Nusikaltimas


Nusikaltimo samprata ir požymiai. Nusikaltimai ir kiti teisės pažeidimai. Jų atribojimo problemos įstatymuose bei praktikoje. Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai. Nusikaltimo sudėties ir bk specialiosios dalies straipsnio dispozicijos tarpusavio santykis. Nusikaltimo sudėčių rūšys. Nusikaltimo sudėtis ir nusikaltimo kvalifikavimas.

Traktuojama kaip išorinių veikos po-žymių aprašymas į-statyme bei jų įver-tinimo. Nusikaltimo sudėtis buvo siejama tik su objektyviais aprašomaisiais požy-miais (pvz.: turtas, pagrobti, žmogus, mirtis ir t.t.)

Su nusikaltimo sudėt-imi sieja ir sąvoką “tyčia”, kuri ankstes-nėse teorijose prik-lausė kaltei, tačiau šioje teorijoje, nors ji ir siejama su nusikal-timo sudėtimi, ji atlie-ka savarankišką fun-kciją.

Psichologinis kaltės apibrėžimas. Kaltė – tai subjektyvus as-mens santykis su jo daroma veika bei dėl tos veikos atsiradu -siomis pasekmėmis.

R.Frankas, J.Goldšmid-tas psichologiniam kal-tės apibrėžimui prieš-priešino norminį jos apibrėžimą, pagal kurį kaltės esmė pasireiškia valingos veiklos pas-merkimu, t.y. norminiu psichinių bylos aplinky-bių įvertinimu.

Vokietijoje ir daugelyje Vakarų Europos šalių yra paplitęs klasikinės krypties apibrėžimas – nusikaltimas – priešinga teisei, kaltai padaryta veika, turinti nusikaltimo sudėties požymių (3 – jų sudėtinių dalių apibrėžimas). Ne mažiau paplitę ir 2-jų požymių apibrėžimai, laikant ,jog priešingumas BT ir nusikaltimo sudėtis, arba priešingumas BT ir kaltė, yra iš esmės analogiški požymiai.

Vakarų Europos mokslininkai stengiasi šio požymio neakcentuoti, nors daugelis pripažįsta, kad daromos veikos pavojingumas turėtų būti vienas svarbiausių nusikaltimo požymių.

Nusikaltimai BT klasifikuojami pagal rūšinį pavojingumą (sunkumą) – išskiriamos nusikaltimų kategorijos.Įvariu laiku LTSR BK skyrė nuo 5 iki 3 nusikaltimų kategorijų. – mažareikšmiai nusikaltimai; nusikaltimai, nesukeliantys didelio apvojaus visuomenei, sunkūs bei labai sunkūs nusikaltimai.

1997m. pradžios redakcijos LR 1961 m. BK numato tik 2 nusikaltimų klasifikacines kategorijas: sunkius ir nesunkius nusikaltimus.

Padarius sunkų nusikaltimą ir paskyrus už jį laisvės atėmimo bausmę, ši bausmė atliekama griežto režimo pataisos darbų kolonijoje arba kalėjime.

Nesunkaus nusikaltimo padarymas yra vienas iš bausmės vykdymo atidėjimo pagrindų.

Be nusikaltimų teisės teorija išskiria administracinius bei drausminius nusižengimus bei civilinius deliktus. Neretai tenka spręsti, ar veika yra nusikaltimas, ar kitas nenusikalstamo pobūdžio teisės pažeidimas. Pvz.: eismo saugumo taisyklių pažeidimas paprastai vertinamas kaip administracinis nusižengimas. Tačiau tam tikromis sąlygomis ši veika gali būti vertinama kaip nusikaltimas (BK 246 str.). tokiais atvejais kitų teisės pažeidimų požymiai ųstatyme formuluojami taip pat arba panašiai, kaip ir nusikaltimų požymiai. Taigi iškyla praktinė problema atriboti nusikaltimus nuo kitų teisės pažeidimų.

Naujajame LR BK greta nusikaltimų numatoma išskirti baudžiamuosius nusižengimus. Iškiols nauja - nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų atribojimo problema.

2) padaryta veika tik formaliai atitinka baudžiamajame įstatyme numatytos veikos reikalavimus. Realus jos pavojingumas yra labai mažas, todėl kyla abejonių, ar vertinti ją kaip nusikaltimą. Mažą padarytos veikos pavojingumą rodo kilusios pasekmės (vagystė s ar turto sunaikinimo pasekmė – nukentėjusiajam padaryta labai nedidelė žala) arba nusikaltimo dalyko ypatumai (dėžutė saldinių kaip kyšis, keli doleriai kaip operacijų su užsienio valiuta dalykas).

Požymiai, apibūdinantys nusikaltimo objektą, objektyviąją pusę bei subjektą, vadinami objektyviaisiais nusikaltimo sudėties požymiais, o apibūdinantys subjektyviąją pusę – subjektyviaisiais nusikaltimo požymiais.

Fakultatyviniai. Fakultatyviems nusikaltimo sudėties požymiams priklauso požymiai, kuriuos įstatymo leidėjas naudoja konstruodamas ne kiekvieną, o tik kai kurias nusikaltimo sudėtis. Šie požymiai įeina ne į visas nusikaltimų sudėtis, todėl nėra įrodinėjami tiriant ne visas bylas

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 22 KB
  • 2011 m.
  • 8 puslapiai (3445 žodžiai)
  • Nusikaltimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Nusikaltimas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/nusikaltimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 08:34
×