Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui


Aplinkos kursinis darbas.

Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo tikslas : Parinkti įrenginį individualiam namui norint sumažinti taršą nuotekoms dirvožemiui ir požeminiui vandeniui.

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS) – tai nuotekų užterštumas organinėmis medžiagomis, išreiškiamas deguonies kiekiu, reikalingu organiniams teršalams oksiduotis biocheminiu būdu per 5 ar 7 paras. Vienas standartinis žmogus per parą generuoja apie 60 gramų organinių teršalų, išreikštų BDS5, kurie patenka į nuotekas. Šis kiekis teršalų vadinamas vieno gyventojo ekvivalento (GE) generuojamu taršos kiekiu, naudojamu atliekant lyginamuosius skaičiavimus.

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) – deguonies kiekis, reikalingas organinėms medžiagoms oksiduoti, naudojant stiprų oksidatorių – chromą. ChDS parodo ne tik biologiškai skaidomų organinių medžiagų kiekį (jį rodo BDS), bet ir cheminiu būdu skaidomas medžiagas. Buitinėse nuotekose ChDS ir BDS santykis paprastai būna 1,5 – 2,0. Nuotekos gali būti valomos biologiškai, jeigu šis santykis neviršija 2,5. Padidėjęs santykis rodo pramonės įmonių išleidžiamų nuotekų įtaką arba nestandartinių teršalų patekimą į nuotakyną.

Biocheminės medžiagos – tai azoto ir fosforo junginiai, patekę į gamtinę aplinką, skatina vandens augalų ir dumblių augimą vandens telkiniuose. Padidėjęs dumblių augimas vadinamas eutrofikacija ir sukelia žydėjimą. Biogeninės medžiagos – tai trąšos, todėl jų patekimas į vandens telkinius yra ribojamas. Azoto junginiai – išskiriami amonio azotas, organinis azotas ir nitratai. Visų šių formų suma vadinama bendruoju azotu. Vienas žmogus per parą generuoja apie 12 gramų azoto junginių.

Fosforo junginiai – daugiausia organinis azotas ir polifosfatai. Vienas žmogus per parą generuoja apie 2,7 gramo fosforo junginių. Nuotekų užterštumas priklauso nuo taršos ir nuotekų debito santykio. Kuo daugiau susidaro nuotekų, tuo mažesnis yra nuotekų užterštumas. Jeigu kaime arba miestelyje yra pramonės įmonė, tai standartinis nuotekų užterštumas ir kiekis gali gerokai keistis. Tokiu atveju reikia naudoti gyventojų ekvivalento reikšmę. Nuotekų užterštumas kiekvienam teršalui apskaičiuojamas atskirai.

Apibendrinant nuotekos susideda iš visų teršalų ir kokiomis medžiagomis yra užteršiamos. Pagal savo kilmę užterštumas gali būti organinis, mineralinis ir bakterinis arba biologinis. Nuotekų užterštumą apibūdina šie kriterijai : biocheminis deguonies suvartojimas, skendinčios medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas, biocheminės medžiagos, fosforo junginiai. Taigi visų šių teršalų patekusių į nuotekas tvarkymą reglamentuoja teisės aktai.

Septikai – tai svarbus ir jau daugelį metų plačiai naudojamas idividualių namų ir jų grupių, nedidelių pramonės įmonių ir mažų gyevenviečių pirminio valymo ir jų dumblo dalinio apdorojimo įrenginys. Septikai būna pagrindinių dviejų tipų : sosdintuvai ir pūdytuvai. Septikai- sodintuvai yra mažesnio tūrio, juose telpa mažiau nuosėdų. Dėl to jos mažiau perpūva. Mažėsnio tūrio septikų statyba pigesnė, tačiau mažiau perpuvusios nuodėdos (dumblas) turi stipresnį nemalonų kvapą. Be to, dažniau tenka išveši didesnius dumblo kiekius, sudėtingesnis jo tolesnis apdorojimas. Tai didina septiko ekspoaltacijos išlaidas. Todėl tikslinga statyti brangesnius, bet paprastesnius ir pigesnius ekspoatuoti septykus – pūdytuvus. Mažiausias būtinas septiko – sodintuvo, skirto vienai šeimai ( iki 5 žmonių), darbinis t.y nuosėdų, skysčio ir plutos užimamas tūris – 3m3, o septiko – pūdytuvo – 6m3. Septikai būna vienos, dviejų tryjų ir keturių kamerų, Dviejų, trijų ir keturių kamerų septikai vadinami daugiakameriniais septikais. Pastaraisiais metais vyrauja trikameriai septikai. Juose geriau išvalomos nuotekos. Neretai trečioje kameroje statomas ir siublys, kuriuo valytos nuotekos perpumpuojamos į biologinio valymo įrenginius. Septikai turi būti nelaidus vandeniui. Jie statomi kiek žemiau dirvožemio paviršiaus, yra uždaro tipo. Septikai būna apvalūs arba stačiakampiai. Apvalūs septikai dažniausiai daromi iš gelžbetonių žiedų ir kitų surenkamųjų elementai.

 • Aplinka Kursiniai darbai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Inga
 • 23 puslapiai (3283 žodžiai)
 • Kolegija
 • Aplinkos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 1911 KB
 • Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui
  7.3 - 3 balsai (-ų)
Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui. (2017 m. Vasario 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/nuoteku-valymo-irenginio-pritaikymas-individualiam-namui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:30