Nuotekų valymo teisinis reglamentavimas


Įvadas. Nuotekų tvarkymo tikslai ir priemonės. Nuotekų tvarkymo reguliavimo institucijos bei jų kompetencija. Aplinkosaugos reikalavimų nuotekų tvarkymui teisinis reglamentavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, kuris skirtas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo reguliavimui yra pateikta apibendrinta nuotekų sąvoka. Pagal šį įstatymą, nuotekos – buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas ar perteklinis (kritulių, paviršinis, drenažinis ar pan.) vanduo, kurį jo turėtojas, naudodamasis nuotekų tvarkymo infrastruktūra, išleidžia į gamtinę aplinką arba kitiems asmenims priklausančią nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (įstatymo 2 str. 5 dalis). Pagal įstatyme pateiktą apibrėžimą matyti, jog nuotekų sudedamoji dalis yra perteklinis vanduo, kurį sudaro kritulių, paviršinis, drenažinis ar panašus vanduo. Taigi pagal šį įstatymą paviršinis vanduo ir kritulių vanduo yra sudėtinės perteklinio vandens dalys. Toks įstatymo pateiktas apibrėžimas vėlgi skiriasi nuo Tarybos Direktyvoje (91/271/EEB) bei Lietuvos Respublikos vandens įstatyme pateiktų atitinkamų apibrėžimų, nes šio įstatymo prasme paviršinis vanduo nėra tapatinamas nei su lietaus , nei su kritulių vandeniu, o yra tik sudedamoji perteklinio vandens dalis.

2012-04-02 įsigaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl nuuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo, nustatantis sumažinti paviršinio ir gruntinio vandens užterštumą. Taisyklės taikomos projektuojant, statant, naudojant filtravimo sistemas buitinių, komunalinių nuotekų filtracijai per gruntą. Šio įsakymo pagrindinis tikslas neleisti, jog nuotekos patektų į gilius gruntinis vandenis. (Taisyklės netaikomos teisės aktų nustatyta tvarka paskleidžiant nuotekas tręšimo laukuose.)

poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių nuotekų tvarkymą, priėmimą (6 str. 3, 4, 5, 6, 7 punktai).

Pažymėtina, jog taip Įstatyme yra apibrėžta Vyriausybės kompetencija geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo reguliavimo srityje. Kadangi pagal įstatymo 2 str. 5 dalį paviršinės nuotekos yra viena iš sudėtinių nuotekų dalių, atitinkamai Įstatyme įtvirtintas funkcijas Vyriausybė turėtu atlikti ir paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo srityje. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog Įstatyme vartojama „viešojo vandens tiekimo“ ir „vandens tiekimo“ sąvokos apima ir geriamojo vandens tiekimą, ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą (Įstatymo 2 str. 21 d.), t.y. ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą. Todėl ir valstybės institucijų kompetencija yra apibūdinta kaip kompetencija vandens tiekimo srityje.

funkcijos viešojo vandens tiekimo licencijų išdavimo srityje (10 str. 4 punktas);

funkcijos nesutarimų sprendimų srityje (10str. 10 punktas).

Įstatymo 11 str. yra nustatyta savivaldybių institucijų kompetencija nuotekų tvarkymo reguliavimo srityje. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 str. 16 p. nustatyta, jog būtent savivaldybės savo teritorijose organizuoja ir koordinuoja nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Įstatymo 11 str. 1 dalyje taip pat nustatyta, jog savivaldybių institucijos organizuoja ir koordinuoja nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje. Visos kitos Įstatymu nustatytos savivaldybių funkcijos yra susijusios su konkrečiu nuotekų tvarkymo organizavimu ir koordinavimu. Vėlgi, atkreiptinas dėmesys, jog tiek Vietos savivaldos įstatyme, tiek įstatyme yra kalbama apie nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą ir organizavimą. Atsižvelgiant į tai, kad paviršinės nuotekos yra viena iš nuotekų sudedamųjų dalių ir į tai, jog nei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nei Įstatymas nenustato jokių išimčių paviršinėms nuotekoms, savivaldybės savo teritorijose turėtų organizuoti bei koordinuoti ir paviršinių nuotekų tvarkymą, atsižvelgiant į šių nuotekų specifiką bendrai visų nuotekų atžvilgiu.

  • Microsoft Word 24 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2589 žodžiai)
  • Kolegija
  • Saulius
  • Nuotekų valymo teisinis reglamentavimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Nuotekų valymo teisinis reglamentavimas. (2015 m. Birželio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/nuoteku-valymo-teisinis-reglamentavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 23:29
×