Nuotekų valymas tvarkymas praktikos ataskaita


Įvadas. Įmonės aprašas. Nuotekų tvarkymas panevėžio mieste. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Parengiamasis valymas. Pirminiai nusodintuvai ir pirminio dumblo šalinimas. Cheminių reagentų naudojimas. Nuotekų pertekliaus sukaupimas. Biologinis nuotekų valymas veikliojo dumblo reaktoriuje. Nitrifikuoto dumblo mišinio grąžinimas – veikliojo dumblo recirkuliacija. Veikliojo dumblo grąžinimas – veikliojo dumblo cirkuliacija. Perteklinio dumblo šalinimas. Oro tiekimas (orpūtės – veikliojo dumblo reaktoriusNuosėdų ir nuogrėbų surinkimas antriniuose nusodintuvuose. Pirminio dumblo tankinimas, šalinimas ir pūdymas. Pirminio dumblo tankinimas ir šalinimas. Dumblo pūdymas. Veikliojo perteklinio dumblo tirštinimas. Dumblo sumaišymas, sukaupimas, sausinimas ir kalkių įterpimas sumaišant su dumblu. Dumblo sumaišymas ir sukaupimas. Dumblo sausinimas. Kalkių įterpimas ir sumaišymas su dumblu. Nuotekų siurblinė, jų eksloatavimas ir dumblo sandėliavimas. Vietinė nuotekų siublinė. Nuotekų tinklų eksploatacija. Dumblo sandėliavimas. Vandens tiekimas ir tinklo eksploatacija. Vandens tiekimas (gręžiniai – vandentiekio bokštaiVandentiekio tinklo eksploatacija. Išvados. Priedai.

Praktikos atlikimo vietą pasirinkau UAB „Aukštaitijos vandenys“. UAB „Aukštaitijos vandenys“ didžiausia Aukštaitijos regione bendrovė, teikianti geriamojo vandens ir gamybinio vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo paslaugas Panevėžio mieste, priemesčiuose ir dalyje Panevėžio rajono.

Praktikos vadovė įmonėje man buvo paskirta Egidija Razmienė, užimanti inžinierės – technologės pareigas.

Praktikos tikslas: Susipažinti su Panevėžio miesto nuotekų tvarkymo technologiniais procesais.

Praktikos uždaviniai: Išanalizuoti UAB „Aukštaitijos vandenys“ veiklą ir susipažinti su nuotekų tvarkymu Panevėžio mieste.

•8 lyniniai dumblo ir paviršinių nuogrėbų sustumimo grandikliai PN01, PN02………PN08. Visuose pirminiuose nusodintuvuose nuosėdų ir nuogrėbų grandikliai veikia automatiniame režime. Dumblo grandikliui judant link nusodintuvo dugne esančių pirminio dumblo sukaupimo prieduobių, vyksta nuosėdų sustūmimas, bet nevyksta nuogrėbų sustūmimas. Grandikliui pasiekus pirmąjį padėties daviklį, esantį ties dumblo sukaupimo prieduobėmis grandiklis trumpam laikui sustoja ir pakeičia judėjimo kryptį, bei pobūdį: grandiklis pradeda judėti atbuline kryptimi, nuosėdų grandiklio peilis pasiverčia į horizontalią padėtį o nuogrėbų grandiklis iškyla virš nuotekų lygio. Šiuo atveju nebevyksta nuosėdų sustūmimas tačiau vyksta nuogrėbų sustūmimas link nuogrėbų vamzdžio;

Cheminių reagentų įvedimo būtinumas, vietos ir dozės kiekvienu atveju nustatomos individuoliai, priklausomai nuo valymo proceso eigos ir poreikių. Cheminių reagentų efektyvumas ir preliminarios dozės nustatomos laboratoriškai.

Visais atvejais cheminių reagentų dozavimas turi būti vykdomas proporcingai į nuotekų valyklos pradžią atitekančių nuotekų debitui. Šis debitas yra nustatomas sumuojant matuoklių FQIR01 ir FQIR02 parodymus. Faktiškai dozuojamų reagentų kiekis kontroliuojamas debitomačiu FQIR63, kurio parodymai perduodami į PLK. Debitomačio kontrolei, ar esant jo gedimui, matavimai atliekami rankiniu būdu dozavimo vietoje, matuojant išbėgančio skysčio tūrį per nustatytą laiko tarpą. Prieš pradedant dozavimą visos rankinio valdymo sklendė turi būti atidarytos taip, kad reagentų tirpalas pasiektų visus norimus dozavimo taškus.

Reagentų dozavimas gali būti vykdomas automatiniu, distanciniu ar rankiniu režimu.

Cheminiai reagentai saugomi talpyklose CT01, CT02, kuriose atitinkamai įrengti lygio matuokliai LIC16, LIC17. Reagentai yra dozuojami iš vienos talpos. Kita talpa yra paliekama rezervui. Kompiuteryje, kiekvienu konkrečiu atveju, nustatymų lange yra pažymima iš kurios talpos vyksta reagentų dozavimas. Tirpalo lygiui talpykloje sumažėjus iki 300mm, siunčiamas signalas apie besibaigiantį dozuojamą tirpalą. Reagento dozavimas yra stabdomas pasiekus 10 proc. talpos užpildymo lygį.

  • Microsoft Word 88 KB
  • 2015 m.
  • 40 puslapių (9897 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marius
  • Nuotekų valymas tvarkymas praktikos ataskaita
    10 - 6 balsai (-ų)
Nuotekų valymas tvarkymas praktikos ataskaita. (2015 m. Vasario 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/nuoteku-valymas-tvarkymas-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 08:02
×