Nvo vaidmuo dirbant su socialinės rizikos šeimomis


Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų veikla. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kryptys. Bendra Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų charakteristika. Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų veiklos ypatumai užsienio šalyse. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugas. Socialinės paslaugos ir jų klasifikavimas. Nevyriausybinių organizacijų veikla socialinių paslaugų sektoriuje. Nevyriausybinių organizacijų galimybės socialinių paslaugų rinkoje. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimų samprata. Rizikos grupės šeimų socialiniai poreikiai ir problemos. Socialinių paslaugų, teikiamų šeimoms, specifika. Nvo dirbančių su socialinės rizikos šeimomis tyrimas. Tyrimo tikslas, metodai, organizavimas. Tyrimo rezultatu analize. NVO paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms. Socialinės rizikos šeimų poreikių tenkinimas naudojantis NVO paslaugomis. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka anglų kalba. Priedai.

Nors šeima yra esminis visuomenės elementas ir jai tenka didelė atsakomybės už mūsų visuomenės ateitį, remiantis Statistikos departamento duomenimis 2009 m. Lietuvos Respublikoje buvo 11 121 socialinės rizikos šeima, jose augo 24 222 vaikai. Nors šeimų, kaip ir vaikų augančių socialinės rizikos šeimose kas metai mažėja, problema vis dėlto lieka aktuali (Statistikos departamentas) Ši problema aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje šiuolaikinio pasaulio valstybių. Žmonija pripažino, kad norint užtikrinti socialinės rizikos šeimų mažėjimą ir šio socialinio reiškinio plitimą, reikia, kad visuomenė ir valstybė bendradarbiautų.

Socialinės rizikos tipologijos šeimoms, kurių socialinis funkcionavimas dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių, sutrikdytas, nevyriausybinių organizacijų pagalba iš esmės yra tarpininkas tarp piliečio ir valstybės. Socialiai atskirtos šeimos neišvengiamai yra gyvenimo nevisavertiškumo būsenos. Pabėgėliai, privesti persikelti iš vieno regiono į kitą, materialiai mažiau apsirūpinusios, su didele išlaikytinių našta, t.y. daugiavaikės ar neįgalius vaikus auginančios šeimos, nepilnos šeimos. Pastaruoju metu galima išskirti bedarbių šeimas, jaunas šeimas, šeimas dirbančias įmonėse ar organizacijose kur neišmokami atlyginimai (Leliūgienė I, 2003 p. 289).

TEMOS NAUJUMAS. Nevyriausybinių organizacijų politika visose civilizuotose šalyse yra nukreipta į kuo palankiausių sąlygų sudarymą, normaliam šeimos funkcionavimui. Vykdant šeimos politiką, atkreiptinas dėmesys socialinės rizikos šeimas, šiose šeimose augančių vaikų ir paauglių interesus. Todėl labai svarbi NVO organizuojama pagalba, kurios pagrindinis tikslas stiprinti šeimą, apginti jos interesus, remti šiose šeimose augančius vaikus.

Daugelis užsienio valstybių paskutiniame praėjusio tūkstantmečio dešimtmetyje, ratifikavusių Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją pripažįsta, kad pagalba socialinės rizikos šeimoms - būtina. Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų veiklą teikiant socialinių paslaugas šeimoms analizavo Lietuvos ir užsienio mokslininkai – (L. Žalimienė (2003), I. Leliūgienė (1997), L. C. Johnson (2003), R. Šimašius (1999) ir kt.), tačiau su kokiomis problemomis susiduria organizacijos teikiančios pagalbą šeimai iki šiol nėra aiškiai įvardyta.

DARBO TIKSLAS: atskleisti NVO teikiančių socialines paslaugas rizikos šeimoms vaidmenį.

DARBO OBJEKTAS: NVO vaidmuo dirbant su socialinės rizikos šeimomis.

Apžvelgti NVO teikiančių socialines paslaugas šeimoms veiklą.

Išanalizuoti socialinės rizikos šeimų gaunančių socialines paslaugas ypatumus.

Paanalizuoti / panagrinėti NVO veiklą dirbant su soc. rizikos šeimomis.

1. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė atlikta analizuojant teoriją ir išryškinant Nevyriausybinių organizacijų vaidmenį teikiant socialines paslaugas rizikos grupes šeimoms.

1. Vilniaus miesto Nevyriausybinės organizacijos dirbančios su socialinės rizikos šeimomis.

2. Socialinės rizikos šeimos gaunančios Nevyriausybinių organizacijų teikiamas paslaugas.

Palaiko aktyvų pilietiškumą bei altruizmą ( Broom L., 1992 p. 121).

Galimybė gauti neatlygintiną, o dažnai ir neapmokestinamą, paramą.

I. Ambotaitė – Mazeliauskienė (2005) teigia, kad valdžios vaidmuo demokratinėje visuomenėje yra sudėtingas. Pirmiausia dėl to, kad valdžiai suteikiama galia priimti sprendimus visuomenės vardu, o antra ji turi reaguoti į kintančius bendruomenių poreikius ir norus. Pasak mokslininkės iš visų valdžios lygmenų savivaldybės piliečiams suteikiama daugiausia galimybių dalyvauti visuomenės veikloje. Kitaip negu šalies ar regiono valdžia, savivaldybės yra greičiau pasiekiamos, o jų priimti sprendimai turi tiesioginę įtaką žmonių gyvenimui.

naudotis teigiama tiek užsienio partnerių, tiek Lietuvos patirtimi (Gineitienė D., Domarkas V. 2000 p. 33).

Pasak mokslininkės L. Misiukaitės (2000) bendrosios teisės šalyse (Anglijoje, JAV ir kt.) nėra tradicijos griežtai skirstyti nevyriausybines organizacijas pagal jų teisinę formą (Misiukaitė L., 2000 p. 83). Tai nereiškia, kad čia visos NVO yra vienodos, nes: pirma, įstatymai išskiria kai kurias atskiras ne pelno organizacijų rūšis. Pavyzdžiui, JAV yra išskirtos NVO, turinčios narius ir jų neturinčios, taip pat viešosios naudos, grupinės naudos bei religinės organizacijos; antra, įstatymų nuostatos dažnai yra bendros ir formuluoja daugiau elgesio principus, o ne konkrečias taisykles, arba dispozityviosios ir nustato variantą, kuris gali būti pakeistas privačiu sprendimu, todėl net tos pačios rūšies organizacijos nustatytų principų rėmuose yra labai skirtingos; trečia, apie nevyriausybines organizacijas kalba daugiausiai mokesčių įstatymai o organizavimosi forma mažai aptarta.

  • Pedagogika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 68 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 53 puslapiai (12328 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rasa
  • Nvo vaidmuo dirbant su socialinės rizikos šeimomis
    10 - 6 balsai (-ų)
Nvo vaidmuo dirbant su socialinės rizikos šeimomis. (2016 m. Sausio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/nvo-vaidmuo-dirbant-su-socialines-rizikos-seimomis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:22
×