutinė buitinių nuotekų paros norma, l/d/žm. = 180 l/d/žm. [iš užduoties].

Teršalų normos (g/žm./d) yra tokios: skendinčių medžiagų (SM) – 70, ChDS – 120, BDS5 – 60, BDS7 – 70, bendro azoto – 12, bendro fosforo – 2,7 (Matuzevičius „Rekomendacijos biologinio valymo įrenginiams projektuoti“).

- išvalymo efektyvumas pirminiuose nusodintuvuose pagal vieną iš užterštumo rodiklių, vieneto dalimis: BDS5 – 0,25 ÷0,35, SM – 0,5 ÷ 0,6, Nb – 0,15, Pb – 0,10.

Slėgio slopinimo kameros matmenys parenkami pagal maksimalų sekundės debitą Qs.max. Kai Qs.max = 751,5 l/s, nuotekos į slėgio slopinimo kamerą tiekiamos dvejomis slėginėmis linijomis, kurių skersmuo 2x800 mm, o kameros išmatavimai lygūs H=1600, B= 2500, L=1600.

Latako matmenys parenkami pagal skaičiuojamąjį latako debitą, rekomenduojamą nuotekų tekėjimo greitį bei pripildymą iš hidraulinių lentelių.

Pagal aukščiau išvardintus kriterijus iš hidraulinių lentelių parenkamas latakas, kurio plotis bl = 1250 mm; pripildymo aukštis hl = 1000·bl = 1250 mm; tekėjimo greitis 0,85 m/s; nuolydis 0,5/1000.

H = hl + hb= 1000+ 500= 1500 mm;

čia hb – latako borto aukštis, mm. Hb = 0,2-0,3 m, kai bl ≤ 1 m; hb = 0,3-0,4 m, kai b > 1 m; hb = 0,5-0,6 m prieš grotas.

Kai yra 3 ar mažiau darbinių grotų, vienerios turi būti atsarginės. Kai yra daugiau nei 3 darbinės, parenkamos dvejos atsarginės. Grotų plotis bgr turi būti didesnis už latako plotį bl, o vandens lygis pries grotas H1 turi būti lygus latako pripildymo aukščiui hl.

Parenkamos 2 darbinės ir 1 atsarginės laiptuotos grotos, modelis SSL1500x1066x3, kurių našumas lygus 809,35 l/s, bgr = 1066 mm, H1 = 800 mm, protarpiai tarp grotų strypų 3 mm, slėgio nuostoliai ( H = 200 mm.

čia: n – sulaikomų nuogrėbų kiekis, priklausantis nuo grotų protarpių dydžio. Kai grotų protarpiai lygus 3 – 6 mm, n = 20 l/žm./metus; kai grotų protarpiai lygus 8-16 mm, n = 15 l/žm./metus.

Parenkamas 2 variantas, nes 2 variante nuogrėbų kiekis didesnis.

  • Aplinka Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 722 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 58 puslapiai (6513 žodžiai)
  • Markis
  • Nuotekų valyklos projektavmas
    10 - 2 balsai (-ų)
Nuotekų valyklos projektavmas. (2015 m. Lapkričio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/nuoteku-valyklos-projektavmas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 23:28
×